VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.


Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Flach - C. H. Tersmeden ca 1900.


Nytillkommet.

Karta öfver Stockholms län - 1886

Karta öfver Stockholms län
utgifven af Generalstabens Litografiska Anstalt 1886.
Färglitograferad karta över Stockholms län- Monterad på väv. Storlek: 66x101 cm, kartytans bredd x höjd. Infällda kartor: Öregrund, Östhammar, Norrtälje, Södertälje, Sigtuna, Vaxholm. Nött i kanterna, spår efter vikningar med viss krakelering i pappret.

Pris på förfrågan. - 42016


Blidö - Svartlöga. - O. J. Hagelstam 1806.

Blidö - Svartlöga.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Blidö i kartans vänstra halva tillsammans med Oxhalsö. I kartans övre del ser man Norröra och Söderöra. I kartans högra del, Svartlöga.

Pris: 400 SEK - 42015


Bohuslän - Johan Gustaf af Lund 1804.

Bohuslän.
Nyproducerad färgtryckt karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en manuskriptkarta från 1804.


Pris: 400 SEK - 42014


Öregrund med inlopp - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Öregrund med inlopp.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Öregrund på halvön Sunnanö i södra delen av Öresundsgrepen. Kartans hela nordöstra del upptas av Gräsö söder om Djursten. Kartans sydöstra hörn sträcker sig till och med Alnön i syd och Sladdaröns nordvästra udde i öst.

Pris: 400 SEK - 42013


Vätö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Vätö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Vätö med omkringliggande vatten såsom Lidöfjärden, Björkfjärden, Norrtäljeviken samt Vätösundet. Förutom Vätö är även Harö, del av mellersta Björkö, Edsgarn, Gräddö-Asken, Eknö, Bergviksholmen m.fl. utritade.

Pris: 400 SEK - 42012


Tips.

von Elmpt - Tyskland ca 1800.

von Elmpt
Koppargraverad vapensköld, troligen tryckt i Tyskland under tidigt 1800-tal.


Pris: 450 SEK - 37373


von Koskull - Tyskland ca 1800.

von Koskull
Koppargraverad vapensköld, troligen tryckt i Tyskland under tidigt 1800-tal.


Pris: 450 SEK - 37487


Älmeboda och Äringsboda - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Älmeboda och Äringsboda
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 500 SEK - 41549


Alger med dess närmaste omgivningar. - 'Dépôt général de la Guerre. 1830.'

Plan d'Alger et des environs, d'après le croquis fait sur les lieux par le Capitaine du Génie Boutin en 1808.
Stålstick från franska 'Dépôt général de la Guerre.'.
Storlek: 39x55 cm.
Vikningar i kartan.
Detaljkarta över Alger och dess närmaste omgivningar med Fort des Anglais, Fort Bab-Al-Oued, Fort de l'Empereur, Fort de Bab-Azoun. Djupsiffror till havs och höjdkurvor på land.


Pris: 1600 SEK - 26514


Mycket topografiska detaljer, vägar, byggnader, fort, artilleriställningar, vattendrag, murar, åkrar o.s.v. I nederkant, utanför kartans ram, elevationer och profiler av murar och portar.
Kartans militära syfte är tydligt då detaljrikedomen är i det närmaste slösaktig vad det gäller topografin, även planerna över forten och de elevationer och planer på murarna och portarna runt Alger visar på kartans huvudsyfte. Kartan upprättades delvis under Napoleons tid.


KÄFLINGE. - Ekonomisk karta 1913.

KÄFLINGE.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap 1913. Ritare: Anna Hernlund. Rekognoserad 1911 av E. P-son Berger, F.A. Dahlström, J. Hilding, A.I. Iggbom, A.J. Böös, P.V. Lindell, N.O. Olsson, G.F. Ohlsson. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39388


Enkel sökning

Allt Kartor Sjökort Bilder
Allt Original Faksimil Utdrag
Inga mappar

Hjälp med sökmotorn.
Geografisk sökning (avancerad sökning)

Allt Kartor Sjökort Bilder
Typ av karta:
Typ av bild:
Allt Original Faksimil Utdrag
Inga mappar
Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.