VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.


Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Barnekow - C. H. Tersmeden ca 1900.


Nytillkommet.

Karta öfver Stockholms län - 1886

Karta öfver Stockholms län
utgifven af Generalstabens Litografiska Anstalt 1886.
Färglitograferad karta över Stockholms län- Monterad på väv. Storlek: 66x101 cm, kartytans bredd x höjd. Infällda kartor: Öregrund, Östhammar, Norrtälje, Södertälje, Sigtuna, Vaxholm. Nött i kanterna, spår efter vikningar med viss krakelering i pappret.

Pris på förfrågan. - 42016


Blidö - Svartlöga. - O. J. Hagelstam 1806.

Blidö - Svartlöga.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Blidö i kartans vänstra halva tillsammans med Oxhalsö. I kartans övre del ser man Norröra och Söderöra. I kartans högra del, Svartlöga.

Pris: 400 SEK - 42015


Bohuslän - Johan Gustaf af Lund 1804.

Bohuslän.
Nyproducerad färgtryckt karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en manuskriptkarta från 1804.


Pris: 400 SEK - 42014


Öregrund med inlopp - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Öregrund med inlopp.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Öregrund på halvön Sunnanö i södra delen av Öresundsgrepen. Kartans hela nordöstra del upptas av Gräsö söder om Djursten. Kartans sydöstra hörn sträcker sig till och med Alnön i syd och Sladdaröns nordvästra udde i öst.

Pris: 400 SEK - 42013


Vätö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Vätö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Vätö med omkringliggande vatten såsom Lidöfjärden, Björkfjärden, Norrtäljeviken samt Vätösundet. Förutom Vätö är även Harö, del av mellersta Björkö, Edsgarn, Gräddö-Asken, Eknö, Bergviksholmen m.fl. utritade.

Pris: 400 SEK - 42012


Tips.

Nytt uppfordringsverk - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Machina Nova»
»J. van Vianen sculpsit» »Amstelodami» »Sam. Buschenfeldt delineavit»
Kopparstick signerat »J. van Vianen sculpsit» och »Amstelodami» (i Amsterdam) efter teckning av S. Buschenfeldt: »Sam. Buschenfeldt delineavit».
* II: 47. Nytt uppfordringsverk.
Överskrift och teckenförklaring angiva, att med detta av den unge studiosus Kristoffer Polhammar 1694 uppfunna verk kunde malmen vid Falu gruva uppfordras lättare och med mindre kostnad än förut.

Pris på förfrågan. - 35489


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Bottenhavet. Härnösand - Sundsvall - Brämön. - Stockholm 1937.

Bottenhavet. Härnösand - Sundsvall - Brämön.
Nr. 524.
Skala 1:50.000
Infällda kartor: 'Vivstavarv - Fagervik', 'Sundsvall', 'Svartvik, Essvik, S. Nyhamn', 'Östrand - Skönvik', 'Söråker'.
Rättat till 1967.
Litograferat sjökort.
Storlek: 73x108 cm. Kartytans bredd x höjd.
Mycket fint skick. Arkivexemplar i plano. Med stämpel 'Högsta Domstolen' samt rättelsestämpel.

Pris: 1500 SEK - 25017


Björneborg och Nordenfeldtarna. - Samling bildmaterial.

Björneborg och Nordenfeldtarna.
Samlingen består av original av silhuettbilder och akvareller. Dessutom ett foto och blyertsteckningar.
Flera av motiven är tidigare publicerade i böckerna av Lotten Dahlgren om Nordenfeldtarna och Björneborg m.fl. platser i Värmland.

Samlingen är placerad i mapp A2 i VÖBAM's arkiv under 'Värmland, Björneborg - Nordenfeldtarna'.
För att se densamma måste kontakt tas med VÖBAM innan besök i vår butik.
Silhuettbilder (porträtt) större.
Texterna är avskrifter av vad som står bakom eller nedanför bild.

1. Carl Nordenfeldt 1877
2. Hjalmar Nordenfeldt den 9 jan...
3. Ingeborg Nordenfeldt d. 6 jan. 1879.
4. Ingeborg Nordenfeldt. Sveden d. 14 augusti 189... (OBS på siden).
5. Johan Nordenfeldt Björneborg 1877.
6. Mathilda Nordenfeldt född Biel. 1877.
7. Mathilda Nordenfeldt d. 6 jan. 1879.
8. Kammarherre Olof Nordenfeldt 1877.
9. Olof Nordenfeldt Björneborg 1877.
10. Sophia Nordenfeldt Björneborg 1877.

Smärre skador och fläckar på materialet.
Sveden. Troligen avses bergsmansgården Sveden i St. Kopparbergs bergslag c:a 5 km öster om Falun.
På Sveden stod 1739 Linnés bröllop med dåvarande ägarens dotter, Sara Elisabeth Moraeus.

Silhuettbilder (porträtt) mindre.
Texterna är avskrifter av vad som står nedanför eller bakom motivet.

1. Anna Nordenfeldt f. Gosse.
2. Cecilia Nordenfeldt.
3. Hjalmar Nordenfeldt 30/4 1864 Björneborg 1879.
4. Hj. Nordenfeldt 17/8 1912 (brevkort, vänsterprofil) Tivoli Kobenhavn. Nelson sec.
5. Hj. Nordenfeldt 17/8 1912 (brevkort, högerprofil) Tivoli Kobenhavn. Nelson sec.
6. O. Nordenfeldt född 1790.
7. O. Nordenfeldt född 1790.
8. Olof Nordenfeldt född 13/8 1826.
9. Sophie Nordenfeldt.
10. Sophie Nordenfeldt (sc. Warh?) född 1803.
11. Stina Nordenfeldt.

Smärre skador och fläckar på materialet.

Fotografi.
'Sophia Mathilda Carolina Nordenfeldt född Biel.
Född i Stockholm d. 29 juli 1830.
Död i Kristianstad d. 24 april 1888.
Begrafd i Kristinehamn'.
Därefter följer stämpeletikett med texten:
'Selma Jacobsson.
Kongl. Hof-fotograf.
Stockholm
Fredsgatan No 15.'

På tunt papper, skador och fläckar.

Silhuett mindre oval.
På baksidan:
'Christina Hedengren född på Uggebo i Wermland... ...18 mars 1769 gift med lieutnant O.G. Nordenfeldt d. 13 sept. 1787, änka 1790...'

På ovansidan vid kanten:
'Bergsrådet Broling som barn gjort silhuetten'.

Christina Hedengren gift 1:a gången Nordenfeldt. 2:a gången med greve Ture Gabriel Rudenschöld. Christina avled 37 år gammal den 18/12 1806.

Topografiska motiv.
Avskrivna texter från fram- eller baksida.

1. Akvarell. 'Utsigt af g:a Björneborg fr. g:a byggningen 1805. Present af Maria Charlotta Nordenfeldt till O. Nordenfeldt d. 13/8 (18)64'.
2. Akvarell. 'Björneborg 1805. Present till O. Nordenfeldt af Maria Charlotta Nordenfeldt 17/8 1869'.
3. Akvarell utan uppgifter.
4. Blyertsteckning 'Björneborg år 1815'. Sign. O Nfeld.
5. Blyertsteckning. På baksidan med blyerts 'Björneborg. Eric Gustaf Geijer.
6. Blyertsteckning. 'Björneborg s.k. norra gården/magasin'.
7. Mindre bild 'Björneborg d. 29 april 1852'. Tryckt hos Spong & Cardon. Med blyerts nedanför bilden: 'Björneborg badhuset vid elfven'.
8. Akvarell. På baksidan: 'Ångsågen vid Björneborg, Wermland. Mål. av Johan Nordenfeldt den 21/7 1881'.


Pris: 12000 SEK - 30099


Thorsjö - Richardt 1852-63.

Thorsjö
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41528


Heraldischer Atlas, Tavla 27 - H. G. Ströhl 1899.

Heraldischer Atlas. Eine Sammlung von heraldischen Musterblättern für Künstler, Gewerbetreibende, sowie und Freunde der Wappenkunde, zusammengestellt und erläutert von H. G. Ströhl.
Stuttgart
Verlag von Julius Hoffmann
MDCCCXCIX.
Faksimiltryck av plansch ur Heraldischer Atlas, tryckt 1899 i Stutgart, uppförstorade på 160 grams papper i format A3, med teckenförklaring.
Tavla 27.

Pris: 320 SEK - 40015 - Se bild.


76 Tafeln in Bunt- und Schwarzdruck nebst zahlreichen Text-Illustrationen.


Enkel sökning

Allt Kartor Sjökort Bilder
Allt Original Faksimil Utdrag
Inga mappar

Hjälp med sökmotorn.
Geografisk sökning (avancerad sökning)

Allt Kartor Sjökort Bilder
Typ av karta:
Typ av bild:
Allt Original Faksimil Utdrag
Inga mappar
Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.