VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se


Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Nytillkommet.

Karta öfver Stockholms län - 1886

Karta öfver Stockholms län
utgifven af Generalstabens Litografiska Anstalt 1886.
Färglitograferad karta över Stockholms län- Monterad på väv. Storlek: 66x101 cm, kartytans bredd x höjd. Infällda kartor: Öregrund, Östhammar, Norrtälje, Södertälje, Sigtuna, Vaxholm. Nött i kanterna, spår efter vikningar med viss krakelering i pappret.

Pris på förfrågan. - 42016


Blidö - Svartlöga. - O. J. Hagelstam 1806.

Blidö - Svartlöga.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Blidö i kartans vänstra halva tillsammans med Oxhalsö. I kartans övre del ser man Norröra och Söderöra. I kartans högra del, Svartlöga.

Pris: 400 SEK - 42015


Bohuslän - Johan Gustaf af Lund 1804.

Bohuslän.
Nyproducerad färgtryckt karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en manuskriptkarta från 1804.


Pris: 400 SEK - 42014


Öregrund med inlopp - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Öregrund med inlopp.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Öregrund på halvön Sunnanö i södra delen av Öresundsgrepen. Kartans hela nordöstra del upptas av Gräsö söder om Djursten. Kartans sydöstra hörn sträcker sig till och med Alnön i syd och Sladdaröns nordvästra udde i öst.

Pris: 400 SEK - 42013


Vätö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Vätö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Vätö med omkringliggande vatten såsom Lidöfjärden, Björkfjärden, Norrtäljeviken samt Vätösundet. Förutom Vätö är även Harö, del av mellersta Björkö, Edsgarn, Gräddö-Asken, Eknö, Bergviksholmen m.fl. utritade.

Pris: 400 SEK - 42012


Tips.

Åsle - Ferdinand Boberg

Åsle. Ryggåsstugor 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västergötland

Pris: 600 SEK - 28339


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Plan von Stockholm 1844.'

Ansicht von Stockholm von der Insel Langholm.
Verlag des Bibliograph. Instituts zu Hildburghsn., Amsterdam, Paris u. Philadelphia.
Med panorama i nedre vänstra hörnet,
Storlek: 41x35 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27331


'Öregrunds skärgård. Öregrund - Simpnäsklubb.' - Stockholm 1936.

Öregrunds skärgård. Öregrund - Simpnäsklubb. Nr. 536.
Nr. 536.
Skala 1:50.000
Infällda kort: 'Öregrund', 'Hargshamn', 'Hallstavik', 'Björkö Arholma', 'Östhammar', 'Östhammar' [hamnen].
Rättat till 1972.
Handkolorerad färglitografi.
Storlek: 74x107 cm. Kartytans bredd x höjd.
Med stämplar. Vikning.

Pris: 1500 SEK - 41812


Skanör med Falsterbo. - Topografiska Corpsen.

Skanör med Falsterbo.
VÖBAM's utdrag ur Topografiska Corpsens karta, populärt kallad 'Generalstabskartan'.
Utdraget ur bladet '1. MALMÖ' tryckt 1860, översedd 1875.
Stående eller liggande utdrag i format A3 i färg på 160 grams papper.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.
Vid beställning ange stående eller liggande format.

Pris: 500 SEK - 27634 - Se bild.


'63. UMEÅ S.O.' - Norra Kartverket.

63. UMEÅ S.O.
Rikets Allmänna Kartverk 1907. Uppmätt 1902. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1927. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.

Pris: 500 SEK - 36338


Fritext, ämnen

Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.
Alla ämnen

Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.