VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Växjö kommun. - 1977.

Växjö kommun.
Turistkarta utgiven av stadsingenjörskontoret.
Färgtryckt karta.
Infällda kartor å baksidan: Översiktskarta över Växjö kommun, 'Ingelstad', 'Sandsbro', 'Braås', 'Åbyfors', 'Rottne', 'Furuby', 'Gemla Öja Kyrkby', 'Lammhult', 'Åryd', 'Evedal'.
Med gaturegister och teckenförklaring.
Storlek: 81x110 cm. Kartytans bredd x höjd.
Planoexemplar.

Pris: 400 SEK - 38617


'18. MERKENES' och '19. STAIKA' - Norra Kartverket.

18. MERKENES och '19. STAIKA'
Norrlands Läns Kartverk 1890. Uppmätt 1872 och '19. STAIKA' Norrlands Läns Kartverk 1891. Uppmätt 1876. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från gränsen i väst till Njunjes i ost samt Staika i nord till Vuoktan i syd.

Pris: 500 SEK - 36207


Ådö - Nay 1881.

Ådö
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30239 - Se bild.


'Wisby Stadz Lag på Gotland...'. - Stockholm 1680-talet.

WISBY STADZ LAG på Gotland / Såsom then i Forna Tijder giord / Och sedan af Swenske Konungar och Regenter / Kon. Magno Ladulås / Kon. Byrger / Hertig Erik / Hertig Waldemar / Och Kon: Magno Eriksson....
Stockholm utan årtal (1680-talet). 4:o. (12) 85 (15) pp. Utan omslag. Gotlands vapen i träsnitt på titelsidan.

Pris: 2000 SEK - 38479


'96. LEKSAND. S.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

96. LEKSAND. S.V.
Utan tryckår, ca 1914. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från södra delarna av sjöarna Stora Flaten och Stora Snesen i N till sjön Stora Nåsen i S. Från Niss sjön i V till Björkbergsån vid Önatjärnen i O. Mitt på bladet sjön Gensen.

Pris: 1100 SEK - 29544


Frösveds, Mariestads kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Frösveds kyrka, Mariestads kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 192.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Frösveds annexkyrka (620 inv.) är medelstor, belägen några hundra meter väster om ån Östan, till sin äldsta del troligen från 1200-talet, förändrades 1773 och erhöll i stället för den förutvarande stapeln, trätorn på västra gafveln. Den har spetsbågsfönster, men tornet är i barockstil. Taken äro täckta med spån, tornet är hvitmåladt, och hela kyrkan gör trots bristen på enhet i stilen ett godt intryck. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 35909


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'51. SKELLEFTEÅ. N.M.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

51. SKELLEFTEÅ. N.M.
1920, tryckt 1921. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Kustkarta från Trutmyren i N till Kågnäset i S. Med Byske, Furuögrund, Ostnäset och Bodviksfjärden.

Pris: 1200 SEK - 29338


'Charta öfver MelanFrösunda Uti Stockholms Höfdingedöme...'. - Manuskriptkarta 1758.

Charta öfver MelanFrösunda Uti Stockholms Höfdingedöme, Danderyds Skjepslag och Solna Sokn.
Afattad och Beskrifwen År 1758. Gabr. (Henr.?) Westman.
Handkolorerad manuskriptkarta med vacker kartusch, stor teckenförklaring (beskrifning), skala samt kompassros med Nordstjärnan ovanför.
Storlek: 49x39 cm, kartytans bredd x höjd.
Gott skick, lätt veckad i vänstra halvan, mindre revor i marginalerna.Pris: 5000 SEK - 27753


Dagens Frösunda är i mångt och mycket en skapelse av de omfattande fatighetsaffärer och byggnationer som skedde på 1780-talet då bland annat Haga styckades av från Frösunda åt Gustav III. De gamla gårdarna revs, flyttades eller nybyggdes och Stora Frösundas tidigare mangårdsbyggnad kom att flyttas till Haga och bilda stommen till Gustav III's paviljong. Denna karta visar 'MelanFrösunda' under åren innan dessa stora omdaningar. 'MelanFrösunda' saknar av kartan att döma bebyggelse. Från 1600-talets början kom de fem hemman som utgjorde Frösunda by att köpas upp av tjänstemannaadel, släkten Brahe med flera. Resultatet blev två gårdar, Övre Frösunda sedermera känt som Stora Frösunda, vilken bestod av tre hemman, och Nedre Frösunda sedermera känt som Lilla Frösunda, bestående av två hemman.


Uppsala - Ferdinand Boberg

Uppsala. Carolina Rediviva 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 600 SEK - 28718


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Konga - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Konga
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 500 SEK - 41548Karta öfver Stockholm. - 1904.Alvarmalört, Artemisia Laciniata Willd - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.