VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

BJURBÄCK - Ekonomisk karta 1877-82.

BJURBÄCK
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39204


Trollenäs - Ferdinand Boberg

Trollenäs. Gammalt tegelbruk för husbehovsbränning 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 600 SEK - 28498


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Dickson, Oscar - P.B. Eklund 1891-1905.

Dickson, Oscar
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38142


Wadstena Slott - U. Thersner.

Wadstena Slott
Fordna och närvarande Sverige.
No.1 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1819. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1820
Östergötland

Pris på förfrågan. - 29276


Mofalla, Kåkinds kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Mofalla kyrka, Kåkinds kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 177.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Mofalla moderkyrka (626 inv.) är liten, byggd af trä 1845, ej långt synlig, enär den är belägen i en skogig trakt. Teckningen är tagen från nordost. Spetsen af stapeln synes bakom kyrkan. Den förra kyrkan var också af trä.

Pris: 200 SEK - 36021


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


ED - Ekonomisk karta 1883-95.

ED
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38992


LJUNGHUSEN. - Ekonomisk karta ca 1910.

LJUNGHUSEN.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 1200 SEK - 39423


'30. ÖFVER KALIX' och '31. ÖFVER TORNEÅ' - Norra Kartverket.

30. ÖFVER KALIX och 31. ÖFVER TORNEÅ
Norrlands Läns Kartverk 1893. Uppmätt 1888-90. och '31. ÖFVER TORNEÅ' Norrlands Läns Kartverk 1891. Uppmätt 1889. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1912 resp. 1918. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Långsel i väst till gränsen i ost samt Soukolojärvi i nord till Kamlungträsket i syd.

Pris: 500 SEK - 36239


Värmdö skeppslag (med Vaxholm). Kartlagt 1902.

Värmdö skeppslag (med Vaxholm).
Flerfärgslitografiskt stentryck.
Tryckt 1907. 3 blad.
Skala 1:50.000.
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Bo, Djurö, Gustavsberg, Ingarö, Möja, Värmdö.

Pris: 3000 SEK - 27725 - Se bild.


Övraby socken, Halmstads härad.

Geometrisc Delineation och Beskrifnings Öfwer Ki˙rckiohemmanet 1/2 M. ÖLFWASSIÖS (?) ben.dt Belägit i Provincien Halland, Halmstads Härad och Öfraby Sockn; Såsom Högwälborne Grefwe Herr GEORG SPERLINGH, förbinder sig i underdånigheet af Kongl. Ma˙t och Cronan att tillb˙ta emot annat frälsehemman i dhes ställe.

Observerat och Delinierat af JOHN SÖDERLINGH Anno 1690.
Handritad karta.
60 x 94 cm.
Genom oss renoverad. 8 (av 9) blad i c:a A4 uppfodrade på ett papper.
Blad 3 längst upp till höger på kartan saknas helt = kartförlust men ej textförlust.
Trots från början omfattande skador - efter renoveringen - en vacker karta med omfattande text. Smärre textförluster finns.
Vacker kompassros.
Övraby socken, Halmstads härad.

Pris: 3500 SEK - 27576Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Australien, Nya Guinea, Nya Zeeland. - 1870.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.