VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Det gamla Visborgs slott vid staden Visby på Gottland - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Idea vetustissimi arcis Wisburgi»
Kopparstick av E. Reitz 1693.
* III: 35. Det gamla Visborgs slott vid staden Visby på Gottland sådant det tedde sig år 1679, då danskarna förhärjade det med svärd och eld, »Idea vetustissimi arcis Wisburgi» etc., kopparstick av E. Reitz 1693. Orienteringarna äro: A. Ingången till slottsporten. B. Yttre borggården. C. Inre borggården. D. Gård där allehanda förnödenheter för slottets reparerande förvaras. E; Konungens maskintorn. F. Konungens batteri. G. Drottningens batteri H. Amiralitetsbatteriet. I. Handkvarn. K. Mynttornet. L. Tornet Kik-ut. M. Tornet Smale Henrik. N. Tornet Blacken. O. Slottskyrkan. P. Klocktornet. Q. Förrådshuset. R. Tornet Sluk-upp. S. Arsenalen. T. Frustugan. V. Strandporten. W. Hamnen. X. Kastmaskin. Y. Vattenverk. Z. Segeltornet. AA. Stora tornet Kik-ut.

Pris på förfrågan. - 35492


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Ö. SILEN. - Ekonomisk karta 1890-91.

Ö. SILEN.
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-91. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39307


Hudeneds, Kullings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Hudeneds kyrka, Kullings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 328.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Hudeneds annexkyrka (1,101 inv.) belägen väster om Nossan och landsvägen till Borås och söder om vägen till Björke är uppförd å ny plats år 1856. Den är stor och ljus, uppförd i rundbågsstil. Tornet har lågt tak och därofvan en åttakantig, helt sluten lanternin med spetsig spira, alltsammans beklädt med svartmålad järnplåt. Kyrkan och den öster om den raka korväggen belägna sakristian äro täckta med svartmåladt tegel. Teckningen är tagen från söder. Kyrkan ligger i riktning nordväst och sydost. Den gamla kyrkan, som hade stapel och läktare på norrsidan, var troligen från 1100-talet och låg några hundra meter väster om den nya, norr om vägen till Björke.

Pris: 200 SEK - 35953


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Bellmanbysten - G. H. Mellin 1840.

Bellmans byst bland ekarna på Djurgården.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 400 SEK - 37877


'73. ÖREBRO. S.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

73. ÖREBRO. S.V.
1923. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Sjön Väringen i N till Hemfjärden och Mellanfjärden i Hjälmaren i S. Från Axberg och sjön Lången i V till Götlunda i O. Med staden Örebro.

Pris: 1100 SEK - 29499


Rosenlew - C. H. Tersmeden ca 1900.

Rosenlew
Adl. ätten N:1009.
Urgammal adel.
Nat. 8/2 1682.
Intr. 1682.
Ätt från Mecklenburg, förut von Sihlow.
Lefver i utlandet.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37007


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Åsleds, Wartofta kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Åsleds kyrka, Wartofta kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 129.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Åsleds moderkyrka (710 inv.) är medelstor och efter restaurationen 1888 ganska prydlig. Den är uppförd på 1200-talet som korskyrka samt hade högt spetsigt torn öfver korspunkten. Norra korsarmen är inrättad till grafkor åt ätten Liljehök. Korsfönstren hafva djupa nischer upp i hvalfvet. Stapeln, troligen från 1700-talet, har blifvit flyttad till sin nuvarande plats å kyrkogården, utan att förut nedtagas. Teckningen är tagen från sydväst. Kyrkan omgifves af vackra träd. Norrut i församlingen låg fordom Flittorps kyrka, uppförd på 1100-talet i romansk stil med apsis. Den skall blifvit förstörd af Danskarne 1611.

Pris: 200 SEK - 36158


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Sala stad med närmaste omgivningar 1839/59.

Sala stad .
Utdrag ur kartan '83. Sala' utgiven år 1839 av Topografiska Corpsen. Kartan översedd 1859.
Stående i format A3 i färg på 160 grams papper.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 500 SEK - 27945 - Se bild.


Veinge - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Veinge
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41659


Dannemora Grufvor II. - J. A. Berg 1856.

Dannemora Grufvor II.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28087


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936'Devonia vulgo Devonshire.' - Blaeu ca 1650-70.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.