VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Sandbro - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

199. Sandbro. Björlinge socken, Uppland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Axel von Rosen och Marianne von Rosen f. von Mecklenburg.

Pris: 1500 SEK - 29757 - Se bild.


Båstad och Skottorp - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Båstad och Skottorp
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 1000 SEK - 41662


Berzelius - C. H. Tersmeden ca 1900.

Berzelius
Adl. ätten N:2276.
Adlad 11/5 1818.
Enl. 37§.
Intr. 1820.
Svensk släkt, förut samma namn.
Se frih.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36510 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'57. BJÖRKSUND' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

57. BJÖRKSUND
Topografiska Corpsen 1872. Gr C. S. Wennersten. Uppmätt 1854, översedd 1871.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Skärgårdsområdet öster om Nyköping från Björksund i N till Landsort i O.

Pris: 600 SEK - 30015


Grevskapet Medelpads vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Medelpadiae»
»J. V. D. Aveelen Sc. Holmiae 1713»
Kopparstick signerat »J. V. D. Aveelen Sc. Holmiae 1713».
* II: 65. Grevskapet Medelpads vapen.
Ovanför ett skogigt, av en älv genomflutet landskap, där jakt och fiske bedrives, svävar en sköld med två strömmar, översta och nedersta fältet blått, mellersta rött, under grevlig (friherrlig) krona.

Pris på förfrågan. - 35507 - Se bild.


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Göta älvs fall vid Trollhättan och vid Rånnum - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Cataractae Albi Gotici ad Trollhaettan» och »Cataractae Albi Gothici ad pontem Ravnum»
»J. V. D. Aveelen Sc. Holmiae 1705»
Kopparstick, signerat »J. V. D. Aveelen Sc. Holmiae 1705».
Storlek: XXXxXXX
* III: 64. Göta älvs fall vid Trollhättan och vid Rånnum.
Orienteringarna å den övre bilden äro: a. Ljungön. b. Toppön. c. Gullön. d. Olideström. e. Högforsen. f. Kavelström. g. Olovsborgs kvarn. h. Gullöström. i. Öjebroström. k. Forstenaön. l. Kvarn, som fasthålles med järnkättingar. m. Gullöbrön, Belägenheten av fallen å den undre bilden utmärkes med namnen Vänern (»Wäner Lacus») och byn Rånnum (»Pagus Raunum»).

Pris på förfrågan. - 35706


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Baldersnäs. - J. A. Berg 1856.

Baldersnäs.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28035


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


Mälarevarfvets Aktiebolag - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

303 h. Mälarevarfvets Aktiebolag. Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
8 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: G. Gummesson, H. A. Bertheau och Knut Lindmark.
På kartan över Stockholm år 1733 av stadsingeniören Petrus Tillaues finns inte varvet upptaget men däremot på Biurmans karta över staden 1751. Varvet anlades således mellan åren 1733 och 1751. Från början hette det 'Skutskeppsvarfvet' eftersom det låg i händerna på Skutskeppare-embetet. I början av 1900-talet tillverkades bland annat ångbåtar och välkända segelbåtar.

Pris: 2000 SEK - 29873


'15. GÄLLIVARE' - Norra Kartverket.

15. GÄLLIVARE
Norrlands Läns Kartverk 1890. Uppmätt 1879, 1882 och 1886. Allmänna vägar översedda 1932. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1933. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Dundret i väst till Loukasvouma i ost samt Nedre Parakka i nord till Keskijärvi i syd.

Pris: 500 SEK - 36202


Billbergs, C. H. Billbergs Pianofabrik - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

19. Billbergs, C. H. Billbergs Pianofabrik. Göteborg.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
11 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: C. H. Billberg, Wilh. Nilsson och F. Lundberg.

Pris: 1500 SEK - 29584Gulddistriktet Klondike - ca 1897.'Lemland' - Finland 1943.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.