VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Storm - C. H. Tersmeden ca 1900.

Storm
Adl. ätten N:824.
Adlad 12/7 1670.
Intr. 1672.
Svensk släkt, förut samma namn.
Lefver i Norge?
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37129 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'89. GRANGÄRDE. N.O.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

89. GRANGÄRDE. N.O.
Utan tryckår, ca 1914. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från sjöarna Alten och Noran i N till Grangärde kyrkby i S. Från sjöarna  Gryssen, Olsen och Löfsjön i V till Idkebergsklacken och sjön Rämen i O.

Pris: 1100 SEK - 29527


Vadstena - G. Ljunggren 1862.

Vadstena
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 44 x 35 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27287


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Mölltorps, Södra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Mölltorps kyrka, Södra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 208.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Mölltorps annexkyrka (2,285 inv.) medelstor, byggd i romans stil troligen på 1200-talet, har smala fönster, hög takresning och där ofvan en spånklädd, åttakantig takryttare med spetsig spira. Å kyrkans gaflar finns spetar med väderflöjlar af egendomlift utseende, enär deras yttersta del bildas af pil och båge. Den gamla öfverbyggda stenporten till kyrkogården kvarstår. Teckningen är tagen från sydost; till höger synes Kyrksjön. Kapell skall hafva funnits vid Gräshult. Inom Mölltorps socken ligger Karlsborgs garnisons församling med 1,651 inv., utan särskildt uppförd kyrka.

Pris: 200 SEK - 36026


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Mälsåker från väster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Mälsåker qua Occasum respicit»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1699.
* II: 23. Mälsåker från väster.
De två vapnen tillhöra grevliga ätten Wachtmeister av Mälsåker och friherrliga ätten Soop. Riksrådet Gustaf Soop (död 1679) lät uppföra huvudbyggnaden på Mälsåker efter ritning av Nikodemus Tessin d. ä.

Pris på förfrågan. - 35559


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Gräsö - Ferdinand Boberg

Gräsö. Kapellet och stapeln 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 700 SEK - 28649


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'25. NASAFJÄLL' - Norra Kartverket.

25. NASAFJÄLL
Norrlands Läns Kartverk 1891. Uppmätt 1890. Allmänna vägar översedda 1941. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1941, med sjöarna, vattendragen, vägarna och orterna på den norska sidan utritade. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Över-Uman i väst till och med Ammarfjället i ost samt Nasafjället i nord till Miesaken i syd.

Pris: 500 SEK - 36225


MÖLLTORP - Ekonomisk karta 1877-82.

MÖLLTORP
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39148


'36. VIMMERBY' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

36. VIMMERBY
Generalstaben 1885. Utan gravör. Uppmätt 1879.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Malexander och Oppeby i N till Rumskulla i S. Från sjön Västra Lägern i V till sjön Anen (gränsen mellan Östergötland och Småland) i O. Med Kisa och Vimmerby. Sjöarna Sommen och Åsunden.

Pris: 500 SEK - 29987


Källsjö - Ferdinand Boberg

Källsjö. Bondgård vid Broholm 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Halland

Pris: 600 SEK - 28346


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Werdenhoff - C. H. Tersmeden ca 1900.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.