VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

23. Enköping - 1914

Karta öfver Enköpings stad.
Utgifven år 1914 af Victor Åberg Kartograf.
Centraltryckeriet, Stockholm.
Skala 1:3.000.
Flerfärgslitografi.
67x75,5 cm.
Vikt.

Pris: 1500 SEK - 30266


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Nydala - U. Thersner.

Nydala
Fordna och närvarande Sverige.
No.3 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Småland

Pris på förfrågan. - 29137


Bellsta säteri - G. H. Mellin 1840.

Bellsta sätesgård, med utsigt åt Bromma kyrka, ett par mil från Stockholm.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37919


Amnehärads, Norra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Amnehärads kyrka, Norra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 227.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Amnehärads moderkyrka (2,616 inv.) är Skara Stifts nordligast belägna kyrka och ligger nära Gullspångs järnvägsstation, gränsen mot Wärmland. Kyrkan är stor, täckt med skiffer, östra delen af större bredd än den västra samt försedd med två mindre torn med skiffertäckta spiror. Mellan tornen i öster är sakristia af sten. Intill kyrkans västra gafvel står det stora, af trä byggda tornet, spånklädt liksom den höga spiran. Kyrkan är afritad från södra sidan. Den uppfördes på 1200-talet, men den är tillbyggd och utvidgad i öster 1737. Det höga, spetsiga tornet af trä i väster, spånadt från grunden fanns redan på 1600-talet.

Pris: 200 SEK - 35835


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Grythytte och Hellefors härad af Kartografiska Corpsen åren 1865-68.

Grythytte och Hellefors härad af Kartografiska Corpsen åren 1865-68.
Örebro län.
Rikets ekonomiska karteverk.
Färglitograferad och handkolorerad karta, endast södra bladet.
Storlek: ca 48x68 cm totalt, kartytans bredd x höjd.
Socknar: Grythyttan, Hällefors
Detta härad är egentligen en bergslag.

Pris: 1200 SEK - 41848


Wernsköld - C. H. Tersmeden ca 1900.

Wernsköld
Adl. ätten N:354.
Adl. 15/4 1646.
Intr. 1647.
Svensk släkt, förut Lenaeus.
+2/10 1819.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37219 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'47. RISBÄCK' - Norra Kartverket.

47. RISBÄCK
Rikets Allmänna Kartverk 1901. Uppmätt 1896-1898. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1934. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Norra Borgafjällen i väst och nord till Strömnäs i ost samt Stor-Jougdan i syd.

Pris: 500 SEK - 36270


Margretelund - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

148. Margretelund. Österåkers socken, Uppland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
12 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: G. A. Åkerhielm och Ebba Åkerhielm f. Gyldenstolpe.

Pris: 1500 SEK - 29709


'Regleringsplan öfver Södermalm. (Byggnads Chefen och Stads Ingeniörens förslag.) 1878' - Plan-, regleringskarta. Stockholm 1878.

Regleringsplan öfver Södermalm. (Byggnads Chefen och Stads Ingeniörens förslag.) 1878.
Plan-, regleringskarta.
Storlek, bredd x höjd: 81x43 cm.
Tryckt i färglitografi hos Generalstabens Litografiska Anstalt.
Kartan har skalor angivna i meter och fot.

Pris på förfrågan. - 27494


Karta öfver Trollhätte strömmar och vattenverk.

Trollhätte strömmar.
Original (28x115) i Kungl. Biblioteket.
Karta hämtad från 'Trollhättan. Dess kanal- och vattenverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen.'
Reproduktion i ljustryck 1911.
Handkolorerad.
68x17, bildytans bredd x höjd.

Pris: 600 SEK - 27877Karta öfver Stockholm. - 1904.Ehrenpohl - C. H. Tersmeden ca 1900.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.