VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Wanås, Ogarp och Osby. - Burman och Fischer 1680.

Wanås, Ogarp och Osby.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 34 x 24,5 cm.
Bilden bekostad av Hamilton, Axel Hugo, friherre och överstelöjtnant. Jennings, Betty, fru.

Pris: 1000 SEK - 30116


Long - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

135. Long. Grums socken, Värmland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Natalie Rosensvärd f. Löwenhielm och C. J. Rosensvärd.

Pris: 1500 SEK - 29696


'Karta öfver Stockholm och dess omgifning...' - Oscar Funck 1846.

Karta öfver Stockholm och dess omgifning med Hans Maj:t Konungens allernådigaste tillstånd upprättad, graverad i sten och utgifven af CARL OSCAR FUNCK 1846.
Den mycket sällsynta originalkartan med teckenförklaringen tryckt längst ner på bladet. Tryckt i Stockholm hos Generalstaben utan årtal.
Bildyta 66 x 82.
Spår efter reparationer, vikning, smärre marginalskador, en del krackeleringar i pappret.


En av 1800-talets ovanligaste kartor över vår huvudstad.


Pris: 3800 SEK - 27417


Stenhammar och Tullgarn - Svecia Antiqua et Hodierna.

Steenhammar» och »Tullgarn»
Kopparstick av H. Padt Brügge 1686.
* II: 30. Stenhammar och Tullgarn.
Vapnen å bilden av Stenhammar tillhöra Bengt Rosenhane och hans maka Ebba Maria Sparre. Graveringsåret stämmer väl ej med årtalet för deras äktenskap, 1691, men antagligen har plåten senare ändrats i vad angår vapnen. Den förstnämndes farbroder, riksrådet Johan Rosenhane hade 1647 låtit uppföra byggnaden »efter den franska arkitekturen». I bakgrunden namngivas Salsta, Årsta (»Åhrsta») och Flen.

Pris på förfrågan. - 35566


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'78. RAMSJÖ. N.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

78. RAMSJÖ. N.O.
Utan årtal, ca 1913. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Gammelåsen och östra Gammelåsen fäbodar i N till Grötsjön och Stor-Naggen i S. Från området väster om Råsjö i V till Lillmörtsjön i O.

Pris: 1200 SEK - 29427


Sveg - Ferdinand Boberg

Sveg. Svalbod vid Ytterberg 1924.
Samma titel men två helt olika motiv.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Härjedalen

Pris: 700 SEK - 28400


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Stockholm - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

229. Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
8 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Överståthållaren, friherre Gustaf Tamm och ståthållaren på Kungliga Slottet Victor Ankarcrona. Panoramor slottet och gamla staden, Norrbro, Kungsträdgården, utsikt från Lejonbacken mot Grand Hotel, Skeppsholmen.

Pris: 1500 SEK - 29783


Esplunda - U. Thersner.

Esplunda
Fordna och närvarande Sverige.
No.9 Litografi. Bilden tecknad av Stäck. Gravör / litograf: M. G. Anckarsvärd. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Närke

Pris på förfrågan. - 29001


Gryts kyrka med omgivningar.

Gryts kyrka med omgivningar.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris på förfrågan. - 27825 - Se bild.


AB Finspongs Styckebruk - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

302 a. AB Finspongs Styckebruk. Östergötland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
17 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Louis De Geer, Carl Ekman och Axel Ekman.

Pris: 1500 SEK - 29858Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Ehrenstam - C. H. Tersmeden ca 1900.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.