VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Sundskär - Vidinge - Kudoxa - 1910.

Sundskär - Vidinge - Kudoxa.
VÖBAM's utdrag ur kartan 'Frötuna och Länna skeppslag' i 3 blad, kartlagda 1904 och utgivna år 1910.
Förstorat 200% skala 1:25 000.
Liggande utdrag i format A3 i färg på 160 grams papper.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om originalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 500 SEK - 27779


Björnsnäs - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

20. Björnsnäs. Kvillinge socken, Östergötland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
9 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Ph. Trozelli och N. Trozelli f. Abelin. Slottet från väster och öster, matsalen, övre och nedre hallen, panorama över Bråviken. Björnsnäs (Nääs) köptes 1622 från kronan av P. Kruse, vars barn adlades Crusebjörn och givit namn åt godset. Skiftats mellan många olika ägare bl.a. släkten Reenstierna. 1848 i ägo av släkten Trozelli.

Pris: 1500 SEK - 29585


Läckö slott från Vänersidan - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Arx Laecköö Versus Lacum Veneris»
Kopparstick av W. Swidde 1691.
* III: 49. Läckö slott från Vänersidan

Pris på förfrågan. - 35702


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'23. KORPILOMBOLO' och '24. SVANSTEIN' - Norra Kartverket.

23. KORPILOMBOLO och 24. SVANSTEIN
Norrlands Läns Kartverk 1891. Uppmätt 1882. Och '24. SVANSTEIN' Norrlands Läns Kartverk 1890. Uppmätt 1888. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1908 resp. 1914. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Lansjärv i väst till gränsen i ost samt Mestosforsarna i nord till Rödupp i syd.

Pris: 500 SEK - 36220


Rockelstad - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

184. Rockelstad. Helgesta socken, Södermanland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
12 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Eric von Rosen och Mary von Rosen f. Fock. Gården tillhör en av de kända gårdar som det finns ytterst lite publicerat bildmaterial på . Denna är en av de få.

Pris: 1500 SEK - 29742


Kungslena, Wartofta kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Kungslena kyrka, Wartofta kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 133.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Kungslena annexkyrka (583 inv.) är medelstor, uppbyggd i början af 1200-talet och mycket intressant, enär den under tiden föga förändrats, och ensam inom stiftet har tre takryttare. Stilen är romansk och hvalfven i öfvergångsstil med bjärta målningar från 1700-talet. Klockorna hänga i en prydlig stapel, uppförd i midten af 1700-talet. Teckningen är tagen från sydväst. Stapelns spira synes strax till vänster om östra takryttaren.

Pris: 200 SEK - 35981


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Den vittberömde och utmärkte herr greven och rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardies palats i Stockholm från Jakobs kyrka - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Illustriss. et Excellentiss: Comitis Dni Magni Gabrielis De la Gardie, Magni Cancellarij, Palatium Holmense qua parte Templum S:ti Iacobi spectat»
»I Marot fecit»
Kopparstick signerat »I Marot fecit», 1670.
* I: 39. Den vittberömde och utmärkte herr greven och rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardies palats i Stockholm från Jakobs kyrka.
Vapnen äro rikskanslerns och hans gemåls. Denna och närmast följande plansch visa slottet Makalös, som fältherren Jakob De la Gardie lät uppföra efter arkitekten Hans Jacob ChristIers ritningar, omgivet av andra märkliga 1600-talsbyggnader. Orienteringarna äro: A. Rikskanslerns palats. B. General Wachtmeisters palats. C. Fältmarskalken Douglas palats. D. Kungl. trädgården. E. Hovkanslem Tungels hus. F. Sekreteraren Wijnblads hus. G. Näckströmsgraven med bro. H. Klippa (framför greve Douglas palats).

Pris på förfrågan. - 35795


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


ÅRNÄS - Ekonomisk karta 1877-82.

ÅRNÄS
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39125


'Stockholm omkring 1540' - Julius Mankell 1874.

Stockholm omkring 1540
Kartan ur verket 'Stockholm i fordna dagar' av Julius Mankell, utgivet 1874.
VÖBAM's faksimil är tryckt i s/v på en äldre litografisk tryckpress och sedan handkolorerad med akvarellfärger. En process som kräver en skicklig kolorist och mycket gott om tid. Resultatet är en i alla avseenden hantverksmässigt framställd faksimil.
Kraftigt uppförstorad från originalet, storlek: 36x45 cm, kartytans bredd x höjd.
Begränsad upplaga. 
På kartan finns flera idag ålderdomliga och i vissa fall bortglömda namn. Bland idag bortglömda namn finner vi 'Munk Liderne' för Kungsholmen, 'Wangsholmen' för dagens Skeppsholmen, 'Notholmen' är idag Kastellholmen. Djurgården har kvar sitt gamla namn som idag endast är ihågkommet i form av Valdemarsudde, sålunda 'Waldemars-ön'. 'Käpplingeholmen' minns kanske en och annan efter de brutala mord på borgare som ägde rum där under medeltiden, dagens Blasieholmen. Det som är mest iögonfallande är dock Helgeandsholmen, som på kartan även kallas 'Stora Stockholmen' och strax norr om densamma hittar vi 'Lilla Stockholmen'.
Utmärkt på kartan är även 'dagens', dvs 1874-års, strandlinje. Södermälarstrand är i stort sett oförändrad, medan 'Klara Sjö' är helt försvunnen och kartans 'Blekholmen' mitt ute i Klara Sjö är idag endast en terass bakom Centralstationen.
Runt Gamla stan är även stockkedjan, pålkedjan, utmärkt med en svag prickad linje. Denna uråldriga försvarsanläggning som skulle skydda staden från sjösidan och som gav den dess namn.
Förutom dessa finns även dagens Sveavägen, Götgatan och Hornsgatan utmärkta jämte de gamla landsvägarna som då ledde till Uppsala, Roslagen och Södertälje.

Pris: 800 SEK - 39528 - Se bild.


'73. ÖREBRO' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

73. ÖREBRO
Topografiska Corpsen 1840. Utan gravör. Översedd 1859.
På väv i rutor, bunden i originalband med förgylld pärm- och ryggtitel.
Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Snuggan, Gisslarbo och Kölsta i N till Almby kyrka, Hjelmare sund i S. Från städerna Lindesberg och Örebro i V till Berg, Torpa och Öja i O. En av verkets äldsta kartor.

Pris: 1200 SEK - 41787Gulddistriktet Klondike - ca 1897.'Circuli Austriaci' - Frederick de Wit ca 1688.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.