VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

'2. YSTAD. S.O.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

2. YSTAD. S.O.
1939. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Marsvinholm och Bjäresjön i N till kusten i S. Från Hassle-Bösarp i V till Köpingsberg i O. Med staden Ystad.

Pris: 900 SEK - 29461


Åmänningen - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Åmänningen
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1000 SEK - 39076


Beatebergs, Södra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Beatebergs kyrka, Södra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 213.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Beatebergs annexkyrka (915 inv.) 0,5 km. öster om sjön Wikens sydligaste del, är högt belägen med vacker utsigt öfver sjön och dess löfskogsklädda stränder samt Halna midt emot belägna kyrka. Beatebergs kyrka är byggd 1877 af tegel efter ritningar af arkitekten Langlet, sexsidig, har sex små sexsidiga och spetsiga torn af tegel och öfverst ett större sexkantigt klocktorn af trä. Denna stil har blifvit kallad 'protestantisk kyrkobyggnadsstil' och sådana kyrkor 'centralkyrkor'. De hafva genom sina läktare, som löpa rundt om kyrkan, en betydlig mängd sittplatser. Beatebergs kyrka måste betecknas som både stor och vacker. Kyrkan hette fordom Rya eller Ruda och låg i västra delen af socknen, var af trä med fönster i grupp af två och hade hög spetsig stapel. Den flyttades vid midten af 1700-talet till sin nuvarande plats och fick 1792 torn af trä.

Pris: 200 SEK - 35839


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Falkenberg af Trystorp - C. H. Tersmeden ca 1900.

Falkenberg af Trystorp, friherre
Frih. ätten N:255.
Urgammal adel.
Nat. 1625.
Friherre 17/4 1733.
Intr. 1775.
Från Marck-Brandenburg.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36626


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'Skara'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1902.

Skara.
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No. 116. Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 68x46 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
Staden Skara med omkringliggande socknar. Det omkringliggande landskapet är huvudsakligen väster om staden.

Pris: 1500 SEK - 27867


'27. ARJEPLUOG' - Norra Kartverket.

27. ARJEPLUOG
Norrlands Läns Kartverk 1892. Uppmätt 1887. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Racksund i väst till Udtja i ost samt Säitevare i nord till norra halvan av sjön Abraur i syd.

Pris: 500 SEK - 36229


Marielund - Nay 1881.

Marielund
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30213 - Se bild.


Kapell i Varnhems klosterkyrka med Erik Läspes grav och Erik Läspes gravsten i Varnhems kyrka - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Sacellum in quo sepulcrum Regis Balbi in Templo Varnhemensis coenobii» och »Regis Erici Blaesi sepulcralis in templo Varnhemensi»
Kopparstick av W. Swidde år 1692.
* III: 71. Kapell i Varnhems klosterkyrka med Erik Läspes grav och Erik Läspes gravsten i Varnhems kyrka.
Inskriften kring gravstenen lyder: Här ligger begraven svea- och götakonungen Erik Eriksson, som besegrade de upproriska folkungarna, kuvade tavasterna och förmådde dem att antaga kristendomen. Han dog år 1250.Pris på förfrågan. - 35680


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Kägleholm från öster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Kaegleholm versus Orientem»,
Kopparstick av W. Swidde 1694.
* II: 55. Kägleholm från öster.
De båda yttre vapnen tillhöra greve Morits Leijonhuvud och hans maka Amalia Hatzfeld. De åtföljas av initialerna M G T R, d. v. s. Moritz Grefve Till Raseberg, och . A G T R, d. v. s. Amalia Grefvinna Till Raseborg, samt årtalet 1610. Nämnda årtal - då den förstnämnde emellertid var avliden - betecknar troligen en tidigare byggnadsperiod för slottet, som fått sin här avbildade ståtliga och symmetriska skapnad av rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie. Dennes och hans gemåls vapensköldar återgivas jämväl. Nedtill står »Waeringen Lacus», d. v. s. sjön Väringen.

Pris på förfrågan. - 35514


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Titelblad till andra delen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Sueciae Antiquae et Hodiernae Tomus II»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1698, efter teckning av David Klöcker Ehrenstrahl.
* II: 1. Titelblad till andra delen.
Fyra allegoriska gestalter, med spjut, spira, palm och klubba, lyfta riksvapnet tre kronor mot bakgrunden av en sol; under dem krigstroféer och sörjande fångar.

Pris på förfrågan. - 35824


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Stockholm - Mentzer ca 1860.'Karlskrona skärgård.' - Stockholm 1924/1933.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.