VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Sala - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Sala
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1200 SEK - 39079


Elgenstjerna - C. H. Tersmeden ca 1900.

Elgenstjerna
Adl. ätten N:1618.
Adlad 16/6 1719.
Intr. 1720.
Svensk släkt, förut Elg och Ulf.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36614 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Skolkarta öfver Östergötland. - Hedblad 1886.

Skolkarta öfver Östergötland.
Med anslag af Landstingsmedel utarbetad af Generalstabens Litografiska Anstalt under medverkan af Seminarie-Adjunkten C. F. Hedblad, 1886.
Färglitograferad karta i sex blad.
Utarbetad av Generalstabens Litografiska Anstalt samt utgiven av P. A. Norstedt & Söners förlag; Stockholm.
Infällda kartor: 'Skeninge', 'Söderköping', 'Vadstena', 'Motala', 'Linköping', 'Norrköping'.
Med häradsindelning samt teckenförklaring.
Storlek: 150x160 cm. Kartytans totala bredd x höjd.
Ovikt planoexemplar från Generalstabens Litografiska Anstalts arkiv.

Pris: 8000 SEK - 38591


Mycket sällsynt karta.
Enastående hög kvalitet på det litografiska trycket.


Karta över Huskvarna stad. - 1969.

Karta över Huskvarna stad.
Utgiven år 1969 av stadsingenjörskontoret.
Vinjett och text ur Erik Dahlbergs teckning av Huskvarnafallen (Antiqua Suecia)
Färgtryckt karta.
Infälld karta: 'Översiktskarta'
Skala 1:10.000
Gaturegister.
Storlek: 102x42 cm. Kartytans bredd x höjd.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 400 SEK - 38622


Örebro - Ferdinand Boberg

Örebro. Kungsstugan 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Närke

Pris: 700 SEK - 28452


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


VIGGEN - Ekonomisk karta 1883-95.

VIGGEN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38829


Ransäter - Ferdinand Boberg

Ransäter. Geijersgården 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Värmland

Pris: 800 SEK - 28772


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


von Hegardt - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Hegardt
Frih. ätten N:288.
Adlad 12/8 1717.
Friherre 15/10 1771.
Intr. 1776.
Från Holstein.
+4/6 1780.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36714


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Härkeberga - Ferdinand Boberg

Härkeberga. Kyrkan 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 700 SEK - 28654


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


af Ugglas - C. H. Tersmeden ca 1900.

af Ugglas
Grefl. ätten N:105.
Adlad 22/9 1772.
Grefve 16/11 1799.
Intr. 1799.
Svensk släkt.
Förut Uggla.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37185


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.Karta öfver Stockholm. - 1904.Murgrönsnate, Ranunculus hederaceus - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.