VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

215. Varberg - 1953

Översiktskarta över Varbergs stad.
Uppgjord år 1953 av stadsingenjörskontoret.
Skala 1:8.000
Svartvitt tryck.
81x77 cm.
Vikt.
Med stämpel 'Högsta Domstolen'.

Pris: 600 SEK - 30458


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Uppsala - Svecia Antiqua et Hodierna.

Uppsala
»W. Swidde Sculp. Holmiae 1690.»
Kopparstick signerat »W. Swidde Sculp. Holmiae 1690.»
* I: 56. Uppsala.
De tre vapnen äro ärkebiskopens, i mitten, samt universitetets och stadens. Av den gamla lärdomsstadens byggnader nämnas domkyrkan (»T. Chatedrale trium Sanctorum», här ännu försedd med de av De Besche byggda tornen, vilka fördärvades genom 1702 års brand liksom tornspiran å Trefaldighetskyrkan (»Templ:S, S. Trinitatis»), vidare klockstapel (»Campanile), rådhus (»Curia»), Gustavianum (»Auditorium Gustavianum»), ärkebiskopshuset (»Palatium Archiepiscopi») och Styrbiskops ruiner (»Rudera Styr Biscop»). I förgrunden till vänster reser sig det stolta renässansslottet. I bakgrunden utmärkas Bälinge, Ärentuna, Gamla Uppsala och Vaksala sockenkyrkor.

Pris på förfrågan. - 35657


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


LIKENÄS - Ekonomisk karta 1883-95.

LIKENÄS
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38826


Västmanlands Södermanlands län. - 1977.

Västmanlands Södermanlands län.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1977.
Skala 1:200.000
Storlek: 87x110 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring
Planoexemplar.

Pris: 400 SEK - 38648


Hagunda härad. 1860.

Hagunda härad.
Stentryckt litografi och handkolorerad.
1 blad.
Skala 1:50.000.
Kartografiska Corpsen och utgiven av Rikets ekonomiska kartverk
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Balingsta, Dalby, Gryta, Hagby, Järlåsa, Ramsta, Tibble, Väster-Åker, Åland.

Pris: 2000 SEK - 27731 - Se bild.


Gripsholms slott - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

67. Gripsholms slott. Kernbo socken, Södermanland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.

Pris: 900 SEK - 29631


Porträtt: Gustav Wasa och Oskar II. Slottet och inre borggården, Rikssalen, Wasarummet och hertig Carls förmak.


Uttersberg - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Uttersberg
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1000 SEK - 39059


Skaraborgs län. - 1924.

Skaraborgs län.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1924.
Färgtryckt karta.
Skala 1:200.000
Storlek: 73x74 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar.

Pris: 800 SEK - 38757


Saltsjöbaden. - 1959.

Saltsjöbaden.
AB Kartlitografen, Stockholm 1959.
Färgtryckt karta.
Skala 1:10.000
Infälld karta: 'Älgö'
Storlek: 52x86 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar.

Pris: 600 SEK - 38777


Bernshammar - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

17. Bernshammar. Hede socken, Västmanland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: N. M. Lorichs och Annie Lorichs f. Nordenfalk. Huvudbyggnaden, salongen, pelarrummet och parti av parken. Från 1600-talet mitt till 1870 fanns även ett järnbruk på Bernshammar. Godset tillhörde från början släkterna Hising, Schönström och Julinsköld. Kom 1784 i släkten Lorichs ägo.

Pris: 2000 SEK - 29582

'Karta öfver Segellederna ifrån Landsort och Säfösund till Södertelge...'.'Mappa Totius Mundi Adornata...' - de l'Isle, Lotter ca 1770.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.