VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'Öfversigtskarta för Fälttjenstöfningarne år 1888.'

Öfversigtskarta för Fälttjenstöfningarne år 1888.
Färglitograferad karta, på väv i rutor.
Skala 1:200.000
Storlek: 34x30 cm, bladets bredd x höjd.

Pris: 300 SEK - 39787


Joh. D. Grundberg, Metallgjuteri och mekanisk verkstad - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

69. Grundberg, Joh. D. Grundberg, Metallgjuteri och mekanisk verkstad. Sundsvall, Medelpad.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
20 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Joh. D. Grundberg. Två exteriört samt resten produktbilder såsom t.ex. cykel, brandpump, kyrkklocka, badrumsinredning, vattenpump och kranar.

Pris: 2000 SEK - 29633 - Se bild.


'78. RAMSJÖ. N.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

78. RAMSJÖ. N.O.
Utan årtal, ca 1913. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Gammelåsen och östra Gammelåsen fäbodar i N till Grötsjön och Stor-Naggen i S. Från området väster om Råsjö i V till Lillmörtsjön i O.

Pris: 1200 SEK - 29427


LIKENÄS - Ekonomisk karta 1883-95.

LIKENÄS
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38826


'33. BORÅS. N.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

33. BORÅS. N.V.
1929. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Ale Skövde i N till Björnboholm i S. Från Helgesjön-Kroksjön-Stendammen och Nödinge i V till Långared och Alingsås satd i O.

Pris: 1100 SEK - 29474


Söderfors Bruks Aktiebolag - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

333. Söderfors Bruks Aktiebolag. Uppland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
12 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: P. G. Tamm, P. A. Tamm och Otto Cronstedt.

Pris: 1500 SEK - 29908


Våmbs, Billings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Våmbs kyrka, Billings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 232.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Våmbs annexkyrka (652 inv.) är liten, vackert belägen på sluttningen af Billingen, Den är uppförd i romansk stil i början af 1100-talet och har icke till sitt yttre undergått några väsendtliga förändringar, hvarför den är typisk för de små romanska kyrkorna med torn i denna trakt. Teckningen är tagen från sydost. (Vid århundradets slut restaurerades Wåmb och försattes i värdigt skick.)

Pris: 200 SEK - 36142


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Skara domkyrka, Domprosteriet. - E. Wennerblad 1890.

Skara domkyrka kyrka, Domprosteriet.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 1.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Skara domkyrka (4,766 inv.) belägen i stadens medelpunkt och dess största byggnad, uppfördes i midten af 1100-talet i romansk stil, ombyggdes under förra hälften af 1300-talet i götisk stil, skadades sedan af eldsvåda m. m. samt undergick flere förändringar. Vid midten af 1700-talet började den ombyggas i renässansstil, men endast södra korsarmen blef på detta sätt förändrad. Tornen i väster fingo 1809 platta tak; sidokoret i söder, öster om korsarmarna, fullbordades 1848, och sedan undergick kyrkan ingen förändring förrän 1872, då norra tornets öfre del nedtogs. Den nedtagna stenen lades norr om tornet och synes på teckningen, som är tagen från sydväst, till vänster om kyrkan. I staden, som fordom var mycket större än nu, funnos i katolska tiden utom domkyrkan: Petri, Laurentii och Nikolai kyrkor. Österut vid Götala fanns sedan slutet af 1100-talet en kyrka och västerut några kapell, Annas och Korskapellen. Vid Hospitalsgården låg den Hel. Andes kapell, hvilken begagnades från början af 1400-talet till 1832. (Allmänt bekant torde vara, att domkyrkan på 1890-talet restaurerades i götisk stil och därefter blef en av Sveriges vackraste kyrkor.)

Pris: 200 SEK - 36065


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Håkantorp, Falköpings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Håkantorp kyrka, Falköpings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 122.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Håkantorp annexkyrka (287 inv.) är liten och ligger nära Hornborga åns steniga strömfåra. Den är byggd 1842 i enkel rundbågsstil. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 35958


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Stockholm, avståndskarta över staden med grannkommuner. - Ca. 1910.

Stockholm, avståndskarta över staden med grannkommuner.
Avståndskarta utan titel men med teckenförklaring.
'Kartan är grundad på Allmänna kartverkets mätblad i skala 1:20.000 och sammandragen af Kartograf Herman Markman samt granskad af Major A. R. Kruuse'.
Färglitograferad ca. 1910?
På rutor och väv.
Storlek: 93x76 cm. Totalytan bredd x höjd.
Vikt.
Kartan sträcker sig drygt 1 mil norrut, västerut och söderut. Österut sträcker sig kartan drygt 1,5 mil.

Pris: 1200 SEK - 27498Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Preussen. - Blaeu 1643/44.


Karlberg - Svecia Antiqua et Hodierna.

Karlberg
W. Swidde Sculp: Holmiae A:o 1690
Efter Erik Dahlberg.
Faksimil på tidstypiskt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien.
Storlek: 56x25 cm.
* I: 71. Karlberg.
Efter teckning av Erik Dahlberg, som ödmjukligen tillägnar drottningen densamma. Vid tiden för planschens gravering ägdes Karlberg av drottning Ulrika Eleonora, av vilken orsak riksvapnet placerats överst å planschen. I bakgrunden synes Mälaren (»Meler Lacus»). Bilden giver ett fågelperspektiv av den stora slottsanläggningen, som då fått ett helt annat utseende än å den närmast föregående planschen. Jfr planscherna I: 72-75

Pris: 2000 SEK - 41327 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.


Lista över bilder samt några artiklar om 'Suecia Antiqua' och Erik Dahlberg.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.