VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Wäne Ryrs, Wäne kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Wäne Ryrs kyrka, Wäne kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 35.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Wäne Ryrs annexkyrka (661 inv.) den västligaste i stiftet, är liten, byggd af trä 1730, vackert belägen strax norr om järnvägen mellan Wänersborg och Uddevalla. Teckningen är tagen från sydväst. Å kyrkans läktare finns konstnärligt utförda målningar.

Pris: 200 SEK - 36145


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Nyköpingshus - G. H. Mellin 1840.

Nyköpings slottsruin.

Planchen äro utförd efter teckning af herr J. F. Julin.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37907


Breared - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Breared
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41652


Degernäs - U. Thersner.

Degernäs
Fordna och närvarande Sverige.
No.29 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner 1848. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Närke

Pris på förfrågan. - 28973


Bernadotte familjen och deras samtida - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

308. Porträttgalleri - Bernadotte familjen och deras samtida, V, Konung Oscar II:s samtida.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
30 porträtt. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Storhertig Friedrich (d.ä.), Baden.
Storhertig Friedrich (d.y.), Baden.
Konung Christian IX, Danmark.
Konung Fredrik VIII, Danmark.
Kejsar Friedrich III, Tyskland.
Kejsar Wilhelm II, Tyskland.
Drottning Victoria, England.
Konung Edward VII, England.
Kejsar Alexander III, Ryssland.
Kejsar Nicolaus II, Ryssland.
Kejsar Franz Joseph I, Österrike.
Konung Albert, Sachsen.
Konung Georg, Sachsen.
President Armand Falliéres, Frankrike.
President Theodore Roosevelt, Amerika.
Konung Leopold II, Belgien.
Furst Ferdinand, Bulgarien.
Khediven Abbas II Hilmi, Egypten.
Konung Georg I, Grekland.
Konung Victor Emanuel III, Italien.
Kejsar Mutsuhito, Japan.
Storhertig Adolph, Luxemburg.
Furst Nicolaus I, Montenegro.
Drottning WIlhelmina och prinsgemålen, Nederländerna.
Shahen Muzaffer - Ed - Din, Persien.
Konung Carlos I, Portugal.
Konung Carol I, Rumäninen.
Konung Khulalonkorn, Siam.
Konung Alfons XIII, Spanien.
Sultan Abdul Hamid II, Turkiet.

Pris: 900 SEK - 29881


Bo - U. Thersner.

Bo
Fordna och närvarande Sverige.
No.7 Litografi. Bilden tecknad av Aug. Anckarsvärd.. Gravör / litograf: M. G. Anckarsvärd. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Närke

Pris på förfrågan. - 28939


Lindö - Ferdinand Boberg

Lindö. Herrgården 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 700 SEK - 28805


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Kongl. Wermlands fält-jägare regemente. - Adolf Schützercrantz 1849.

Kongl. Wermlands fält-jägare regemente.
1794 – 1817 – 1838 – 1846
Flerfärgslitografiska tryck utförda i Stockholm år 1849 af J. F. Meyer & Co.
Storlek: ca 35x26 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar'

Pris: 600 SEK - 37697


MÖLNBACKA - Ekonomisk karta 1883-95.

MÖLNBACKA
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38939


Köinge - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Köinge
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41628Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Hornborgasjön med omgivningar. - Generalstaben 1887.


Karlberg - Svecia Antiqua et Hodierna.

Karlberg
W. Swidde Sculp: Holmiae A:o 1690
Efter Erik Dahlberg.
Faksimil på tidstypiskt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien.
Storlek: 56x25 cm.
* I: 71. Karlberg.
Efter teckning av Erik Dahlberg, som ödmjukligen tillägnar drottningen densamma. Vid tiden för planschens gravering ägdes Karlberg av drottning Ulrika Eleonora, av vilken orsak riksvapnet placerats överst å planschen. I bakgrunden synes Mälaren (»Meler Lacus»). Bilden giver ett fågelperspektiv av den stora slottsanläggningen, som då fått ett helt annat utseende än å den närmast föregående planschen. Jfr planscherna I: 72-75

Pris: 2000 SEK - 41327 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.


Lista över bilder samt några artiklar om 'Suecia Antiqua' och Erik Dahlberg.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.