VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Åkers skeppslag. Kartlagt 1902-03.

Åkers skeppslag.
Flerfärgslitografiskt stentryck.
Monterad på skivor med metallhörn.
Tryckt 1909. 2 blad.
Skala 1:50.000.
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Ljusterö, Riala, Roslags-Kulla, Österåker.

Pris: 2000 SEK - 41469 - Se bild.


Aktiebolaget Mekanikus - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

153. Mekanikus, Aktiebolaget Mekanikus. Folkungagatan, Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
tt motiv exteriört och övriga interiört. Elektro-mekaniskt företag grundat 1874 av J. E. Erikson.

Pris: 1500 SEK - 29714


Kongl. fortifikationen. Trängen. Intendent. - Stockholm ca 1910.

Kongl. fortifikationen. Trängen. Intendent.
1833. 1888. 1890 resp. 1900 resp. 1900. 5 fig.
Uniformsbild utförd i cromlitografiska färgtryck c:a 1910. Bildmått 24x20 cm.

Pris: 400 SEK - 37735


Elleholm - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Elleholm
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 500 SEK - 41582


Hyssna - Ferdinand Boberg

Hyssna. Gamla kyrkan 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västergötland

Pris: 600 SEK - 28293


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Smålandsgatan - 1872.

Profil af Smålandsgatan, södra sidan, norra sidan.
15/10 1872.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
44 x 29.
Rutat papper.
Smålandsgatan.

Pris: 200 SEK - 27401


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


Värö - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Värö
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 1000 SEK - 41609


Hovsta säteri - G. H. Mellin 1840.

Hofsta säteri i Björkviks socken.

Planchen äro utförd efter teckning af herr J. F. Julin.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37895


Oskarshamn - G. Ljunggren 1862.

Oskarshamn
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 30 x 39 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1200 SEK - 27262


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Sundbyberg. - H. Hellberg, A. E. Påhlman 1927.

Sundbyberg.
Plankarta över Stockholms stad med omnejd.
Färglitograferad karta.
Tryckt på Generalstabens Litografiska Anstalt 1927.
Skala 1:8.000.
Storlek: 82x51 cm. Kartytans bredd x höjd.
Sundbyberg.

Pris: 1500 SEK - 27500Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Röda vinbär, Ribes rubrum - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Stockholm stad. - J. B. Homann.

Stockholm stad.
Faksimil tryckt på tidsenligt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien. Breda marginaler.
Storlek: 55x46 cm.

Pris: 1700 SEK - 41295 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.