VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Kammakaregatan - 1870.

Kammakaregatans fortsättning genom qvarteret Hägerberget. (Södra sidan).
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
28 x 29. Rutat papper.
Spår av tejp.
Förstärkning av baksidan.
Idag Kammakaregatan
Namn på kartan: 'Norra Tullportsgatan', 'Johannis Östra Kyrkogata', 'Regeringsgatan', och 'Roslagstullsgatan'.


Pris: 200 SEK - 27373


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


Marstrand - G. Ljunggren 1862.

Marstrand
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 42,5 x 45 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2300 SEK - 27257


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


'Karta öfver norra delen av Malmskillnads Gatan och Johannis Plan - 1858'.

Karta öfver norra delen av Malmskillnads Gatan och Johannis Plan.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
67 x 43.
Veck och förstärkt baksida.
Pris: 900 SEK - 27384


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


Storkyrkan i Stockholm - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

238. Storkyrkan i Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
13 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: J. O. Wallin, C. P. Hagberg, A. Z. Pettersson, C. M. Fallenius, F. Fehr och J. F. Håhl.

Pris: 900 SEK - 29792


'95. MALUNG. N.O.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

95. MALUNG. N.O.
1914. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Lyrebergsgnupen och södra delen av Venjansjön i N till Grimsmyrheden söder om Malungs station och norra delen av sjön Van i S. Från Lyrsjön och Vallerås station i V till sjön Örklingen i O. Med Öja kapell och Öjesjön mitt på bladet

Pris: 1100 SEK - 29539


Sätuna - Nay 1881.

Sätuna
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30232 - Se bild.


TVETA. - Ekonomisk karta 1890-91.

TVETA.
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-91. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39313


Nääs och Örtofta. - Burman och Fischer 1680.

Nääs och Örtofta.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 34,5 x 25 cm.
Bilden bekostad av Hierta, Hans H.

Pris: 1000 SEK - 30104


Trana - C. H. Tersmeden ca 1900.

Trana
Adl. ätten N:151.
Adlad 15/2 1626.
Intr. 1627.
Finsk släkt.
+1600 talet.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37170


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Trollhättans, Wäne kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Trollhättans kyrka, Wäne kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 56.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Trollhättans moderkyrka (5,543 inv.) är belägen vid östra stranden af Göta älf och alldeles invid de beryktade vattenfallen. Trollhättans pastorat, som utgjort en del af Gerdhems socken, skildes 1857 ifrån Tunhem och erhöll snart därefter egen kyrka invigd 1862. Den är stor och högt belägen, uppförd tillika med tornet af rödt tegel i götisk stil. Både i och för sig och genom läget å en naturskön plats, är Trollhättans kyrka en bland de vackraste i Skara Stift. Teckningen är tagen från nordost.

Pris: 200 SEK - 36110


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Pilblad, Sagittaria sagittifolia - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Stockholm stad. - J. B. Homann.

Stockholm stad.
Faksimil tryckt på tidsenligt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien. Breda marginaler.
Storlek: 55x46 cm.

Pris: 1700 SEK - 41295 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.