VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Steninge - Ferdinand Boberg

Steninge. Gårdsstapeln 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland
Husby socken, Ärlinghundra härad.

Pris: 600 SEK - 28699


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Väster Åker - Ferdinand Boberg

Väster Åker. Kyrkan 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland
Inte bara kyrkan utan även klockstapeln, bogårdsmuren och ingångsgrinden med två större stenblock.

Pris: 700 SEK - 28733


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


TORRSKOG. - Ekonomisk karta 1890-91.

TORRSKOG.
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-91. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39310


Engelbrechts Holmen - U. Thersner.

Engelbrechts Holmen
Fordna och närvarande Sverige.
No.41 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Spong
Närke

Pris på förfrågan. - 28995


'88. EKSHÄRAD' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

88. EKSHÄRAD
Generalstaben 1912. Uppmätt 1907-08.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Råforsen i N till Gunneryd i S. Från Jernbergås och Rinn i V till Vakern och Liljendal i O. Med namnlista på fältmätarna.

Pris: 500 SEK - 30055


Skellefteå kyrkstad - G. H. Mellin 1840.

Skellefteå kyrkstad.
Kyrkan är - liksom i den småtäcka genren hela den kringliggande trakten - den vackraste i hela Norrland. Närmast bron och sågverksbyggningen ligga de hus, som allmogen uppfört till att begagnas vid färder till kyrkan. Längre bort ligga köpmanshusen, som under marknaderna bebos af köpmän från Umeå och Piteå.
Herr Professor A. A. Grafström har lemnat teckningen till planschen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37820


Dalby - Ferdinand Boberg

Dalby. Klockstapeln 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 600 SEK - 28637


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Skänninge - G. Ljunggren 1862.

Skänninge
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 34 x 40 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1700 SEK - 27270


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Lilla Vattugatan - 1870.

Profil af La Wattugatan.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
60 x 45.
Rutat papper.
Idag Herkulesgatan.
Påskrift med blyerts 'c:a 1870'.Pris på förfrågan. - 27379


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


MÖLLER, Fredr. - Adolf Ecksteins förlag ca 1910.

MÖLLER, Fredr.
Fotogravyr utförd i Berlin hos Adolf Ecksteins förlag c:a 1910.
f 4/7 1846. Rumänsk generalkonsul samt Verksam i firman Theod. Möllers Bank- och Växelaffär, Stockholm.

Pris: 1200 SEK - 39651Gulddistriktet Klondike - ca 1897.'Suede et Norwege.' - Robert de Vaugondy 1750.


Grand Hotel - Mankell 1874.

Grand Hotel Stockholm / Grand Hôtel Stockholm.
Färglitograferad bild, tryckt på Centraltryckeriet 1873,
ur 'Stockholm : aqvarelle-lithografier och tontryck'.
Storlek: 37x25 cm, bildytans bredd x höjd.
Liggandes i passepartout.

Pris: 2500 SEK - 39852 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.