VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Lagerbring - C. H. Tersmeden ca 1900.

Lagerbring, friherre
Frih. ätten N:358.
Adlad 3/7 1769.
Friherre 26/11 1815.
Enl. 37§.
Intr. 1816.
Norsk släkt, förut Bring.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36789


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Näsbyholm - U. Thersner.

Näsbyholm
Fordna och närvarande Sverige.
No.24 Gravyr. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1824
Skåne

Pris på förfrågan. - 29147


Kastellholmen - G. H. Mellin 1840.

Kastellholmen.
Det lilla kastellet synes bakom mastkranen på sin klippa. Öfver sjelva klippan synes dômen af Cathrina kyrka. Derefter telegrafbyggnaden, och på andra sidan om fartyget, som ligger för anker, Storkyrkotornet, och bron som sammanbinder Kastellholmen med Skeppsholmen. På andra sidan om mastkranen synes på södra bergen den kolonn, som en enskild person uppfört för utsigtens skull.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 400 SEK - 37867


THISELL, Anders Gustaf - Adolf Ecksteins förlag ca 1910.

THISELL, Anders Gustaf
Fotogravyr utförd i Berlin hos Adolf Ecksteins förlag c:a 1910.
f 26/11 1845. Direktör för Aktiebolaget Svappavaara Malmfält, Stockholm.

Pris: 1200 SEK - 39661


Marielund - Nay 1881.

Marielund
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30213 - Se bild.


Hanaskog - Richardt 1852-63.

Hanaskog
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41493


Rättvik - Ferdinand Boberg

Rättvik. Gammalt lider i Vikarbyn 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 600 SEK - 28201


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


35. Falun - 1909

Adress- och Annons-karta för Falu stad.
Utarbetad och utgifven 1909 af Aug. Åkerström och A. W. Jonsson.
Skala 1:4.000.
69x76 cm.
Uppfodrad på väv och vikt.
Annonser runt kartbilden.

Pris: 2500 SEK - 30278


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Elfstorp - G. H. Mellin 1840.

Utsigt af Elfstorp i berslagen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37828


'73. BRÄCKE. S.M.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

73. BRÄCKE. S.M.
Utan tryckår, ca 1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Bräcke kyrkby i N till Kyrksvedberg i S. Från området 3 km västrut om Stugusjöarna i V till området 2 km öster om Dysjön i O. Halvt blad - allt som utgavs.

Pris: 1000 SEK - 29406Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Solvända, Helianthemum vulgare - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Geologisk karta öfver Fyris Åns Dalbäcken.' - 1856.

Geologisk karta öfver Fyris Åns Dalbäcken.
Upprättad år 1856.
Kartan är utförd i blandteknik, gravyr och litografi.
På väv i rutor.
Med fem profiler placerade på bägge sidor av kartan:
'No 1. Profil i NNW-SSO från Wissjön förbi G.la Upsala och Kungsängen till Danmarks Allmänning.'
'No 1. Fortsättning.'
'No 2. Profil i SW-NO från Bälinge Kyrka till Rasbo Allmänning.'
'No 3. Profil i SW-NO från Gåsmossen öfver L. Norby och Polacksbacken till Halmbyboda.'
'No 4. Profil i WSW-ONO från Nyåkers tegelbruk öfver Skediga till Hofgården.'
'No 5. Profil i WSW-ONO från Närlinge till Nya Löflejden.'
Teckenförklaring i nederkant.
'Skalan 1:100.000 del af naturliga storleken, men för Profilerna dubbelt större, och hos dessa dessutom höjdskalan tio gånger så stor som längdskalan. Siffrorna utmärka höjden öfver hafvet i Svenska fot.'
Storlek: 38x53 cm, bladets bredd x höjd.


Pris: 1200 SEK - 39789 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


En mycket sällsynt karta.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.