VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Varnhem - Ferdinand Boberg

Varnhem. Klosterkyrkan 1915.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västergötland

Pris: 500 SEK - 28334


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Jakobsdal från väster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Jacobsdahl occidentem versus»
Kopparstick av H. Padt Brügge.
Storlek: XXXxXXX
* I: 87. Jakobsdal från väster.
Fältherren Jakob De la Gardie, vilkens namn slottet bär, lät åren 1642-1644 uppföra detsamma efter ritningar av arkitekten Hans Jakob Kristler. Stora om- och tillbyggnader skedde, när slottet senare ägdes av sonen, fältherren Magnus Gabriel De la Gardie och hans gemål - vilkas vapensköldar här återgivas - och på 1670-talet av riksänkedrottningen Hedvig Eleonora. År 1684 skänkte hon slottet till sin sonson Ulrik, efter vilken det sedan kallats Ulriksdal. De härligheter, som avbildas å denna och de fyra följande planscherna äro i det närmaste försvunna.

Pris på förfrågan. - 35609


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Inglinge hög. Konung Inges hög invid byn IngeIstad i Småland och Torsås socken, en och en halv mil från staden Växjö, samt en klotrund, fint huggen gravsten på konung Inges hög invid IngeIstads by - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Inglinge höögh. Tumulus Regis Ingonis prope pagum Ingelstad in Smalandia et parochia Torsåhs, Sesqui milliari ab Oppido Wexionia» och »Delineatio perrotundi ac eleganter exisi Lapidis sepulcralis super Tumulum Regis Ingonis prope pagum Ingelstadium positum»
Kopparstick av W. Swidde 1693.
* III: 94. Inglinge hög. Konung Inges hög invid byn IngeIstad i Småland och Torsås socken, en och en halv mil från staden Växjö, samt en klotrund, fint huggen gravsten på konung Inges hög invid IngeIstads by. Orienteringarna äro: A. Konung Inges grav med en huggen gravsten och en minnesvård. B. Gravhög över konungens rådsherrar och stormän. C. Jättegrav, 31 alnar lång; i övrigt är fältet uppfyllt av gravar. D. Torsås kyrka. På bilden utmärkes Torsjön, »Tore Siö» eller »Lacus».

Pris på förfrågan. - 35530


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Älvsborg - Svecia Antiqua et Hodierna.

Älvsborg
Kopparstick av W. Swidde 1697.
* III: 47. Älvsborg.
Den övre bilden visar det gamla Älvsborg, den nedre den nya fästningen, vilken uppfördes längre ned vid Göta älvs mynning, varvid även Erik Dahlberg var verksam. Rubriken härå lyder: Den nya sjöfästningen nära Göteborg, som kallas nya Älvsborg. I förgrunden ses en del av Aspholmen, i bakgrunden läsas namnen: Torpet, Årdalsnabben, Rynabben, Ramberget, Göteborg, Ryssås, Billingen och Käringberget.

Pris på förfrågan. - 35713


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Vallstanäs - Nay 1881.

Vallstanäs
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30236 - Se bild.


Visby - Ferdinand Boberg

Visby. Parti av norra murens insida 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Gotland

Pris: 600 SEK - 28269


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Den vittberömde herr baronen och hovmarskalken N. Tessins palats i Stockholm - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Ejusdern Palatii Hortique interior prospectus meridiem versus»
»J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1702»
Kopparstick signerat »J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1702».
* I: 51. Interiör av samma palats och trädgård från söder.

Pris på förfrågan. - 35807


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Känsö. – Styrsö socken, Askims härad, Göteborgs och Bohus län.

Karta öfver Belägenheten jemte Inloppen till Känsö Quarantains plats.

Sammandrag efter Hydrografiska Mätningar 1818.

Faksimil efter originalteckning från 1818. Utförd på akvarellpapper och handkolorerad med akvarellfärger.
Storlek: ca 66x40 cm, bildytans bredd x höjd. Ramad i guldram med syrafri passepartout.
Känsö, ö i Västergötlands södra skärgård, n.v. om Styrsö.

Pris: 3500 SEK - 27861


Förr karantänanstalt och var bl.a. för Ostindie-farare första svenska hamnen efter återvändandet.


Kongl. Majestäts flotta. - Adolf Schützercrantz 1849.

Kongl. Majestäts flotta.
Örlogs Flottans Volontair Regem.te 1779 – 1798. Arméens Flottas Volontair Regem.te 1779 – 1798. Sjö Artilleri Regem.te 1828. Marin Regem.tet 1845. Kanonier Corpsen 1833.
Flerfärgslitografiska tryck utförda i Stockholm år 1849 af J. F. Meyer & Co.
Storlek: ca 35x26 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar'

Pris: 600 SEK - 37698


Bjurbäcks, Redvägs kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Bjurbäcks kyrka, Redvägs kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 256.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Bjurbäcks kapell (707 inv.) ligger öster om Nässjön och strax väster om landsvägen, är liten, byggdt af trä, brädfodradt och rödmåladt, fönsterna försedda med luckor. Taket är täckt med spån. Stapeln, nordväst om kyrkan, har fyra spånklädda gaflar och spetsig spånklädd spira; den är ganska vacker. Kapellet är troligen uppfördt på 1600-talet, men ombyggdes delvis 1730. Teckningen är tagen från sydost. Kyrka har fordom funnits i Munkebo.

Pris: 200 SEK - 35846


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.Karta öfver Stockholm. - 1904.Thuringiae Lantgraviatus. - Amsterdam ca 1725.


'Geologisk karta öfver Fyris Åns Dalbäcken.' - 1856.

Geologisk karta öfver Fyris Åns Dalbäcken.
Upprättad år 1856.
Kartan är utförd i blandteknik, gravyr och litografi.
På väv i rutor.
Med fem profiler placerade på bägge sidor av kartan:
'No 1. Profil i NNW-SSO från Wissjön förbi G.la Upsala och Kungsängen till Danmarks Allmänning.'
'No 1. Fortsättning.'
'No 2. Profil i SW-NO från Bälinge Kyrka till Rasbo Allmänning.'
'No 3. Profil i SW-NO från Gåsmossen öfver L. Norby och Polacksbacken till Halmbyboda.'
'No 4. Profil i WSW-ONO från Nyåkers tegelbruk öfver Skediga till Hofgården.'
'No 5. Profil i WSW-ONO från Närlinge till Nya Löflejden.'
Teckenförklaring i nederkant.
'Skalan 1:100.000 del af naturliga storleken, men för Profilerna dubbelt större, och hos dessa dessutom höjdskalan tio gånger så stor som längdskalan. Siffrorna utmärka höjden öfver hafvet i Svenska fot.'
Storlek: 38x53 cm, bladets bredd x höjd.


Pris: 1200 SEK - 39789 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


En mycket sällsynt karta.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.