VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Katarina kyrka - G. H. Mellin 1840.

S:t Cahtrina kyrka.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 400 SEK - 37865


'Charta öfver VÄSTBY BYS INÄGOR uti Högsjö sochn...' - Manuskriptkarta.

Charta öfver VÄSTBY BYS INÄGOR uti Högsjö sochn, Gudmundrå Härad och Wester Norrlands län.
Upprättad uti juli månad år 1768 och sedermera jordägarne emellan fördelt uti November månad år 1813. Efter vederbörligt förordnande af Eric Lundström.

Manuskriptkarta i format 23,5 x 41,8 cm.
Färglagd.
Kartan har varit vikt och smärre hål finns i vikningarna.

Pris: 1800 SEK - 27800


'Motala Varf i Norrköping.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Motala Varf i Norrköping.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. LXXI.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Aktieb. A. L. Normans Förl. Exped. Förl. och tryckt hos A. L. Normans Aktieb. Lith:inst. Stockholm. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39746 - Se bild.


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


Kongl. Calmare regemente. - Adolf Schützercrantz 1849.

Kongl. Calmare regemente.
1765 – 1779 – 1798 – 1807 – 1815 – 1838 – 1845
Flerfärgslitografiska tryck utförda i Stockholm år 1849 af J. F. Meyer & Co.
Storlek: ca 35x26 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar'

Pris: 600 SEK - 37694


Glommen - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Glommen
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41632


Helsingborg - G. Ljunggren 1862.

Helsingborg
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 44,5 x 34,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2300 SEK - 27233


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Algutstorps, Kullings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Algutstorps kyrka, Kullings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 319.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Algutstorps moderkyrka (488 inv.) är liten, ligger öster om Söfveån och landsvägen samt 1,5 km. söder om Wårgårda järnvägsstation. Kyrkan, uppförd på mindre höjd, är troligen från 1100-talet, men förändrades i öster och erhöll trätorn på västra gafveln 1766, hvilket årtal läses å flaggan åt öster. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 35832


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Byggnad vid Kungsportsavenyen. Abr. Pehrssons. - O. A. Mankell 1884.

Byggnad vid Kungsportsavenyen. Abr. Pehrssons.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 26x19 cm. Bildytans bredd x höjd.
Byggnaden är uppförd af dess egare Abr. Pehrsson efter ritningar af arkit. A. H. Cornilsen och blef färdig 1883. Hela nedre våningen i den storartade byggnaden upptager prydliga restaurations- och kafélokaler med köksafdelning uti källarlägenheten.

Pris: 800 SEK - 41410 - Se bild.


'Skytts härad. Kulturhistorisk beskrivning'. - Trelleborg 1918.

Skytts härad. Kulturhistorisk beskrivning
Trelleborg 1918. 638 sidor + karta. Illustrer. Nött originalhalvklotband. Sällsynt.

Pris: 700 SEK - 38485


KILSBYN - Ekonomisk karta 1883-95.

KILSBYN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 39016Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Fritz - C. H. Tersmeden ca 1900.


Karta öfver Fahlu Stad - Jonas Samuel Bagge 1856.

Karta öfver Fahlu Stad.
efter C. Linderbergs Karta af år 1805 utgifven år 1856 af J. S. Bagge.
Troligen litograferad karta.
Storlek: 42x60 cm, kartytans bredd x höjd.
Kvarters- och tomt/gårdsnumrering samt teckenförklaring över stadsdelar, publika byggnader samt lista över brandsignalerna.
Skala i alnar.
Vikt.

Pris: 1500 SEK - 39780 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Dalarna


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.