VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Väntholms kronoäng. Färentuna. - Gabriel Boding 1746.

Charta öfver Wändtholms Crono-Äng uti Stockholms Höfdingedöme, Färentuna Härad och Hillersiö Socken.
Afmätt och Delad, in October 1746 af Gabr. Boding.
Manuskriptkarta, handkolorerad.
Storlek: 37x28 cm, kartytans bredd x höjd.
Monterad på skiva, smärre kartförluster, bruntoning.
Kartan visar dagens Kronhagen på Ekerö, norr om Väntholmsviken.

Pris: 400 SEK - 41780


Kartan återfunnen i Boda socken, Dalarna, sommaren 1879 av Hjalmar Ericsson.


Barsebäck - Richardt 1852-63.

Barsebäck
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41475


'96. LEKSAND' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

96. LEKSAND
Generalstaben 1913. Uppmätt 1908-09. Med namnlista på fältmätarna.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från södra delen av Siljan i N till Björbo i S. Från Gävunda i V till Slättberg i O. Vansbro, Järna, Floda, Mockfjärd, Gagnef, Ål och Leksand.

Pris: 500 SEK - 30066


Almarestäket och Arnö - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Almerstääk» och »Arnöö»
Kopparstick av A. Perelle 1670-1674.
I: 93. Almarestäket och Arnö.
Den översta bilden visar de då ännu ganska höga ruinerna av de medeltida ärkebiskoparnas fäste Almarestäket. Även Arnö tillhörde under medeltiden ärkebiskoparna och bar härav namnet Biskops Arnö.

Pris på förfrågan. - 35577


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Åmål - G. Ljunggren 1862.

Åmål
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 52 x 39,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1200 SEK - 27297


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


'55. FREDRIKA' - Norra Kartverket.

55. FREDRIKA
Rikets Allmänna Kartverk 1920. Uppmätt 1912, 14-15. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Storsjön i väst till Öreström i ost samt Vägsele i nord till Ytterrissjö i syd.

Pris: 500 SEK - 36290


Longs, Barne kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Longs kyrka, Barne kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 18.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Longs annexkyrka (633 inv.) är liten, belägen på den stora västgötaslätten, till sin äldre del, den östra, som är af sten, troligen från 1100-talet, den västra delen åter af trä tillbyggdes under förra hälften af 1700-talet. Kyrkans östra del är hvitrappad och den västra hvitmålad. Teckningen är tagen från sydost. (Ny kyrka är uppförd vid århundradets slut.)

Pris: 200 SEK - 36007


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Segerfelt - C. H. Tersmeden ca 1900.

Segerfelt
Adl. ätten N:1595.
Adlad 10/10 1718.
Intr. 1720.
Svensk släkt, förut Melander.
+22/12 1753.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37068 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'68. SOLLEFTEÅ. S.M.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

68. SOLLEFTEÅ. S.M.
Utan tryckår, ca 1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Mo i N till Fors kyrka i S. Från Kälsjön i V till Österforse i O. Helgum och Graninge.

Pris: 1200 SEK - 29387


'Stadsplanekontorets karta öfver Stockholms stad med omgivningar...' Värmdö. - 1928-1934.

Stadsplanekontorets karta öfver Stockholms stad med omgivningar i skala 1:20.000.
Blad 6.
Blad 6. 1930, reviderad 1934.
Storlek: 64x61 cm.
Tryckt hos Generalstabens Litografiska Anstalt.
De totalt 12 bladen är numrerade i tre kolumner, fyra rader, med början i nordväst och gåendes åt höger.
Med teckenförklaring på varje blad.
Mått i cm anger kartytan bredden x höjden.
Björknäs
Bo - Brunn
Gustavsberg
Gustavsvik
Ingarö kyrka
Saltsjöbaden
Tynningö (södra)

Pris: 1500 SEK - 27471Stockholm - Mentzer ca 1860.Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936


Karta öfver Fahlu Stad - Jonas Samuel Bagge 1856.

Karta öfver Fahlu Stad.
efter C. Linderbergs Karta af år 1805 utgifven år 1856 af J. S. Bagge.
Troligen litograferad karta.
Storlek: 42x60 cm, kartytans bredd x höjd.
Kvarters- och tomt/gårdsnumrering samt teckenförklaring över stadsdelar, publika byggnader samt lista över brandsignalerna.
Skala i alnar.
Vikt.

Pris: 1500 SEK - 39780 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Dalarna


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.