VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Ulrika - Ferdinand Boberg

Ulrika. Kyrkan och stapeln 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Östergötland

Pris: 500 SEK - 28904


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'63. UMEÅ N.V.' - Norra Kartverket.

63. UMEÅ N.V.
Rikets Allmänna Kartverk 1908. Uppmätt 1902. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.

Pris: 500 SEK - 36329


Blockhusudden. - H. Hellberg, A. E. Påhlman 1923.

Blockhusudden.
Plankarta över Stockholms stad med omnejd.
Färglitograferad karta.
Tryckt på Generalstabens Litografiska Anstalt 1923.
Skala 1:8.000.
Storlek: 82x51 cm. Kartytans bredd x höjd.
Blockhusudden.

Pris: 1500 SEK - 27505 - Se bild.


Bjersgård - Richardt 1852-63.

Bjersgård
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41477


Medevi - Ferdinand Boberg

Medevi. Brunnshus 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Östergötland

Pris: 700 SEK - 28883


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Munkbron - G. H. Mellin 1840.

Munkbron, med utsigten öfver bron inåt Lilla Nygatan.
Petersénska huset utgör fonden, och Cathrina kyrka framsticker till höger, äfvensom spetsen af Tyska kyrktornet till venster.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 400 SEK - 37869


Västerås - Ferdinand Boberg

Västerås. Domkyrkan 1920.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland
Felaktigt utgiven. Ett misstag vid utgivningen. Nr. 64 ovan är färdigarbetad av Boberg. Nr.65 är ej färdigarbetad (således ett utkast) och skulle ej ha medtagits. Det innebär att av Västerås domkyrka har totalt 100 exemplar kommit ut varav 50 är felaktiga.

Pris: 300 SEK - 28848


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


GRÄSMANGEN - Ekonomisk karta 1883-95.

GRÄSMANGEN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38912


'91. GYSINGE' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

91. GYSINGE
Topografiska Corpsen 1837. Utan gravör. Översedd 1859.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Österbyggebo i N till Enåkers kyrka i S. Från Fors i V till sjön Tämnaren i O. Folkärna, Horndal, Möklint, Östervåla, Hedesunda, Söderfors.

Pris: 500 SEK - 30059


Vendel - Ferdinand Boberg

Vendel. Kyrkan 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 700 SEK - 28728


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Stockholm - Mentzer ca 1860.'Urbis Romae Veteris ac Modernae...' - J.B. Homann ca 1720.


Husqvarna köping. - 1907.

Husqvarna köping år 1907.
Folkmängd omkring 4,800.
Färglitograferad karta.
Tryckt i Jönköping. Utgiven av Magn. Rydheims Bokh.
Skala 1:4000.
Storlek: 77x32 cm, kartytans bredd x höjd.
Vikt.
Teckenförklaring över hustyper samt markanvändning.
Kvartersnamn, fastighetsnummer och gatunummer utmärkta.
Handskriven notering i kartans vänstra nedre hörn om tre punkter i Vättern där man tagit vattenprover och på vilket djup de har tagits.

Pris: 1500 SEK - 39773 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Småland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.