VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Rekonstruktionskarta - Stockholm 1880.

Rekonstruktionskarta - Stockholm 1880.
'Stockholm på 1880-talet'.
Rekonstruktionskarta utförd av Elsa Salmson och Clas Tollin.
Ramad i italiensk ram. Färdig att hänga på väggen.
Storlek: 50x57 cm. Kartytans bredd x höjd. Marginaler och ram tillkommer.

Pris: 900 SEK - 41948


Fiholm och Hanstavik - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Fiiholm», och »Hanstawiik»
»E. Reitz sc.»
Kopparstick signerat »E. Reitz sc.», 1695.
* II: 15. Fiholm och Hanstavik.
Bilden av Fiholm, som var en av rikskanslem Axel Oxenstiernas gårdar, bär dennes och hans makas vapen. - Vapensköldar och initialerna på fasaden å bilden av Hanstavik tillhöra generaltulldirektören Vilhelm Drakenhjelm och hans maka i första giftet Elisabeth Brandt.

Pris på förfrågan. - 35549


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Väster Färnebo - Ferdinand Boberg

Väster Färnebo. Gårdar i Hällestrand 1922.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 600 SEK - 28844


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Björkeberga kyrka - Stockholm 1872-1874.

Björkeberga kyrka i Linköpings stift
pl. XXVIII
Märkligare Svenska kyrkor
Färglitografi.
Storlek: ca 20x14 cm, bildytans bredd x höjd.

Pris: 300 SEK - 27947


Täby - Ferdinand Boberg

Täby. Gammal väderkvarn 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland
Stod vid Karby herrgård, Täby socken, nära Vallentunasjön. Kvarnen revs troligen under 1920-talet. Denna bild är en av de få som finns på denna idag okända kvarn.

Pris: 700 SEK - 28714


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Svartrå - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Svartrå
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41622


Kungsbacka - Svecia Antiqua et Hodierna.

Kungsbacka
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1713.
* III: 108. Kungsbacka.
Vapenskölden visar ett kvinnligt helgon med bok och kalk (Sankt Gertrud). Staden, som alltid varit mycket liten, omtalas redan på 1300-talet.

Pris på förfrågan. - 35498


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'75. HÄRNÖSAND N.V.' - Norra Kartverket.

75. HÄRNÖSAND N.V.
Rikets Allmänna Kartverk 1909. Uppmätt 1904. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Gåltjärn i väst till Nordingrå i ost samt Bollstabruk i nord till Storön i syd.

Pris: 500 SEK - 36407


Rese Charta öfver Södermanlands Höfdingedöme,

Rese Charta öfver Södermanlands Höfdingedöme,
Med Hans Kongl. Maj.ts Allernådigste Priivilegio Utgifwen af Nils Bielke Landshöfd. i Södermanland Rid. och Comm: af K.N.S.Ord. och renoverad af G. Wahlström 1765.
Stucken hos A. Åkerman, Graveur vid K. W. Soc. i Upsala.
Färgtryckt faksimil.
Storlek: 56x46 cm. Kartytans bredd x höjd.
Koloreringen visar häraderna.

Pris: 300 SEK - 41392 - Se bild.


Karlshamn - G. Ljunggren 1862.

Karlshamn
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 37,5 x 44,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1700 SEK - 27239


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.Stockholm - Mentzer ca 1860.'Canada' - by J. Bartholomew 1876.


'J. G. Malmsjö's Piano-Fabrik i Göteborg.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'J. G. Malmsjö's Piano-Fabrik i Göteborg.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. XXXVII.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Kjellberg & Åströms förlag. och tryckt hos Tr. h. Schlachter & Seedorff, Stockh. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39698 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Bohuslän


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.