VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Rappe - C. H. Tersmeden ca 1900.

Rappe, friherre
Frih. ätten N:287.
Adlad 17/5 1675.
Friherre 15/10 1771.
Intr. 1776.
Svensk släkt, förut Rapp.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36969


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Grevskapet Gotlands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Gotlandiae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1712.
* III: 33. Grevskapet Gotlands vapen.
Över en vacker bild av Visby hamn, vari synas många stora skepp, svävar vapenskölden: lammet med korsfanan (rött kors i vitt) i blått fält under grevlig (friherrlig) krona.

Pris på förfrågan. - 35490 - Se bild.


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Skara domkyrka, Domprosteriet. - E. Wennerblad 1890.

Skara domkyrka kyrka, Domprosteriet.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 1.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Skara domkyrka (4,766 inv.) belägen i stadens medelpunkt och dess största byggnad, uppfördes i midten af 1100-talet i romansk stil, ombyggdes under förra hälften af 1300-talet i götisk stil, skadades sedan af eldsvåda m. m. samt undergick flere förändringar. Vid midten af 1700-talet började den ombyggas i renässansstil, men endast södra korsarmen blef på detta sätt förändrad. Tornen i väster fingo 1809 platta tak; sidokoret i söder, öster om korsarmarna, fullbordades 1848, och sedan undergick kyrkan ingen förändring förrän 1872, då norra tornets öfre del nedtogs. Den nedtagna stenen lades norr om tornet och synes på teckningen, som är tagen från sydväst, till vänster om kyrkan. I staden, som fordom var mycket större än nu, funnos i katolska tiden utom domkyrkan: Petri, Laurentii och Nikolai kyrkor. Österut vid Götala fanns sedan slutet af 1100-talet en kyrka och västerut några kapell, Annas och Korskapellen. Vid Hospitalsgården låg den Hel. Andes kapell, hvilken begagnades från början af 1400-talet till 1832. (Allmänt bekant torde vara, att domkyrkan på 1890-talet restaurerades i götisk stil och därefter blef en av Sveriges vackraste kyrkor.)

Pris: 200 SEK - 36065


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Charta öfwer Sjön Wenern... - N. Marelius 1773.

Charta öfwer Sjön Wenern i stöd af Astronomiska Observationer och Mätningar giorde på Isen...
Landtmäteri Contoiret, Nils Marelius 1773.

Pris: 5000 SEK - 25127


Till den ovanstående kartan gav Nils Marelius även ut en liten skrift 'Beskrifning Til Chartan öfver Sjön Wenern'. Den kom troligen samma år som kartan och är idag mycket sällsynt.


Fridhems, Wäne kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Fridhems kyrka, Wäne kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 46.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Fridhems annexkyrka (1,957 inv.) har ett någorlunda centralt läge för de tre socknar Hyringe, Lägnum och Malma, som här på ny plats inom Lägnum, med raserande af sina tre åldriga kyrkor, 1868 uppfördt en enda. Kyrkplanen är sankt belägen, och torde detta, såväl som det olämpliga i sammanbyggandet af flera kyrkor, hafva upprört mångas sinnen; det har blifvit sagt, att kyrkan för denna orsaks skull, då den, stor och vacker, var färdig, fått detta namn. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 35904


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


71. Hässleholm - 1952

Karta över Hässleholms stad.
Upprättad 1952 av Oscar Röjgård stadsingenjör.
Skala 1:6.000
Färgtryck.
54x47 cm.
Kartan ligger vikt i originalomslag.
Turistkarta med bilder och text.
Stämpel 'Högsta Domstolen'.

Pris på förfrågan. - 30313


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Alvesta. - 1981.

Alvesta.
Adress- och Turistkarta med tätorterna Alvesta Moheda-Torpsbruk Vislanda.
ESSELTE, Stockholm 1981.
Färgtryckt karta.
Skala 1:8500
Infälld karta på baksidan: 'Torpsbruk Moheda', 'Vislanda', Kommunöversikt
Storlek: 88x70 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, gaturegister.
Planoexemplar.

Pris: 300 SEK - 38738


Karta öfver Trollhätte strömmar och vattenverk.

Trollhätte strömmar.
Original (28x115) i Kungl. Biblioteket.
Karta hämtad från 'Trollhättan. Dess kanal- och vattenverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen.'
Reproduktion i ljustryck 1911.
Handkolorerad.
68x17, bildytans bredd x höjd.

Pris: 600 SEK - 27877


BRUNNBY. - Ekonomisk karta ca 1910.

BRUNNBY.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 1200 SEK - 39357


Älvsborg - Svecia Antiqua et Hodierna.

Älvsborg
Kopparstick av W. Swidde 1697.
* III: 47. Älvsborg.
Den övre bilden visar det gamla Älvsborg, den nedre den nya fästningen, vilken uppfördes längre ned vid Göta älvs mynning, varvid även Erik Dahlberg var verksam. Rubriken härå lyder: Den nya sjöfästningen nära Göteborg, som kallas nya Älvsborg. I förgrunden ses en del av Aspholmen, i bakgrunden läsas namnen: Torpet, Årdalsnabben, Rynabben, Ramberget, Göteborg, Ryssås, Billingen och Käringberget.

Pris på förfrågan. - 35713


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Karta öfver Stockholm. - 1904.Jungfru Marie hand, Orchis maculatus - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Mölnlycke Väfveri.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Mölnlycke Väfveri.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. LIX.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Kjellberg & Åströms förlag. och tryckt hos Tryck. Bol. Lith. Afd. f.d. Schlachter & Seedorff ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39679 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.