VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Örby från norr - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Öörby versus Septent.»
Kopparstick av E. Reitz 1694.
* I: 119. Örby från norr.
Särskilt namngives Vendelsjön (»W endel Lacus»).

Pris på förfrågan. - 35670


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


ÄSPERÖD – TOLÅNGA - Ekonomisk karta, 1934

ÄSPERÖD – TOLÅNGA
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1934. Uppmätt 1930-31. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 500 SEK - 39509


'107. ÄLVDALSÅSEN. S.O.'. - Konceptkarta, Södra Kartverket.

107. ÄLVDALSÅSEN. S.O..
1916. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Granånäs kronostuga och Svartbergsänget i N till Åsen kapell i S. Från Stora Rensjön och Frätjyråsen i V till Karl XI:s vad vid Dyverån i O.

Pris: 1100 SEK - 29562


34. Falsterbo - 1913

Falsterbo.
Tryckt 1913.
Skala 1:2.000
39x51 cm.

Pris: 1200 SEK - 30277


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Skarhult - Richardt 1852-63.

Skarhult
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41522


Öfverås. - O. A. Mankell 1884.

Öfverås.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 24x18 cm. Bildytans bredd x höjd.
Byggnaden är uppförd af byggmästaren A. Krüger efter ritningar af en engelsk arkitekt och blef färdig 1862. Den slottslika villan eges af grosshandlare James Dickson. Här finnas de för Sverige största enskilda drifhus för ananas, kärnfrukter och vinkast. Storartad parkanläggning och kostsamma planteringar å de omgifvande bergen.

Pris: 800 SEK - 41408 - Se bild.


'Hedemora' - Sveriges Geologiska Undersökning 1941.

Hedemora.
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No 184.
Färglitografi 1941.
Skala 1:50.000
Storlek kartytan med teckenförklaringar 72x50 cm. Bredden x höjden.
Med mittveck.

Pris: 1500 SEK - 27539


Vacker karta!


Östra Vemmerslöv - Ferdinand Boberg

Östra Vemmerslöv. Kyrkan 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 700 SEK - 28514


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'6. KARESUANDO' - Norra Kartverket.

6. KARESUANDO
Norrlands Läns Kartverk 1888. Uppmätt 1879, 83-84. Allmänna vägar översedda 1940. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1940. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från gränsen i nordost till Jierivaara i väst och Muonionniska i syd.

Pris: 500 SEK - 36179


Vänersborg - G. Ljunggren 1862.

Vänersborg
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 44,5 x 53,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27292


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.Stockholm - Mentzer ca 1860.Nordstålört, Gentiana nivalis - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


von Cederwald - C. H. Tersmeden ca 1890.

von Cederwald
Faksimil i format A3 på 160 grams papper i färg.

Pris: 300 SEK - 37655 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk'


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.