VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

212. Vadstena - 1920

Stadsplan över Wadstena.
(ca 1920?).
Skala 1:8.000
Färgtryck.
25x18 cm.
Uppkl. på papper.
Stämpel 'Högsta Domstolen'.

Pris: 200 SEK - 30455


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Gyldenhoff - C. H. Tersmeden ca 1900.

Gyldenhoff
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36681


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Avbildning av Rosersbergs härliga slott från trädgårdssidan - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Delineatio Splendidissimi Palatii Rosersberg ab ea parte, qure hortum spectat»
Kopparstick av W. Swidde 1695.
* I: 125. Avbildning av Rosersbergs härliga slott från trädgårdssidan.
Vapenskölden överst är den dåvarande slottsherrens, kanslipresidenten greve Bengt Oxenstiernas (död 1702). Denne verkställde en genomgripande ombyggnad av slottet, vilken leddes av arkitekten Nikodemus Tessin d. y.

Pris på förfrågan. - 35631


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Odelstjerna - C. H. Tersmeden ca 1900.

Odelstjerna
Adl. ätten N:1362.
Adlad 4/5 1698.
Intr. 1699.
Svensk släkt, förut Odhelius.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36906


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Lund 1911 - Ekonomiska kartan.

Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska afdelningen. Lunds stad och landsförsamling..
Recogn. af kartograf A. Böös (och) P. Lindell. N. Nöbbelöf och Vallkärra af kartograf N.O. Olsson. S:t Peters Klosters s:n af kartograferna A. Böös, F. Dahlström, P. Lindell, N.O. Olsson åren 1911-12. Ritadt af Anna Hernlund.
Skala 1:20 000. Utdraget ur bladet 'Lund' som fotolitograferades och trycktes vid Generalstabens Litografiska Anstalt i Stockholm år 1915.
VÖBAM's karta på 160 grams papper i färg. Stående format A3.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 500 SEK - 27631 - Se bild.


Winö - U. Thersner.

Winö
Fordna och närvarande Sverige.
No.11 Litografi
Småland

Pris på förfrågan. - 29292


'Utflyktskartan' - Stockholm 1938.

Utflyktskartan
Stor härlig karta över Stockholm med omnejd.
Utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt 1938.
Skala 1:10.000.
Med teckenförklaring infälld i kartan.
Storlek: 59x62 cm. Kartytans bredd x höjd.
Något gulnat med små bruna skador i vänstra och nedre margnalerna. I övrigt i fint skick.
Kartan är upplimmad på väv.


Kartan sträcker sig från Strängnäs i väst till Möja i ost, från Uppsala i norr till Nynäshamn i syd.

Pris: 800 SEK - 27462


Piteå - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Civitas vetus Pitae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1701.
* II: 72. Piteå.
Stadens vapen visar ett renhuvud. Piteå gammalstad, »Civitas vetus .Pitae», fick stadsrättigheter 1621. Den avbrann 1666 varefter det nya Piteå uppstod längre ned vid älvens mynning. Dock kvarstod alltfort den gamla staden, av vars byggnader namngivas rådhuset (»Curia»), klockstapeln (»Campanile»), sjukhuset (»Nosocomium»), en ståtlig bostad i tidens moderna stil för översten vid Västerbottens regemente (»Domicilium Chiliarchae Legionis provinciae Bottniae occidentalis») samt bostad för domaren över Västerbotten (»Habitaculum Iudicis Territorialis in Bottnia occidentali»). Vidare utmärkes omgivande ängar (»Prata»), träsk (»Stagnum'), väg norrut, »Via Septentrionem versus» och väg åt nya staden, »Via ad civitatem novam», samt i förgrunden lapparnas fordon, som dragas av ren, »Lapponum vectura quae a Rhenone trahitur». Den nya staden, som brändes 1721, ligger vid utloppet av Pite älv, »Pitae Åå» eller »Fluvius», i Bottniska viken (»Sinus Bottnici pars») med ett stort rådhus (»Curia») och hamn (»Portus»). I förgrunden synes en fora.

Pris på förfrågan. - 35508


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Köping - Ferdinand Boberg

Köping. Kyrkan 1915.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 700 SEK - 28803


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


BODA - Ekonomisk karta 1883-95.

BODA
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38949Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734von Hahn - Tyskland ca 1800.


Wiebel - C. H. Tersmeden ca 1900.

Wiebel, friherre
Adlad 16/2 1727.
Friherre 12/4 1748.
Från Sachsen, förut Weibell.
+13/4 1749.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37224 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.