VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Sjön Glan - G. H. Mellin 1840.

Sjön Glan, sedd från Melby gästgifvaregård.

Planchen äro utförd efter teckning af herr Kaptenen L. W. Kylberg.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37972


Alingsås stadskyrka, Kullings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Alingsås stadskyrka kyrka, Kullings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 310.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Alingsås stadskyrka (3,210 inv.) är belägen i nordvästra delen af staden, omgifven af höga almar och lönnar. Den är tämligen stor, byggd vid midten af 1600-talet, hade vid början af 1700-talet stapel, ombyggdes vid slutet af samma århundrade och erhöll torn. Kyrkan är täckt med tegel, tornet med koppar. Teckningen är tagen från sydost. Grafvården midt för dörren, prydd med svärd och ring omslutande två händer, (götiska förbundets tecken) är rest till minne af den store fosterlandsvännen Jonas Alströmer.

Pris: 200 SEK - 35834


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Lidköping - G. Ljunggren 1862.

Lidköping
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.

Pris: 2000 SEK - 27249


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Visingsborg och Västanå - Svecia Antiqua et Hodierna.

Wisingsborgh» och »Wästanåå»
»Anno 1708. J. V. D. Aveelen Sc. Holmiae»
Kopparstick signerat »Anno 1708. J. V. D. Aveelen Sc. Holmiae».
* III: 83. Visingsborg och Västanå.
Grevliga ätten Brahes vapen stå över bilden av Visingsborg, som var dess grevskap. Av denna ätts medlemmar påbegynte vid 1500-talets slut och avslutades långt fram på 1600-talet byggandet av det stora slottet som nu är i ruiner. Även Västanå var vid denna tid ett Brahegods. Å bilden härav utmärkas Vättern (»Wetter Lacus»), Visingsö (»Insula Wisingsö»), Västergötland (»Wästrogothia»), en del av Östergötland (»Pars Ostrogothiae») samt Omberg.

Pris på förfrågan. - 35542


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Stockholms slott. - Oljetryck av Anna Palm, senare 1800-talet.

Stockholms slott.
Oljetryck senare 1800-talet.
Bildstorlek 52x38 cm.
Motiv mot Stockholms slott sett från Arsenalsgatan.Pris: 1500 SEK - 27316


Dybeck - Richardt 1852-63.

Dybeck
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41487


Göta Älv. Göteborg - Vänersborg. - Stockholm 1916.

Göta Älv. Göteborg - Vänersborg.
Nr. 137.
Skala 1:25.000
Rättat till 1969.
Handkolorerat.
Storlek: 104x70 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan har varit vikt.

Pris: 2000 SEK - 39867


Resteröd - Ferdinand Boberg

Resteröd. Stapeln 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Bohuslän

Pris: 600 SEK - 28143


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Borreby - Richardt 1852-63.

Borreby
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41481


48. Halmstad

Karta öfver staden Halmstad.
Utan årtal.
Göteborgs litografiska aktiebolag.
1:10.000.
34,5x26 cm.

Pris: 500 SEK - 30291


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.'Karta öfver Stockholms Skärgård med tilgränsande del af Östersjön samt Ålandshaf' - G. af Klint 1830.Perstorp - Topografiska Corpsen 1865.


Voltemat - C. H. Tersmeden ca 1900.

Voltemat, friherre
Frih. ätten N:303.
Adlad 3/7 1717.
Friherre 27/12 1778.
Intr. 1779.
Från Hannover.
+1/4 1798.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37197 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.