VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

HELSJÖN - Ekonomisk karta 1890-97.

HELSJÖN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39288


Kungsleden. - 1977.

Kungsleden.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1977.
Färgtryckt karta.
Skala 1:300.000
Storlek: 29x120 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar, vikt.

Pris: 300 SEK - 38778


Tawast - C. H. Tersmeden ca 1900.

Tawast
Frih. ätten N:321.
Urgammal adel.
Frälsebrev 1407.
Känd från 1200 talet.
Friherre 4/12 1802.
Intr. 1805.
Från Finland.
+1818.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37160


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Lund - C. H. Tersmeden ca 1900.

Lund
Adl. ätten N:209.
Adlad 29/5 1412.
Intr. 1634.
Från Finland.
+1800-talet.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36851


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'73. ÖREBRO. S.O.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

73. ÖREBRO. S.O.
1923. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Kungsör i N till Hjälmare sund i S. Från Högsjön i V till Öja i O. Kungsör överst på bladets högra sida.

Pris: 1100 SEK - 29500


Östra Malma - U. Thersner.

Östra Malma
Fordna och närvarande Sverige.
No.51 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Södermanland

Pris på förfrågan. - 29323


'Eldledningskartor över Abisko- och Tärnaområdena.' - Försvarsstabens fotoanstalt 1943-45.

Eldledningskartor över Abisko- och Tärnaområdena.
Totalt 49 kartor i färg och 31 flygfotografier i s/v bundna i mörkblått klotband med pärmetikett i läder med guldskrift.
Storlek: 62x57 cm. Bredden x höjden.
'Abisko- och Tärna-områdena Bladindelning till eldledningskartorna.
Bladindelningens skala 1:300.000
Kartorna framställda 1943-45 av försvarsstabens fotoanstalt.'
Abiskoområdet, 18 kartor. Skala 1:20.000. Följande tryckt på kartorna.
'Framställd av försvarsstabens fotoanstalt 1943-1945.
Flygfotografering Aug.-Sept. 1943. Vattenståndet vid fotograferingstillfället ungefär normalt.
Karteringen har utförts med hjälp av flygbilder utan fältrekognoscering.'
'Reproducerad och tryckt vid Statens Reproduktionsanstalt 1945'

'Angränsande ekartblad samt missvisningsuppgifter, skala 1:400.000'
'Meridiankonvergens'
'Teckenförklaring'
Vissa kartor med 'Till kartbladet hörande fotografiska ekartor över JVG, skala 1:400.000'
Vissa kartor med meterskala 0-1000 m. graderad i 20-tal meter.
Tärnaområdet, 31 kartor. Skala 1:20.000. Följande tryckt på kartorna.
'Framställd av försvarsstabens fotoanstalt 1943-1944.
Flygfotografering Juli 1943. Vattenståndet vid fotograferingstillfället 0,5-1 m över det för årstiden normala.
Karteringen har utförts med hjälp av flygbilder, utan fältrekognoscering.'
'Reproducerad och tryckt vid Statens Reproduktionsanstalt 1944'

'Angränsande ekartblad samt missvisningsuppgifter, skala 1:400.000'
'Meridiankonvergens'
'Teckenförklaring'
Vissa kartor med 'Till kartbladet hörande fotografiska ekartor över vägar, skala 1:400.000'
Vissa kartor med meterskala 0-1000 m. graderad i 20-tal meter.

Abiskoområdet och Tärnaområdet, 31 fotografiska kartor över järnvägar och vägar, skala 1:20.000.

Kartor, Abiskoområdet.
AB11 Räurejokk
AB12 Jågge
AB13 Pålnoviken
AB21 Riksgränsen
AB22 Vassijaure
AB23 Kopparåsen
AB24 Björkliden
AB25 Pesisvare
AB33 Kårsavagge
AB34 Abiskojokk
AB35 Stordalen
AB36 Tuopti
AB37 Ripasvare
AB42 Kamajokk
AB43 Abiskojaure
AB44 Pallemvagge
AB45 Lapporten
AB46 Kaisepakte

Kartor, Tärnaområdet.
TÄ11 Krabbfjäll
TÄ12 Mjölkbäcken
TÄ13 Lilluman
TÄ21 Mieskattjåkko
TÄ22 Strimasund
TÄ23 Smilanäset
TÄ24 Tjutetjåkko
TÄ31 Rödingsfjället
TÄ33 Braket
TÄ34 Sytertoppen
TÄ35 Rasjejaure
TÄ41 Skinnfjällnäset
TÄ42 Tängvattnet
TÄ43 Björkfors
TÄ44 Vallentjåkko
TÄ45 Bångfjället
TÄ51 Joesjö
TÄ52 Jovattensån
TÄ53 Västansjö
TÄ54 Laisan
TÄ55 Norra fjällnäs
TÄ61 Krutvattnet
TÄ62 Njåsats
TÄ63 Mo
TÄ64 Granås
TÄ65 Forsbäck
TÄ74 Fräkenvik
TÄ75 Yttervik
TÄ84 Rönnbäcken
TÄ85 Björkvik
TÄ86 Gardvik

JV101-JV105 Del av järnvägen Stenbacken-Björnefjell
FT101-FT105 Del av vägen Forsmark-Tärna
TU101-TU107 Del av vägen Tärna-Umbugten
GV101-GV105 Del av vägen Gardvik-Västansjö
JS101-JS102 Del av vägen Jokksjaure-Solberg
TK101-TK102 Del av vägen Tärnafors-Solberg-Krokfors
VK101-VK103 Del av vägen Västansjö-Krutvattnet
BR101-BR102 Del av vägen Björkfors-Rönäs

Pris: 4500 SEK - 27583 - Se bild.


Dessa kartor är intressanta då deras tillkomst sammanfaller med när vinden vänder i andra världskriget. Efter händelserna 1943, framförallt kanske i Finland, så är det rimligt att anta att försvarsstaben nu började se tyskarna i Nord-Norge som ett reelt hot.
Dessa kartor visar dels malmbanan och Torne träsk samt även de landsvägar som längre söderut gick bredvid Storuman och in i Norge. Förutom kartorna har man även låtit flygfotografera järnvägen och vägarna i samma skala som kartmaterialet, detta visar utan tvivel att det är skyddet av malmbanan och landsvägen mot Norge som är kartornas taktiska huvudsyfte.
Arbeten av detta slag, dessutom kompletta i band, är utomordentligt sällsynta dels då de inte framställdes i så stora upplagor, dels då de var hemligstämplade ända in i slutet av 70-talet. Dessa kartor släpptes inte förrän 1978 men även då skrev man i beslutet att 'Skalan (1:20 000) medger en noggrannare lägesuttagning än vad som är möjligt på allmänna kartor. Fredsutnyttjande och spridning bör därför begränsas.'.


Werdenhoff - C. H. Tersmeden ca 1900.

Werdenhoff
Adl. ätten N:833.
Adlad 22/8 1652.
Intr. 1675.
Tysk ätt, förut von Werdenhoff.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37218 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Härlingstorp - U. Thersner.

Härlingstorp
Fordna och närvarande Sverige.
No.19 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Spong
Västergötland

Pris på förfrågan. - 29071


Aske - U. Thersner.

Aske
Fordna och närvarande Sverige.
No.17 Akvatint. Bilden tecknad av U. Thersner, 1824
Uppland

Pris på förfrågan. - 28923Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Charles John Crown Prince of Sweden. - Bungay ca 1815.


Udnie - C. H. Tersmeden ca 1900.

Udnie
Adl. ätten N:375.
Urgammal adel.
Nat. 18/3 1647.
Intr. 1647.
Skotsk ätt.
+
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37181 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.