VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'44. PITEÅ. N.M.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

44. PITEÅ. N.M.
1929. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Kläppen och Holmträsk i N till Hemträsket i S. Från Storträsket och Kalaträsket i V till Norra Stadsfjärden i O. Med Piteå stad. Bladet vikt i högerkant.

Pris: 1300 SEK - 29329


Blomfelt - C. H. Tersmeden ca 1900.

Blomfelt
Adl. ätten N:1585.
Adlad 29/5 1719.
Intr. 1719.
Från Finland.
Förut Florin.
+26/6 1753.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36518


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Hertigdömet Skånes vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Ducatus Scaniae»
»J. V. D. Aveelen Sc. Holmiae 1712».
Kopparstick signerat »J. V. D. Aveelen Sc. Holmiae 1712».
* III: 104. Hertigdömet Skånes vapen.
Ovanför en landskapsbild, som sannolikt skildrar bataljen vid Hälsingborg nyssnämnda år, synes vapnet: rött krönt griphuvud i gyllene sköld under hertiglig (grevlig) krona.

Pris på förfrågan. - 35519 - Se bild.


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Plan över platsen for den urgamla och ännu i eftervärldens minne vittberömda staden Vittalia i Småland - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Situs pervetustre et ad memoriam posteritatis celeberrimae quondam Urbis Vittaliae in Smalandiae praefectura»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1709.
III: 100. Plan över platsen for den urgamla och ännu i eftervärldens minne vittberömda staden Vittalia i Småland, Jönköpings län och socknen Vetlanda med närgränsande orter, där märkliga spår av dess forna storhet än i dag visas invid Vetlanda by, till vars namn och öde den stora staden under tidernas lopp nedsjunkit. Orienteringarna äro: 1. Lämningar av Hultaby slott, mera än sju alnar höga. 2. Vetlanda kyrka, i början av den kristna tiden uppförd på platsen för det forna avgudatemplet, varav ännu finnas många spår. 3. Runsten med följande inskrift: Kättil reste denna sten efter sin broder Naggar, Stens son. 4. En annan runsten med följande ord: Bjur reste stenen till minne av Starkben, vars själ Gud give glädje och gamman. 5. En tredje med allehanda tecken. 6. Spår av en mängd väldiga, mestadels av fyrkantiga stenar uppförda byggnader, som till stor del fått lämna plats för uppförandet av kyrkan och kyrkogården i Vetlanda. 7. Lämningar av stora byggnader begravna under jorden. 8. Runsten högre än en manslängd, med inskriften: Arinfast reste denna sten efter sin fader Herröd och sin broder Torbjörn. 9. Gravkullar omgivna med olika slag av stensättningar. 10. Ruiner av en stor byggnad vid stadens torg, i vars utkant synas många spår av källare och brunnar. 11. Bred stenlagd gång täckt med jord; på bägge sidorna finnas en mängd lämningar av underjordiska källare och valv. 12. Stensatt plan, till största delen höljd av jord. 13. Plats som sedan urminnes tid kallats Torget. 14. Ställe där man för några år sedan vid upprättandet av en milstolpe hittade ett tre tum brett svärd. 15. Gravhögar med stensättning. 16. Andra högar med stensättning i form av treudd o.d. 17. Den s.k. förborgen utan fornlämningar ovan jord. 18. En stående sten, fyra alnar hög, och en annan liknande kullfallen, båda utan inskrift. 19. En mängd stensatta gångar och vinkällare, till största delen övervuxna med törne och mossa. 20. Brunnar och cisterner, vilande på hälleberget, i samma skick.

Pris på förfrågan. - 35540


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Säter - G. Ljunggren 1862.

Säter
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 37,5 x 45,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1200 SEK - 27276


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Avaskär / Kristianopel.

Avaskär / Kristianopel.
Rapport. Medeltidsstaden 51.
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer.
Sthlm / Gbg 1983. 4:o. 62 s. Illustrerad.

Pris: 50 SEK - 38494


SKÄRF - Ekonomisk karta 1877-82.

SKÄRF
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39154


'...Kopparbergs, Säters, Näsgårds och Wäster Bergslagens Fögderier...' - S. G. Hermelin 1800.

Charta öfver Kopparbergs, Säters, Näsgårds och Wäster Bergslagens Fögderier i Stora Kopparbergs Höfdingedöme.

Utgifven af Friherre S. G. hermelin. Författad af C. P. Hällström Geschworner.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Storlek: 60x58 cm. Kartytans bredd x höjd.


Karta över södra Dalarna.

Pris: 5500 SEK - 27530


Sjö - Nay 1881.

Sjö
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30223 - Se bild.


'91. GYSINGE' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

91. GYSINGE
Topografiska Corpsen 1837. Utan gravör. Översedd 1859. Generalstaben 1925. Uppmätt 1919 och 1921. Med namnlista på fältmätarna.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Österbyggebo i N till Enåkers kyrka i S. Från Fors i V till sjön Tämnaren i O. Folkärna, Horndal, Möklint, Östervåla, Hedesunda, Söderfors.

Pris: 500 SEK - 30060Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Heraldischer Atlas, Tavla 60 - H. G. Ströhl 1899.


Segerfelt - C. H. Tersmeden ca 1900.

Segerfelt
Adl. ätten N:1595.
Adlad 10/10 1718.
Intr. 1720.
Svensk släkt, förut Melander.
+22/12 1753.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37068 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.