VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

JONSERED - Ekonomisk karta 1890-97.

JONSERED
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39249


VÄNERYR - Ekonomisk karta 1890-97.

VÄNERYR
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39206


Taube af Kudding - C. H. Tersmeden ca 1900.

Taube af Kudding
Frih. ätten N:66.
Urgammal adel.
Nat. 1668.
Friherre 17/7 1675.
Intr. 1675.
Från Westphalen.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37158


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Gräfsnäs - U. Thersner.

Gräfsnäs
Fordna och närvarande Sverige.
No.1 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner 1847. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Västergötland

Pris på förfrågan. - 29030


Ryaberg - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Ryaberg
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41647


GERUM - Ekonomisk karta 1877-82.

GERUM
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39163


83. Karlskrona - 1949

Karta över Karlskrona.
Upprättad på flygfotografiskt underlag 1949.
Skala 1:4.000
Färgtryck.
Fyra blad. Totalt: 168x220 cm.
Vikt.

Pris: 3000 SEK - 30326


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Borgstena, Ås kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Borgstena kyrka, Ås kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 296.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Borgstena annexkyrka (713 inv.) är liten, belägen strax öster om landsvägen, 0,7 km. öster om järnvägsstationen af samma namn. Den är troligen byggd på 1200-talet, men tillbyggd på 1700-talet, har ett högt och vackert läge, omgifven af åldriga stora träd. Den gamla öfverbyggda kyrkogårdsporten kvarstår. Teckningen framställer norra sidan.

Pris: 200 SEK - 35851


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Målhammar och Myra - Svecia Antiqua et Hodierna.

Målhammar och Myra
»E. Reitz sc.»
Kopparstick signerat »E. Reitz sc.», 1696.
* II: 42. Målhammar och Myra.
Vapnet överst å bilden av Målhammar tillhör släkten Baner, som under större delen av 1600-talet ägde Målhammar. Dess främste representant, Johan Baner, skall hava planerat uppförandet av det stenhus, som här avbildas, efter ritning .av Simon de la Valle men ej hunnit utföra denna plan. - Myra eller Myrö vid Hjälmaren (»Hielmarn Lacus»), nu räknat till Närke, ägdes under 1600-talet av ätten Bååt, vars vapen ses överst å bilden.

Pris på förfrågan. - 35516


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Örby - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Öörby»
Kopparstick av W. Swidde 1694.
* I: 118. Örby.
Fram på 1600.talet, då Örbyhus blev adelsgods, lät riksrådet friherre Gustaf Baner (död 1680) invid det gamla slottet uppföra den här återgivna rektangulära byggnaden med flyglar. Baner var första gången gift med friherrinnan Sofia Kristina Kruus, andra gången med friherrinnan Anna Kristina Bååt. Samtligas vapen ses överst å planschen.

Pris på förfrågan. - 35666


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Fjällduntrav, Eopilobium - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


von Lieven - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Lieven, greve
Grefl. ätten N:67.
Urgammal adel.
Grefve 31/12 1719.
Intr. 1720.
Från Östersjöprovinserna.
+25/11 1781.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36822 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.