VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Grönbo - Ferdinand Boberg

Grönbo. Källare och bod 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Närke

Pris: 500 SEK - 28440


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Hanaskog - Richardt 1852-63.

Hanaskog
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41493


Hofs, Ås kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Hofs kyrka, Ås kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 305.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Hofs annexkyrka (486 inv.) är liten och låg. Till sin äldre del troligen från 1100-talet har den blifvit tillbyggd på 1700-talet. Fönstren sitta ganska nära marken isynnerhet i koret. Teckningen framställer norra sidan. Stapeln synes bakom kyrkan, i dess vimpel står 1868, antagligen betecknande året för en reparation.

Pris: 200 SEK - 35947


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Hjärne - C. H. Tersmeden ca 1900.

Hjärne, greve
Urgammal adel.
Friherre 6/8 1762.
Grefve 14/5 1770.
Från Norge.
+19/4 1805.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36727


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'Charta öfver Calmar län samt Öland...' - Sparrman 1796.

Charta öfver Calmar län samt Öland....
Färgtryckt faksimil. Förminskad från originalet.
En av de vackraste av de under 1700-talet utgivna kartorna.
Storlek: 36x61 cm.
Häraderna är utmärkta bl.a.

Pris: 300 SEK - 41384 - Se bild.


34. Falsterbo - 1913

Falsterbo.
Tryckt 1913.
Skala 1:2.000
39x51 cm.

Pris: 1200 SEK - 30277


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Falköping. - 1985.

Falköping.
Adresskarta utgiven av Falköpings kommun. Utarbetad och redigerad vid Fastighetskontoret 1985.
ESSELTE, Stockholm 1985.
Färgtryckt karta.
Skala 1:5000
Infällda kartor: 'Falköpings kommun', 'Floby', 'Stenstorp'
Storlek: 96x138 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, gatuförteckning.
Planoexemplar.

Pris: 400 SEK - 38706


Wennberg & Ramstedt's Ångqvarnsaktiebolag - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

283. Wennberg & Ramstedt's Ångqvarnsaktiebolag. Hörnet av Regeringsgatan och Jakobsbergsgatan, Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
8 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Aug. Ramstedt, Frans Wennberg och August Wennberg. Helt handkolorerad och liggande i syrafri passepartout. Följande utdrag ur texten om företaget från slutet av 1800-talet fångar tidsandan. 'Etablissementet upplyses i sin helhet med elektriskt ljus, maskinkraften fås af en nyss uppsatt de Lavals turbindynamo och omfattar utom sjelfa qvarnen och magasinen, reparationsverkstäder och stall, der man fängslas af anblicken af ett 30-tal de präktigaste hästar af Ardenner- och Percheronras'. August Wennberg f. 1858 blev chef för rörelsen 1891.

Pris: 2000 SEK - 29831


Örbyhus - U. Thersner.

Örbyhus
Fordna och närvarande Sverige.
No.20 Litografi. Gravör / litograf: M. G. Anckarsvärd. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Uppland

Pris på förfrågan. - 29316


Skara - G. Ljunggren 1862.

Skara
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 58 x 42,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27268


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Jordan - C. H. Tersmeden ca 1900.

Jordan
Adl. ätten N:243.
Urgammal adel.
Nat. 27/1 1638.
Intr. 1638.
Från Schlesien, förut von Jordan.
Lefver i utlandet.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36752 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.