VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Skåpefors. - J. A. Berg 1856.

Skåpefors.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28036


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


Ullervads, Mariestads kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Ullervads kyrka, Mariestads kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 200.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Ullervads moderkyrka (1,095 inv.) är högt belägen vid stora landsvägen, som går i en båge söder om kyrkogården. Strax nedanför densamma flyter ån Tidan. Kyrkan är stor, byggd i Holländsk renässance stil 1861, täckt med skiffer, koret är försedt med tre gaflar och högre fönster än kyrkan för öfrigt; tornet har en gafvel i öster och en i väster (obs. ej trappgaflar). Kyrkogården, sluttande åt alla sidor, är planterad med unga träd på sydsidan och äldre utmed landsvägen, har flere vackra grafvårdar. Å teckningen, som framställer kyrkans sydsida, synes till höger en spetsig sten, hvilken betecknar platsen för den gamla kyrkan, som var af sten med torn, uppförd i början af 1200-talet.

Pris: 200 SEK - 36122


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Bergenkloot - C. H. Tersmeden ca 1900.

Bergenkloot
Adl. ätten N:2116.
Adlad 13/9 1772.
Intr. 1777.
Från Rügen, förut Bendix.
+20/2 1800.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36505 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'95. MALUNG. N.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

95. MALUNG. N.V.
1914 och 1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Styggberget, Mickelberget och Flötmyren i N till Skralleberget och Sångborn i S. Från Borberget och Örsjöberget i V till Gravakölen och området rakt söderut till Nötkölen i O.

Pris: 1100 SEK - 29538


'99. LÖFSTA' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

99. LÖFSTA
Generalstaben 1878. Gr Steffens, Wennersten, och Pettersson. Stockholms länsdel uppmätt 1876, Uppsala 1847, översedd 1876.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från kustområdet Gävlebukten och Öregrundsgrepen i N till Strömsberg och Forsmark i S (båda i kartkant). Från Älvkarleö i V till norra delen av Gräsö i O.

Pris: 600 SEK - 30069


Hävla - Ferdinand Boberg

Hävla. Räckhammaren 1920.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Östergötland

Pris: 500 SEK - 28882


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Turistkarta över Mölndal. - 1969.

1969 års turistkarta över Mölndal.
Upprättad av Stadsingenjörskontoret.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1969.
Färgtryckt karta.
Skala 1:15.000
Storlek: 62x32 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar.

Pris: 300 SEK - 38731


'Norrköping'. - Sveriges Geologiska Undersökning - 1879.

Norrköping.
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No. 71.
Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 73x50 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
Från Norrköping till Söderköping och Slätbaken med omkringliggande socknar.

Pris: 1500 SEK - 27819


Ramnäs - Ferdinand Boberg

Ramnäs. Lancashirehärd 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 600 SEK - 28818


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'62. BJÖRNA. N.V.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

62. BJÖRNA. N.V.
1910. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Ytterrissjö i N till ca 3 km söder om Rödvattnet i S. Från Storsjön i V till Blackfjället i O.

Pris: 1100 SEK - 29355Stockholm - Mentzer ca 1860.'Utö - Vidskär - Vänö' - Finland 1920.


af Forselles - C. H. Tersmeden ca 1900.

af Forselles
Adl. ätten N:2018.
Adlad 24/1 1767.
Intr. 1775.
Från Finland, förut Forsell.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36640 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.