VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Christinehof - U. Thersner.

Christinehof
Fordna och närvarande Sverige.
No.48 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1816. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1821
Skåne

Pris på förfrågan. - 28967


Åsleds, Wartofta kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Åsleds kyrka, Wartofta kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 129.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Åsleds moderkyrka (710 inv.) är medelstor och efter restaurationen 1888 ganska prydlig. Den är uppförd på 1200-talet som korskyrka samt hade högt spetsigt torn öfver korspunkten. Norra korsarmen är inrättad till grafkor åt ätten Liljehök. Korsfönstren hafva djupa nischer upp i hvalfvet. Stapeln, troligen från 1700-talet, har blifvit flyttad till sin nuvarande plats å kyrkogården, utan att förut nedtagas. Teckningen är tagen från sydväst. Kyrkan omgifves af vackra träd. Norrut i församlingen låg fordom Flittorps kyrka, uppförd på 1100-talet i romansk stil med apsis. Den skall blifvit förstörd af Danskarne 1611.

Pris: 200 SEK - 36158


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Säby - U. Thersner.

Säby
Fordna och närvarande Sverige.
No.11 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1820. Gravör / litograf: C. F. Akrell
Östergötland

Pris på förfrågan. - 29241


Överum - Ferdinand Boberg

Överum. Stångjärnshammaren 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Småland

Pris: 700 SEK - 28570


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Dybeck och Dufek. - Burman och Fischer 1680.

Dybeck och Dufek.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 33,5 x 23,5 cm.
Bilden bekostad av Dankvardt Lilljeström, Joh. Niclas.

Pris: 1000 SEK - 30122


'Stockholmstrakten' - Stockholm 1919.

Stockholmstrakten
Fotografisk färgförstoring gjord av Generalstabens Litografiska Anstalt 1919 ur Generalstabsbladen 75 Stockholm och 76 Vaxholm.
Skala: 1:100.000
Storlek: 61x46 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan har varit vikt.

Pris: 400 SEK - 27496


'32. TÄRNA' - Norra Kartverket.

32. TÄRNA
Norrlands Läns Kartverk 1897. Uppmätt 1890, 1894 och 1895. Allmänna vägar översedda 1941. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1941. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från gränsen i väst till Stortjulträsket i ost samt Umasjö i nord till Arevattnet i syd.

Pris: 500 SEK - 36241


Lannaskede - Ferdinand Boberg

Lannaskede. Gamla kyrkan 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Småland

Pris: 700 SEK - 28541


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Karta öfver närmaste omgifningar vid Vestra Stambanan...' - V. Dahlgren 1860.

Karta öfver närmaste omgifningar vid Vestra Stambanan af Statens Jernvägslinie emellan Stockholm och Cathrineholm.

Sammandragen år 1860 af Victor Dahlgren.
Två blad för sammansättning. På bladens nedre delar hela sträckan i profil.
Teckenförklaring tryckt på kartan.
Storlek: 139x48 cm. Kartytans bredd x höjd.
Brunfläckad, marginalskador samt reparation i nedre vänstra hörnet. Ingen kartförlust.
Mycket sällsynt karta.

Pris: 4000 SEK - 27656


Slöta, Wartofta kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Slöta kyrka, Wartofta kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 123.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Slöta moderkyrka (1,234 inv.) byggd 1787, erhåll koromgång och i flere hänseenden förändradt utseende 1857, är stor och vacker och från somliga håll rätt långt synlig. Teckningen är tagen från sydost. Slöta gamla kyrka var uppförd på 1100-talet af huggen sandsten i romansk stil. Det område, hvars invånare nu hafva kyrka i Slöta, hade fordom flere kyrkor, som här nedan nämnas. Falekvarna kyrka har stått kvar till Johan IIIs tid. Smedaby, sydost om Ålleberg, fanns under reformationstiden, men var ej rund kyrka, såsom det uppgifvits, utan af vanlig äldre typ med lägre och smalare kor utan apsis. Salaby-öfre på Ålleberg liknade Smedaby. Kyrka skall ock fordom hafva funnits söderut i Kettilstorp. Sydvästra delen af Slöta hörde under unionstiden till Synneråls socken, hvars kyrka dock troligen låg inom nuvarande Luttra.

Pris: 200 SEK - 36074


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Sirkön 1869 - Topografiska Corpsen.


von Fieandt - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Fieandt
Adl. ätten N:1920.
Adlad 21/11 1751.
Intr. 1752.
Från Östersjöprovinserna, förut Fieandt.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36633 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.