VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

H.M. Konungen Oscar II - P.B. Eklund 1891-1905.

H.M. Konungen Oscar II
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38147


'74. INDAL N.V.' – KAK's vägkarta.

74. INDAL N.V.
KAK's vägkarta.
Rikets Allmänna Kartverk 1909. Uppmätt 1903. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till oktober 1926.
Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Uppfodrad på väv i fyra rutor.
Bifogad teckenförklaring.
Från Ansjön i väst till Oxsjön i ost samt Västeråsen i nord till Ljungå i syd.

Pris: 500 SEK - 36468


På dessa vägkartor är landsvägar utmärkta med rött samt med avstånd i km utmärkt längs vägarna. Förklaring i nederkant över de fyra trafiksignalerna som fanns på landsvägarna. Enkelsignal, Skolsignal, Hastighetssignal och Dubbelsignal.


Halmstad - G. H. Mellin 1840.

Halmstad. Utsigten är tagen från Sperlingsholms herresäte.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37798


Kongl. Svea Artilleri - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

324. Porträttgalleri - Kongl. Svea Artilleri.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
20 motiv på ett blad varav 16 porträtt. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Oscar I Gen. Fälttygsm. 1827-1844.
Carl XV Gen. Fälttygsm. 1849-1857.
Prins Bernadotte.
Breitholtz, C. G. 1874-1885.
Breitholtz, E. J. 1885-1890.
Dassau, F. W. 1840-1853.
Geijer, G. 1898-1902.
Gethe, A. S. 1816-1825.
Hygrell, I. 1825-1840.
Hägerflycht, C. H. 1871-1872.
Leijonhufvud, C. G. 1872-1874.
Nordensvan, O. 1860-1871.
Rudebeck, E. U. 1853-1860.
von Stockenström, H. A. 1890-1898.
Virgin, O. W. 1902.
Åkerstein, H. 1811-1816.
Uniformer 1827, 1845 och 1890.

Pris: 900 SEK - 29897


Sveriges åkerareal - C. J. Anrick 1921.

Karta över Sveriges åkerareal.
Enligt absolut metod sammanställd efter Statistiska centralbyråns officiella publikationen 1913-1920 av Carl Julius Anrick 1921.
Kartografiska Institutet. Centraltryckeriet Stockholm.
Färgtryckt karta i skala 1:1.000.000, sannolikt tryckt 1921.
Två blad.
Teckenförklaring.
Storlek: 73x87 cm resp. 73x73 cm. Kartytans bredd x höjd.
'Sveriges geologiska undersökning Ser. Ba. Nr. 10.'

Pris: 500 SEK - 38562


'32. GÖTEBORG' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

32. GÖTEBORG
Topografiska Corpsen 1863. Gr C. Schleich. Uppmätt 1838-39. Översedd 1862.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Klövedal, Valla och Norum i N till Fotö och Göteborg stad med omgivningar i S. Från skärgårdsområdet i V till Romelanda i O. Marstrand mitt på bladet. Med  Kungälv.

Pris: 1000 SEK - 29981


'63. UMEÅ' och '64. HOLMÖN' - Norra Kartverket.

63. UMEÅ och 64. HOLMÖN
Rikets Allmänna Kartverk 1902. Uppmätt 1902. Översedd 1920. och '64. HOLMÖN' Rikets Allmänna Kartverk 1919. Uppmätt 1912, 14-15. Reviderad 1919. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Flärke i väst till Holmön i ost samt Vännfors i nord till Ava i syd.

Pris: 500 SEK - 36327


Charlottenlund - Richardt 1852-63.

Charlottenlund
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41485


Linköping - G. Ljunggren 1862.

Linköping
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 50 x 38 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2300 SEK - 27251


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


VISSELTOFTA med MARKARYD - Ekonomisk karta, 1935

VISSELTOFTA med MARKARYD
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1935. Uppmätt 1932, resp 1935. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris på förfrågan. - 39433Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Solvända, Helianthemum vulgare - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


de Behm - C. H. Tersmeden ca 1900.

de Behm
Adl. ätten N:1265.
Adlad 24/1 1690.
Intr. 1690.
Svensk släkt, f. Behm.
Omkr. 1700.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36501 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.