VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Askim och Särö - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Askim och Särö
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 1000 SEK - 41597


Sexdrega - Ferdinand Boberg

Sexdrega. Kvarn vid Buttorp 1922.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västergötland

Pris: 500 SEK - 28320


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Stäpphök - von Wright 1927-29.

Stäpphök - Circus Macrourus
ur Svenska Fåglar.
Färgtryckt plansch ur bröderna von Wrights verk Svenska Fåglar, andra upplagan.
Bilderna gjordes ursprungligen till första utgåvan av Svenska Fåglar / Foglar mellan åren 1828 och 1838.
Storlek: ca 27x38 cm, bredd x höjd.

Pris på förfrågan. - 41445


'Nora och Hjulsjö samt Lindes och Ramsbergs härader...'. - 1865-67.

Nora och Hjulsjö samt Lindes och Ramsbergs härader af Topografiska Corpsen åren 1865-67.
Örebro län.
Stor karta i fyra blad utgiven av Rikets ekonomiska kartverk.
Endast de två södra bladen.
Litograferad, s/v..
Skala 1:50.000.
Storlek: Varje blad 47-53 cm i bredd och 68-72 cm i höjd.
Med städerna Nora och Lindesberg.
Socknarna: Lindesberg, Ramsberg
Nora och Hjulsjö samt Lindes och Ramsberg härader är egentligen bergslagar.

Pris: 2000 SEK - 41851


42. Gävle -1916

Gefle stad översiktskarta no 1. (Egentliga stadens stadsplaneområde).
Sammanställd år 1916, eftertryck eller reproduktion av denna karta förbjuden.
Gunnar Sjöberg stadsingenjör.
Kungl. Lantmäteristyrelsens reproduktionsanstalt.
Skala 1:4.000.
120,5x87 cm.
Vikt.

Pris: 1500 SEK - 30285


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Hvalstads, Wartofta kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Hvalstads kyrka, Wartofta kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 125.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Hvalstads moderkyrka (630 inv.) är medelstor, i sitt nya skick till det yttre måhända kontraktets vackraste kyrka. Murtornet kvarstår oförändradt, sådant det var på 1200-talet, själfva kyrkan torde till sin äldre del vara minst ett århundrade äldre, men tillbyggdes 1891 i romansk stil och blef korskyrka samt erhöll en dekorativ utstyrsel i det yttre, som väl är tilltalande, men synes vara främmande för kyrkor i Skara stift. Teckningen är tagen från sydost. Kyrka skall fordom hafva funnits söderut i Bäck.

Pris: 200 SEK - 35956


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Löberöd - U. Thersner.

Löberöd
Fordna och närvarande Sverige.
No.8 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1817. Gravör / litograf: S. H. Petersen, 1817
Skåne

Pris på förfrågan. - 29114


von Wulff - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Wulff
Adlad 28/7 1649.
Härkomst okänd.
+
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37239 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


FLOALT - Ekonomisk karta, 1929

FLOALT
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1929. Uppmätt 1924. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39442


'47. RISBÄCK' - Norra Kartverket.

47. RISBÄCK
Rikets Allmänna Kartverk 1901. Uppmätt 1896-1898. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1911. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Norra Borgafjällen i väst och nord till Strömnäs i ost samt Stor-Jougdan i syd.

Pris: 500 SEK - 36269Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Missne, Calla palustris - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Adelcrantz - C. H. Tersmeden ca 1900.

Adelcrantz, friherre
Frih. ätten N:274.
Adlad 25/10 1712.
Friherre 12/11 1766.
Intr. 1776.
Svensk släkt, förut Törnqvist.
+26/6 1788.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36482 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.