VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Uppsala domkyrka - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Templum Cathedrale Upsaliense»
Kopparstick av J. Marot 1670.
* I: 57. Uppsala domkyrka.
Överst står stiftsvapnet, ett rött kors i gult fält; över skölden en biskopmössa och bakom den en kräkla, Bredvid den gotiska katedralen synes Gustavianum (»Auditorium Gustavianum») med Claus Rudbecks anatomiska lärosal (»Theatrum Anatomicum»).

Pris på förfrågan. - 35658


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Karlskrona stad och hamn mot norr - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Urbs et Portus Carlscrona septentrionem versus»
Kopparstick signerat J. v. d. Aveelen 1709.
* III: 111. Karlskrona stad och hamn mot norr.
Karlskrona anlades för flottans behov år 1679 och fick sina stadsprivilegier året därpå. Såväl vid stadsplanens uppgörande som vid bebyggandet av stadsområdet hade Dahlberg varit verksam. Orienteringarna äro, Översatta, följande: A. Sjöfästningen Kungsholmen. B. Drottningskär. C. Vik av Östersjön. D. Stadens befästningsverk. E. Amiralitetet. F. Repslageri. G. Skeppsbageri. H. Sjöarsenal. I. Amiralitetskyrkan. K. Stadskyrkan. L. Tyska kyrkan. M. Klockstapel. N. Bro från fastlandet till staden. Bortom staden i Östersjön (»Mare Balticum») utmärkas öarna Tjurkö (»Tiurck-Öö Ins.»), Aspö (»Asp-Öö Insula»), Bollöarna (»Båll öerne»), Hasselö (»Hassel-Öö ins.»), Arpö sund (»Arpö Sund»). »Tråmpt Öö ins.», Saltö (»Saltöö ins.») samt i förgrunden »Wämm Öö peninsula».

Pris på förfrågan. - 35478


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Warnums, Ås kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Warnums kyrka, Ås kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 286.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Warnums annexkyrka (402 inv.) är liten och lågt belägen mellan små sjöar, är till sin äldre del, som är byggd af sten, antagligen från 1200-talet, men förändrades i öster, tillbyggdes i väster med trä och erhöll trätorn 1745. Teckningen är tagen från nordost.

Pris: 200 SEK - 36132


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Nya Kopparberg - Ferdinand Boberg

Nya Kopparberg. Hästvind 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 600 SEK - 28817


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Tegnérgatan - 1870.

Profil af Trebackarlånggatans utsträckning genom qvarteren Hägerberget och Vintervägen Större.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
30 x 12.
Idag Tegnérgatan.

Pris: 200 SEK - 27412


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


Agnetorps, Kåkinds kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Agnetorps kyrka, Kåkinds kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 182.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Agnetorps annexkyrka (5,678 inv.) är stor, byggd 1840, gemensam för Agnetorps och Baltacks socknar, belägen inom den förra vid Tidan i Tidaholm. Tornet ombyggdes 1890 och är kyrkan därefter en bland stiftets vackraste. Teckningen är tagen från sydost. Midt för östra delen af kyrkan synes en större grafvård öfver ett 30-tal arbeterskor, som omkommit vid eldsvåda i den närbelägna tändstickfabriken. Förra kyrkan låg närmare Tidan än den nuvarande.

Pris: 200 SEK - 35830


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'Linde'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1872.

Linde.
Sveriges Geologiska Undersökning. (Utan serie o. nr.) Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 70x50 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
Från Lindesberg till Skedevisjön med däremellan liggande socknar.

Pris: 1500 SEK - 27933


Lappkåta med lappar - G. H. Mellin 1840.

En Lappkåta, med några Lappar i nationaldrägt.

Planchen är utförd af herr C. Wahlbom.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37800


Harg - Ferdinand Boberg

Harg. Räckhärd i vallonsmedjan 1920.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 600 SEK - 28652


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Sjöfästningen Drottningskär från väster och från öster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Castellum maritimum Drottningskiaer versus Occasum» och »Castellum Drottningskiaer Orientem versus»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1710.
* III: 113. Sjöfästningen Drottningskär från väster och från öster.
Inskriften å den övre bildens inskriftstavla lyder: »Under Karl XI:s, Sveriges, Götes och Vendes konungs, lyckosamma regering, då greve Erik I. Dahlberg, kungligt råd, fältmarskalk och generalguvernör över Livland, innehade högsta ledningen av befästningsväsendet i Sverige och dess provinser, blev denna sjöfästning uppförd år 1696». Å den övre bilden namngivas Östersjön (»Mare Balticum») och ön Aspö (»Insula Aspö»), å den nedre en del av Östersjön, (»Maris Baltici pars») och en del av fästningen Kungsholm. Båda fästningarna Kungsholm och Drottningskär hade Dahlberg med biträde av sin lärjunge K. M. Stuart anlagt.

Pris på förfrågan. - 35479


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Karta öfver Stockholm. - 1904.Pilört, Polygonum tomentosum - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Sätuna - Nay 1881.

Sätuna
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30232 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.