VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Cantersten - C. H. Tersmeden ca 1900.

Cantersten
Adl. ätten N:370.
Adlad 21/1 1647.
Intr. 1647.
Svensk släkt, f. Cantherus.
+1/1 1726.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36549 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Ulrika Eleonora kyrka i västra förstaden, nu kallad Kungsholmen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Templum Udalricae Eleonorae in Suburbio Occidentali quod hodie Kungsholm dicitur»
»J. v. d. Aveelen delin. et sculpsit Holmiae 1703»
Kopparstick signerat »J. v. d. Aveelen delin. et sculpsit Holmiae 1703».
* I: 26. Ulrika Eleonora kyrka i västra förstaden, nu kallad Kungsholmen.
Denna centralkyrka, som är uppkallad efter Karl XI:s gemål, började år 1673 uppföras efter ritningar av arkitekten Mathias Spihler och invigdes 1688. Varken när planschen graverades eller någonsin senare har kyrkan emellertid företett fullt samma exteriör, som här återgives efter ritningarna.

Pris på förfrågan. - 35782


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Södra Vi - Ferdinand Boberg

Södra Vi. Sädersholms bondgård 1922.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Småland
Bilden visar en i trä pråligt arbetad furstukvist.

Pris: 600 SEK - 28553


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Roma - G. H. Mellin 1840.

Roma.
Af det fordna härliga klostret återstår ännu en ansenlig byggnad. Men den nya tiden, som är fallen för det nyttiga, har till ett ganska profant ändamål användt den fordna helgedomen. De rum, der munkarna fordom öfverlemnade sig åt fromma betraktelser och andaktsöfningar, äro nu upplåtna åt landshöfdingens boskap. Klostret har nemligen blifvit förvandladt till en ladugård. Man ser likväl ännu den fordna arkitekturen i murarna. Roma har föröfrigt en vacker belägenhet emellan löfängar och parker.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37795


Toppöfallet - G. H. Mellin 1840.

Toppöfallet vid Trollhättan.

Herr Kaptenen L. W. Kylberg har till planchen benäget meddelat originalteckningar.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37936


Ullånger - Ferdinand Boberg

Ullånger. Stapeln 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Ångermanland

Pris: 700 SEK - 28872


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Björnsnäs - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

20. Björnsnäs. Kvillinge socken, Östergötland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
9 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Ph. Trozelli och N. Trozelli f. Abelin. Slottet från väster och öster, matsalen, övre och nedre hallen, panorama över Bråviken. Björnsnäs (Nääs) köptes 1622 från kronan av P. Kruse, vars barn adlades Crusebjörn och givit namn åt godset. Skiftats mellan många olika ägare bl.a. släkten Reenstierna. 1848 i ägo av släkten Trozelli.

Pris: 1500 SEK - 29585


Eriksberg från söder - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Erichsberg meridiem versus»
Kopparstick av J. v.. d. Aveelen 1699.
* II: 13. Eriksberg från söder.
Slottet är uppfört efter ritningar av Nikodemus Tessin d. y. av överståthållaren greve Kristoffer Gyllenstierna, vars vapen finnes återgivet å planschen som visar slottets mäktiga byggnad från söder med delar av parken.

Pris på förfrågan. - 35546


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Asarums - G. H. Mellin 1840.

Asarums med en utsig till Carlshamn.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37767


Tingstäde till Slite. 1890.

Tingstäde till Slite.
Utförd i färg på 160 grams papper i format A3.
Med teckenförklaring och skriven berättelse om originalkartan och utdraget.
Kartutdrag visande Tingstäde, Hejnum, Othem och Slite år 1890.

Pris: 500 SEK - 27559 - Se bild.Karta öfver Stockholm. - 1904.Svarthö, Bartsia alpina - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Sätuna - Nay 1881.

Sätuna
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30232 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.