VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Kongl. Skånska husar regementet. - Adolf Schützercrantz 1849.

Kongl. Skånska husar regementet.
1765 – 1779 – 1792 – 1824 – 1849
Flerfärgslitografiska tryck utförda i Stockholm år 1849 af J. F. Meyer & Co.
Storlek: ca 35x26 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar'

Pris: 600 SEK - 37677


Gävleborgs län. - 1950.

Gävleborgs län.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1950.
Färgtryckt karta.
Skala 1:400.000
Storlek: 45x64 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar.

Pris: 400 SEK - 38771


'Karta öfver Norrbottens län...' - N. Selander ca 1920.

Karta öfver Norrbottens län sammandragen af N. Selander.
L. Bergs förlag. Generalstabens Litografiska Anstalt.
Skala 1:500.000
Uppfodrad på väv i rutor liggandes i vacker originalkassett med guldpräglad pärmtitel samt texten 'Tillhör Svenska Turistföreningen Stockholm.' Fläck till höger på kartan.
Storlek: 86x91 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 2500 SEK - 26983


Trökörna, Wäne kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Trökörna kyrka, Wäne kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 45.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Trökörna annexkyrka (971 inv.) är medelstor, till sin äldsta del kanhända från 1200-talet, men torde vara tillbyggd i öster på 1700-talet. Tornet är uppfördt 1894. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 36114


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Hörnet af Drottning- och Östra Hamngatorna. - O. A. Mankell 1884.

Hörnet af Drottning- och Östra Hamngatorna.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 23x19 cm. Bildytans bredd x höjd.
Huset eges af grosshandlaren Wilh. Denninghoff, är uppfördt af firman Franck och Belfrage efter ritning af arkitekten W. Franck och blef färdigt 1882.

Pris: 800 SEK - 41416 - Se bild.


Hvalstads, Wartofta kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Hvalstads kyrka, Wartofta kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 125.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Hvalstads moderkyrka (630 inv.) är medelstor, i sitt nya skick till det yttre måhända kontraktets vackraste kyrka. Murtornet kvarstår oförändradt, sådant det var på 1200-talet, själfva kyrkan torde till sin äldre del vara minst ett århundrade äldre, men tillbyggdes 1891 i romansk stil och blef korskyrka samt erhöll en dekorativ utstyrsel i det yttre, som väl är tilltalande, men synes vara främmande för kyrkor i Skara stift. Teckningen är tagen från sydost. Kyrka skall fordom hafva funnits söderut i Bäck.

Pris: 200 SEK - 35956


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


LILJENDAL - Ekonomisk karta 1883-95.

LILJENDAL
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38868


Laholm - Ferdinand Boberg

Laholm. Bro över Lagan 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Halland

Pris: 400 SEK - 28347


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Charta öfver Östergötlands NordWästra Del. - M. Wallberg 1805.

Charta öfver Östergötlands NordWästra Del.

Efter påliteliga mätningar författad 1805 af M. Wallberg.
Storlek: 60x92 cm.
Med gårdsgränser samt mantalens storlek angivet.

Pris: 12000 SEK - 27807


'Barnängens Tekniska Fabrik.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Barnängens Tekniska Fabrik.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. LX.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Kjellberg & Åströms förlag. och tryckt hos Tr. Akt. Bol. I Stockholm, lit. Afd. f.d. Schlachter & Seedorff. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39729 - Se bild.


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Paris, Ludvig XIV - 1665.


Stafsund - Nay 1881.

Stafsund
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 500 SEK - 30227 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.