VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Heliga Birgittas bönkapell på Finsta - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Oratorium divae Birgittae in Finstad»
»J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1708»
Kopparstick signerat »J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1708».
* I: 103. Heliga Birgittas bönkapell på Finsta.
Stenkumlet återfinnes ännu, vid vilket finnes knuten en sägen, att där legat ett helgonets bönkapell. Planschens nedre hälft återgiver enligt inskriften »själva Heliga Birgittas böneställe efter en teckning i böckerna om hennes uppenbarelser». Intressant är att iakttaga, huru baldakinens gotiska ornering omvandlats efter barockens formspråk.

Pris på förfrågan. - 35581


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Vattugatan - 1870.

Profil af Stora Wattu-Gatan.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
59 x 43.
Rutat papper.
Spår av tejp.
Förstärkt baksida.
Idag Vattugatan. '

Pris: 200 SEK - 27409


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


KÅREBOL - Ekonomisk karta 1883-95.

KÅREBOL
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38842


Djura - Ferdinand Boberg

Djura. Djeknes gård 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 600 SEK - 28157


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Slussen' - Stadsplanekarta 1934-1939.

Nr. 66. Slussen.
Stadsplanekarta 1934-1939.
1936.
Karta utgiven av Stockholms Stadsingenjörskontor.
Stort blad i liggande format A1.
Storlek ca 90x60cm, bredd x höjd.
Svartvita tryck.
Skala: 1:2000.
Mycket gott skick.

Pris: 500 SEK - 27447


Bäcks, Norra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Bäcks kyrka, Norra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 226.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Bäcks annexkyrka (498 inv.) är liten och ligger vid Fredsbergsmossens södra ända 1 km. öster om sjön Ymsen. På tornets östra sida står årtalet 1749 och i väderflöjeln ofvan lanterninen 1750, af hvilka siffror kyrkans byggnadstid framgår. Å kyrkogården finns några vackra grafvårdar. Teckningen är tagen från sydost. Den förra kyrkan var af trä och hade stapel.

Pris: 200 SEK - 35865


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Engelbrektsholmen - G. H. Mellin 1840.

Engelbrechtsholmen och det monument som blifvit upprest på stället, der Engelbrecht blef mördad.

Planschen äro utförd efter herr J. F. Julins originalteckning.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37825


Almare stäk - U. Thersner.

Almare stäk
Fordna och närvarande Sverige.
No.24 Akvatint. Bilden tecknad av U. Thersner, 1824
Uppland

Pris på förfrågan. - 28918


Blå Jungfrun - G. H. Mellin 1840.

Jungfrun, sedd från Böhlsbacken i Småland.
I fonden synes Öländska stranden. Denna märkvärdiga klippholme är obebodd. Traditionen berättar, att en jungfru, förföljd af en sjöröfvare, tagit sin tillflykt hit, för att dölja sig. Då hon icke här funnit något uppehälle, har hon störtat sig i en sjö öfverst på klippan, der vattnet sedermera blifvit svart. I historien har Jungfrun märkvärdighet för de deromkring hållna sjöstrider.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37965


Hammarskog och Hornsberg - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Hammarschog» och »Hornsberg»
Kopparstick av J. Le Pautre 1669.
* I: 107. Hammarskog och Hornsberg.
På bilden av Hammarskog namngives »Dahlby Wijk», Alsike, Vassunda och Dalby kyrkor samt Krusenbergs slott. - Hornsberg har sitt namn efter fåltmarskalken Gustaf Horn, som 1652 uppförde det lilla vackra slottet.

Pris på förfrågan. - 35604


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Wesslands-Elfkarleby tingslag. 1862-63.


Grycksbo Pappersbruk - efter E. Heurlin 1896.

J.H. Munktells Pappersfabriks Aktiebolag. Grycksbo Pappersbruk.
Bilden ingick i en produktkatalog från c:a 1900. Tryckt som färglitografi i format liggande A4. Efter teckning av E. Heurlin 1896.
VÖBAM's faksimil på franskt akvarellpapper och handkolorerat med ryska akvarellfärger.
Grycksbo pappersbruk beläget i Kopparbergs län och tingslag. Bruksegendom i Falu landsförsamling nordväst om Falun vid sjön Grycken. Tidigare ingick Alviks tegelbruk, Grycksby, Alvik, Bengtsarvet samt Stallgården.

Pris: 2500 SEK - 30088 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Dalarna


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.