VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Utsikt af första fallet och sågkvarnen vid Trollhättan.

Trollhättan.
Koppartryck (51x60) af J. A. Cordier efter målning af L. Belanger.
Karta hämtad från 'Trollhättan. Dess kanal- och vattenverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen.'
Reproduktion i ljustryck 1911.
Handkolorerad.
36x31, bildytans bredd x höjd.

Pris: 800 SEK - 27908


Jockmocks kapell - Stockholm 1872-1874.

Jockmocks kapell i Lappmarken
pl. IX
Märkligare Svenska kyrkor
Färglitografi.
Storlek: ca 20x14 cm, bildytans bredd x höjd.

Pris: 300 SEK - 27954


'Mälaren. Västra delen.' - 1928-1929.

Mälaren. Västra delen. Western part. Nr. 242.

Färglitograferat sjökort.
Skala 1:50.000
Mälaren. Västra delen.
Infällda kartor: 'Stallarholmen-Kolsundet', 'Strängnäs', 'Enköping', 'Enköpingsåns mynning', 'Kungsörs hamn', 'Köpings hamn', 'Västerås hamn', 'Gamla hamnen' [Västerås], 'Djuphamnen och oljehamnen' [Västerås], 'Hjulstafjärden', 'Kvicksund'.
Rättad till 1959.
Storlek: 104x70 cm. Kartytans bredd x höjd.
Vikningar.
Ägarstämpel.

Pris på förfrågan. - 41889


Karta öfver slussarna vid Karlsgraf och Åkerström.

Karlsgraf och Åkerström.
Af Olof Årre. 1770
Koppartryck (42x54).
Karta hämtad från 'Trollhättan. Dess kanal- och vattenverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen.'
Reproduktion i ljustryck 1911.
Handkolorerad.
41x32, bildytans bredd x höjd.

Pris: 600 SEK - 27888


Weseneds, Kullings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Weseneds kyrka, Kullings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 327.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Weseneds annexkyrka (460 inv.) är liten, troligen uppförd på 1100-talet, men är förändrad i öster på 1700-talet. Stapeln, troligen uppförd på samma tid, som kyrkan förändrades, har spåntäckt kupol i barockstil. Den åt vägen liggande nordsidan, liksom västra gafveln, har hvarken fönster eller dörr. Egentlig sakristia saknas. Teckningen är tagen från sydost. Till höger synes Haggården.

Pris: 200 SEK - 36137


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Skokloster, Hamnbryggan och slottet. - C. J. Billmark 1861-64.

Hamnbryggan och slottet.
Sverige. Akvarell-litografi och tontryck.
Färglitografi tryckt hos Imp. Lemercier i Paris.
Storlek: BBxHH cm, bildytans bredd x höjd.
Skokloster.

Pris: 900 SEK - 27998


Kyrkhult - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Kyrkhult
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41554


'Stadsplanekontorets karta öfver Stockholms stad med omgivningar...' Mälaröarna. - 1928-1934.

Stadsplanekontorets karta öfver Stockholms stad med omgivningar i skala 1:20.000.
Blad 4.
Blad 4. 1930.
Storlek: 81x61 cm.
Tryckt hos Generalstabens Litografiska Anstalt.
De totalt 12 bladen är numrerade i tre kolumner, fyra rader, med början i nordväst och gåendes åt höger.
Med teckenförklaring på varje blad.
Mått i cm anger kartytan bredden x höjden.


Ekerö
Färingsö (södra)
Lovö
Munsö (södra)

Pris: 1500 SEK - 27469


Gällivare - 'Gellivare Kyrka och Malmberg från Södra Stranden...' - Faksimil av bild från 1797.

Gellivare Kyrka och Malmberg från Södra Stranden af Wassera Elf uti Luleå Lappmark
Efter kopparstick 1797 av J. Fr. Martin efter teckning 1796 av Clas Wallman.
36,8x21,1 = bildytan. Marginaler tillkommer. Handkolorerad på akvarellpapper.

Pris: 700 SEK - 30094


Färlöv - Ferdinand Boberg

Färlöv. Kyrkan 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 700 SEK - 28466


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Africa. - 1800-talets mitt.


Sandbro - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

199. Sandbro. Björlinge socken, Uppland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Axel von Rosen och Marianne von Rosen f. von Mecklenburg.

Pris: 1500 SEK - 29757 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Lista över bilder till 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare'.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.