VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'Karta öfver Stockholm ... af Kongl. Topografiska Corpsen...' - Brodin och Dahlman. 1870.

Karta öfver Stockholm upprättad på stadens bekostnad af Kongl. Topografiska Corpsen åren 1862-1867,
samt medelst mätningar och tomtinsättningar kompletterad, sammandragen och utgifven år 1870 af Rudolf Brodin och C. E. Dahlman.
Skalan 1:6000
Lith. och tryckt hos Schlachter & Seedorff, Stockholm.
Detta exemplar av originalupplagan är svartvitt. Sic.
Infällda kartor: 'Staden inom broarne. Skalan 1:3000.', Danviken.
Med arealbeskrivning, förklaringar och skala på övre bladet. På nedre bladet 'Stadens offentliga byggnader och inrättningar', numrerad lista med 235 byggnader vilka återfinns på kartan.
Storlek: 104x64 cm, kartytans å övre bladet bredd x höjd, 104x55 cm, dito nedre bladet.
Marginaler tillkommer.
Svag fuktfläck längs bladens nedre kant.

Pris på förfrågan. - 41824


Brodin och Dahlmans karta över Stockholm är den klassiska kartan över Stockholm som varje Stockholmianasamlare borde ha på väggen.
Detta är ett mycket ovanligt svartvitt exemplar av denna redan ovanliga originalupplaga i stort format, skalan 1:6000. Bladen är dessutom särledes hela och rena bortsett från den föga störande fuktfläcken som endast påverkar kartytan å övre bladet.


Alfshög - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Alfshög
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41634


S RÖRUM - HÖR - Ekonomisk karta, 1932

S RÖRUM - HÖR
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1932. Uppmätt 1929-30. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 500 SEK - 39494


Kaggeholm - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

108. Kaggeholm. Ekerö socken, Uppland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
9 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: J. E. W. Vult von Steijern och Gerda Vult von Steijern.

Pris: 1500 SEK - 29669


Riddare av Carl XIII:s orden - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

322. Porträttgalleri - Riddare av Carl XIII:s orden.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
30 porträtt. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Konung Edward VII.
Konung Fredrik VIII.
Prins Hans.
Prins Friedr. Leopold.
Prins Arthur.
Afzelius, H. N. C.
Asker, A.
Björnström, I. H.
Dahlfekt, C. L.
Douglas, L. W. A.
Dunér, N. C.
Edholm, E. M.
Ekström, F. A.
von Francken, G. W.
Hult, C. G.
Håhl, J. F.
Jakobsson, A. F.
Jentzen, C. M. G.
Larson, A.
Lilliehöök, J. F.
von Otter, B. S.
Pauli, O. E.
Rundgren, C. H.
Schubert, R. C.
Spens, G. H.
Svedelius, A. G. J.
Svensson, S. H. B.
Tauvon, A. V.
Wedberg, J. O.
Weser, L. A.

Pris: 900 SEK - 29895


Skänninge - G. Ljunggren 1862.

Skänninge
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 34 x 40 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1700 SEK - 27270


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Hargs Bruk - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

302 d. Hargs Bruk. Hargs socken, Uppland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
11 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Erik Oxenstierna, Gustaf Otto Stenbock, Carl Gabriel Oxenstierna, C. J. Beck-Friis.

Pris: 1500 SEK - 29861


S. RÖRUM. - Ekonomisk karta 1917.

S. RÖRUM.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap 1917. Ritare: Esther Ahlström. Rekognoserad 1915 av E. P-son Berger, N.O. Olsson, K.H. Wieslander, T. Åberg, E. Stenquist. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39376


Bromma - Ferdinand Boberg

Bromma. Bromma kyrka 1917.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 800 SEK - 28635


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Söderköping - Ferdinand Boberg

Söderköping. Kyrkan, stapeln och gammalt garveri 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Östergötland

Pris: 600 SEK - 28901


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Vildkaprifol, Lonicera periclymenum - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Vallentunasjön med omgivningar. 1873.

Vallentunasjön med omgivningar.
Kartan är ett utdrag ur kartan '75. Stockholm' utgiven år 1873 av Topografiska Corpsen i kopparstick och med handkolorering. .
Stående utdrag i format A3 i färg på 160 grams papper.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om originalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 500 SEK - 27780 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Kartan ingick i Södra Kartverkets kartor vilka kallades populärt för 'Generalstabskartan'. De kopparstickade kartorna hörde till de sista i Sverige officiellt utgivna med den äldre tekniken koppargravyr och handmålning. Upplagorna var mindre än 50 exemplar. Samtidigt och senare gavs också litograferade exemplar ut som kom i betydligt större antal


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.