VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Klinte - Ferdinand Boberg

Klinte. Kyrkan och havet 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Gotland

Pris: 700 SEK - 28243


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Gustavsberg, Porslinsfabriken - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

73. Gustavsberg, Porslinsfabriken. Värmdö, Uppland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
9 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Samuel Godenius och Wilhelm Odelberg. Panorama fabriken från sjösidan med båtar, disponetbyggnad, klubbrum, arbetarbostad, kyrkan, folkskolan samt utställningsföremål 1827.

Pris: 2000 SEK - 29636


Götherhjelm - C. H. Tersmeden ca 1900.

Götherhjelm
Adl. ätten N:1539.
Adlad 16/11 1717.
Intr. 1719.
Svensk släkt, förut Göthe.
+23/2 1789.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36696


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


143. Norrtälje - 1909

Karta över Norrtelje.
Samt Kvisthamra och Granparken. Upprättad 1909.
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
125,5x71 cm.
Vikt.

Pris: 1200 SEK - 30386


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


'Förslag till tunnellinje under Norrmalm.' - Stockholm 1906.

Förslag till tunnellinje under Norrmalm. För inledande af förstadsbanor från Sundbyberg Djursholm m.fl.
Stockholm i november 1906.
Arbetet utfört av civilingeniör, Fil. Lic. Erik Winell på Kommunikationstekniska byrån, Stockholm.
Mapp med bilagorna 5-16. De första fyra saknas, varav tre var kostnadsförslag, bilaga fyra var en översiktsriktning. I övrigt komplett.
Bilaga 5, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm med slutpunkt vid Brunkebergstorg. Längdprofil.' Storlek: 199x38 cm.
Bilaga 6, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm med slutpunkt vid Norra Bantorget. Längdprofil.' Storlek: 114x38 cm.
Bilaga 7, 'Förslag till eventuell tunnellinje i Sveavägen. Längdprofil.' Storlek: 122x38 cm.
Bilaga 8, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. Normalsektioner.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm.
Bilaga 9, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) Detaljplan öfver Sundbybergs- och Djursholmslinjernas anslutning till den gemensamma tunnellinjen.' Skala 1:500. Storlek: 67x92 cm.
Bilaga 10, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) A-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 11, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) B-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 12, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) Detaljplan af spårkorsningen under Ynglingagatan.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Planritning.
Bilaga 13, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 14, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 15, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 16, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Samtliga ritningar i färg.
Tillhörande häfte å 8 blad, första bladet Erik Winells brevpapper. 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm för inledande af förstadsbanor från Sundbyberg, Djursholm m.fl. platser, på uppdrag utarbetadt af Civilingeniören Erik Winell. Stockholm i november 1906.'
Brev undertecknat Erik Winell till 'Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget' på den förres brevpapper.

Pris: 4000 SEK - 27466


Skabersjö - U. Thersner.

Skabersjö
Fordna och närvarande Sverige.
No.4 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Tryckt hos Tegner & Kittendorff
Skåne

Pris på förfrågan. - 29190


Helvetesfallen - G. H. Mellin 1840.

Helvetesfallen vid Trollhättan.

Herr Kaptenen L. W. Kylberg har till planchen benäget meddelat originalteckningar.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37940


'87. FRYKSÄNDE' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

87. FRYKSÄNDE
Generalstaben 1912. Utan gravör. Uppmätt 1907-08.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från sjöarna Boviggen och Mången i N till Gustavsdal i S. Från norska gränsen i V till Vitsand i O. Med namnlista på fältmätarna.

Pris: 500 SEK - 30053


Mannersvärd - C. H. Tersmeden ca 1900.

Mannersvärd
Adlad 6/3 1706.
Svensk släkt, förut Kock.
+29/6 1709.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36868


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


ST KÖPINGE - Ekonomisk karta, 1934

ST KÖPINGE
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1934. Uppmätt 1930-31. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39516Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Arab af högre stånd. - Stockholm 1849.


Vallentunasjön med omgivningar. 1873.

Vallentunasjön med omgivningar.
Kartan är ett utdrag ur kartan '75. Stockholm' utgiven år 1873 av Topografiska Corpsen i kopparstick och med handkolorering. .
Stående utdrag i format A3 i färg på 160 grams papper.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om originalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 500 SEK - 27780 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Kartan ingick i Södra Kartverkets kartor vilka kallades populärt för 'Generalstabskartan'. De kopparstickade kartorna hörde till de sista i Sverige officiellt utgivna med den äldre tekniken koppargravyr och handmålning. Upplagorna var mindre än 50 exemplar. Samtidigt och senare gavs också litograferade exemplar ut som kom i betydligt större antal


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.