VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Pufendorf - C. H. Tersmeden ca 1900.

Pufendorf
Adlad 7/4 1684.
Riksfriherre 1690.
Svensk friherre 31/5 1694.
Från Meissen.
+27/10 1694.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36957


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Adresskarta över Sundbyberg. - 1985.

Adresskarta över Sundbyberg.
Upprättad år 1984 av Stadsmätningskontoret.
Stig Molander Byråingenjör.
ESSELTE 1985.
Färgtryckt adresskarta med teckenförklaring samt gaturegister.
Skala 1:8.000
Storlek: 49x69 cm. Kartytans bredd x höjd.
Planoexemplar.

Pris: 300 SEK - 38616


Lagercrantz, Jakob Reinhold - P.B. Eklund 1891-1905.

Lagercrantz, Jakob Reinhold
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38155


Bogesund - U. Thersner.

Bogesund
Fordna och närvarande Sverige.
No.36 Akvatint. Bilden tecknad av U. Thersner, 1824. Gravör / litograf: W. M. Carpelan
Uppland

Pris på förfrågan. - 28941


Sälja, Gysinge och Vissjön - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Sälja, Gysinge och Vissjön
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1400 SEK - 39104


Tärna - U. Thersner.

Tärna
Fordna och närvarande Sverige.
No.32 Litografi. Bilden tecknad av J. A. Cronstedt del.. Gravör / litograf: M. G. Anckarsvärd. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Tärnö slott, Södermanland

Pris på förfrågan. - 29270


'Malmö'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1884.

Malmö.
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No. 91. Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 72x50 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
Huvuddelen av kartan är vattendel.

Pris: 1000 SEK - 27627


Utflyktskarta: Nynäshamn - Dalarö. - 1990.

Utflyktskarta: Nynäshamn - Dalarö.
Stockholms skärgård 1.
Färgtryckt karta.
Skala 1:50.000
Storlek: 98x71 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar.

Pris: 300 SEK - 38633


Söderhamn och Sundsvall - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Söderhambn» och »Sundswald»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1700.
* II: 64. Söderhamn och Sundsvall.
Å utsiktsbilden över Söderhamn står en sköld med vapnet: två korsade bössor stående på en båt. Staden, som grundades genom en sammanflyttning till denna ort av hälsingesmeder, erhöll sina privilegier år 1620 men brändes av ryssarna år 1721. Därvid förstördes den medeltida kyrka, som ses å bilden, men kvar stod den stora kyrkan i förgrunden, som vid 1600-talets slut uppförts efter ritning av Nikodemus Tessin d. ä. och uppkallats efter drottning Ulrika Eleonora. Tre kullar i omgivningen namngivas: Faxeholmen, varå låg ett under Engelbrektsfejden förstört medeltidsfåste, samt Djurberget och Hjortberget. - Över bilden av Sundsvall står vapnet: en sluten hjälm över två korslagda brandsaxar. Även denna stad grundades, på 1620-talet, genom sammanflyttning av kringboende smeder, vilka anlade ett gevärsfaktori, som sedermera förlades till Söderhamn. Staden låg i förstone ej på samma plats som nu utan flyttades dit vid 1600-talets mitt. År 1721 brändes den av ryssarna. Under hela den ifrågavarande tiden var Sundsvall en ganska liten stad; dess storlek på senare tid sammanhänger ju med den norrländska trävarurörelsens uppblomstring. Det näringsfång, som sysselsätter båtarna på den inskjutande viken av Östersjön (»Sinus Maris Baltici»), torde vara strömmingsfiske.

Pris på förfrågan. - 35502


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Gulastorp - Ferdinand Boberg

Gulastorp. Kvarnen 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne
By i Ingnaberga socken, V. Göinge härad.

Pris: 600 SEK - 28468


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936'The World, on a Globular Projection...' - D. H. Vance, Philadelphia ca 1830.


'Accurate Carte der Upländischen Scheren...' - Joh. Bapt. Homann. Trol. 1716.

Accurate Carte der Upländischen Scheren mit der Situation und Gegend umb Die Königl Schwedische Haupt und Residentz Stadt Stockholm.

Edirt von Ioh. Bapt. Homann Ihro Rom Kays Majt Geographo in Nürnberg.
Koppargraverad och originalhandkolorerad karta över del av Stockholms skärgård samt staden Stockholm. Två panoramavyer över Stockholm nedanför kartan. Panoramavyerna samt alla kartuscher okolorerade.
Storlek: 57x49 cm. Kartytans bredd x höjd.
Med enstaka brunfläckar och vikning i mitten. Mindre reparationer i mittveck. Spår av trycksvärta i kartans övre mittdel.
Kartan visar hela innerstaden, områdena norr om staden upp till och med Stora Värtan. I syd visar kartan halva Ingarölandet. I öst sträcker sig kartan till och med Vindö. Det som är extra intressant med denna karta är att den visar även farlederna in och ut ur Stockholm, både de nordliga via Vaxholm men även den södra in till Baggensfjärden.

Pris: 12000 SEK - 27703 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Troligen ur Homanns 'Grosser Atlas ueber die ganze Welt' vilken utkom i Homanns namn 1716.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.