VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Vadstena - Ferdinand Boberg

Vadstena. Rådhuset 1917.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Östergötland

Pris: 600 SEK - 28906


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Strengnäs'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1865.

Strengnäs.
Sveriges Geologiska Undersökning. (Utan serie o. nr.) Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 71x50 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
Från 'Barfva' i väster till Mariefred i öster. Strängnäs på kartans övre del.

Pris: 1500 SEK - 27668


Uppsala högar - G. H. Mellin 1840.

Gamla Upsala högar, med den urgamla kyrkan.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37925


Björkeberga kyrka - Stockholm 1872-1874.

Björkeberga kyrka i Linköpings stift
pl. XXVIII
Märkligare Svenska kyrkor
Färglitografi.
Storlek: ca 20x14 cm, bildytans bredd x höjd.

Pris: 300 SEK - 27947


Sjön Wixen. - J. A. Berg 1856.

Sjön Wixen.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28067


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


Tiveds, Norra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Tiveds kyrka, Norra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 230.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Tiveds moderkyrka (1,329 inv.) den östligaste i Skara Stift, belägen nära intill den betydliga skogssjön Unden och strax väster om landsvägen, har en fri utsikt västerut öfver den vackra sjön samt österut mot skogsklädda höjder. Kyrkogården är rundtom planterad med vackra träd och har flere grafvårdar. Kyrkan, medelstor, är liksom tornet byggd i rundbågsstil, har tegeltak, dess stenfot är hvitrappad; fönsterposterna äro ljusa till färgen, dörrar och torntak svarta. Å tornets fyra gaflar äro förgylda kulor med spetsar ofvan och högt å tornet en stor förgyld kula med enkelt kors. Själfva kyrkan är byggd 1847, tornet 1862. Teckningen är tagen från sydost. Till vänster synes sjön Unden och vid dess nedre kant kan man se, nästan jämt med kyrkogårdsplanen, topparne af träd, som växa vid sjön. Tiveden utgjorde, innan det 1855 blef eget pastorat, en del af Undenäs socken.

Pris: 200 SEK - 36103


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Byggnad vid Kungsportsavenyen. J. G. Hambergs. - O. A. Mankell 1884.

Byggnad vid Kungsportsavenyen. J. G. Hambergs.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 23x18 cm. Bildytans bredd x höjd.
Byggnaden, en af de förnämsta praktbyggnader som pryda Kungsportsavenyen, blef färdig 1880 och eges af förre handlanden J. G. Hamberg. Ritningarna äro af arkit. C. G. Fahlström och byggnadsarbetet af byggmästarne J. J. Lundström och F. O. Peterson.

Pris: 800 SEK - 41405 - Se bild.


Snättringe - 1932.

Snättringe.
Kartutdrag ur konceptkartan, blad '75. Stockholm'. utgiven 1932 i skala 1:50.000.
Det ovanstående utdraget i färg på 160 grams papper, format A3, förstorat 283%.
Skala ca. 1:17.000.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.
Med på utdraget finns även Huddinge, Fullersta, Vårby och sjön Gömmaren.

Pris: 500 SEK - 27682 - Se bild.


Borgvik - Ferdinand Boberg

Borgvik. Smälthammaren 1920.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Värmland

Pris: 600 SEK - 28755


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Mälaren – Lantmäterie Contoret.

Mälaren.
Faksimil tryckt på tidsenligt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien. Breda marginaler.
Storlek: 79x42 cm.

Pris: 1200 SEK - 41296 - Se bild.Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Världskarta ur Gustav Vasas bibel. - Stockholm 1542.


'Accurate Carte der Upländischen Scheren...' - Joh. Bapt. Homann. Trol. 1716.

Accurate Carte der Upländischen Scheren mit der Situation und Gegend umb Die Königl Schwedische Haupt und Residentz Stadt Stockholm.

Edirt von Ioh. Bapt. Homann Ihro Rom Kays Majt Geographo in Nürnberg.
Koppargraverad och originalhandkolorerad karta över del av Stockholms skärgård samt staden Stockholm. Två panoramavyer över Stockholm nedanför kartan. Panoramavyerna samt alla kartuscher okolorerade.
Storlek: 57x49 cm. Kartytans bredd x höjd.
Med enstaka brunfläckar och vikning i mitten. Mindre reparationer i mittveck. Spår av trycksvärta i kartans övre mittdel.
Kartan visar hela innerstaden, områdena norr om staden upp till och med Stora Värtan. I syd visar kartan halva Ingarölandet. I öst sträcker sig kartan till och med Vindö. Det som är extra intressant med denna karta är att den visar även farlederna in och ut ur Stockholm, både de nordliga via Vaxholm men även den södra in till Baggensfjärden.

Pris: 12000 SEK - 27703 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Troligen ur Homanns 'Grosser Atlas ueber die ganze Welt' vilken utkom i Homanns namn 1716.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.