VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Ekeskogs, Södra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Ekeskogs kyrka, Södra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 212.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Ekeskogs annexkyrka (570 inv.) är liten, troligen från 1200-talet, har haft fönster i grupp af två, såväl å kyrkan som koret, men detta förändrades, då kyrkan tillbyggdes i öster omkring år 1700. Stapeln, täckt med spån och i sin helhet rödmålad, har sedan 1600-talet haft sin nuvarande form. Årtalet 1848 i väderflöjeln antyder troligen en då verkställd större reparation. Kyrkan är belägen 1 km. från stora landsvägen och synes blott från de närmaste gårdarne, enär den lilla slätt, på hvilken hon ligger, omgifves af skogklädda höjder. Teckningen är tagen från sydväst. Det mindre fönstret till vänster har varit öfre delen af södra kyrkdörren, innan vapenhuset flyttades till västra gafveln.

Pris: 200 SEK - 35881


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Trakten vid Motala. - J. A. Berg 1856.

Trakten vid Motala.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28111


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


'67. ÖSTERSUND. S.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

67. ÖSTERSUND. S.O.
Utan tryckår, ca 1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från området 5 km norr om Mörtsjöarna i N till Övsjöby i S. Från Stugun i V till Granåsen i O.

Pris: 1100 SEK - 29382


Göta Älv. Göteborg - Vänersborg. - Stockholm 1916.

Göta Älv. Göteborg - Vänersborg.
Nr. 137.
Skala 1:25.000
Rättat till 1969.
Handkolorerat.
Storlek: 104x70 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan har varit vikt.

Pris: 2000 SEK - 39867


Västra Strö - Ferdinand Boberg

Västra Strö. Kyrkobyn 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 700 SEK - 28506


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Åre - Ferdinand Boberg

Åre. Källare och härbrän 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Jämtland

Pris: 600 SEK - 28407


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Söderfors - Nay 1881.

Söderfors
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 500 SEK - 30233 - Se bild.


Christinehof - Richardt 1852-63.

Christinehof
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41486


Sköllersta - Ferdinand Boberg

Sköllersta. Klockstapeln och stigluckan 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Närke

Pris: 800 SEK - 28447


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Warnums, Barne kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Warnums kyrka, Barne kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 29.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Warnums annexkyrka (2,190 inv.) är stor, uppförd i rundbågsstil 1864 gemensam för Wara och Önums socknar på en ny plats inom Önums socken, som hvarken ligger centralt för Wara eller Önums eller för båda tillsammans, men bättre för Skarstad. De gamla kyrkorna voro båda af trä, spånklädda och rödfärgade; denna af sten, täckt med skiffer. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 36131


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.Gulddistriktet Klondike - ca 1897.von Cardell - C. H. Tersmeden ca 1900.


'Accurate Carte der Upländischen Scheren...' - Joh. Bapt. Homann. Trol. 1716.

Accurate Carte der Upländischen Scheren mit der Situation und Gegend umb Die Königl Schwedische Haupt und Residentz Stadt Stockholm.

Edirt von Ioh. Bapt. Homann Ihro Rom Kays Majt Geographo in Nürnberg.
Koppargraverad och originalhandkolorerad karta över del av Stockholms skärgård samt staden Stockholm. Två panoramavyer över Stockholm nedanför kartan. Panoramavyerna samt alla kartuscher okolorerade.
Storlek: 57x49 cm. Kartytans bredd x höjd.
Med enstaka brunfläckar och vikning i mitten. Mindre reparationer i mittveck. Spår av trycksvärta i kartans övre mittdel.
Kartan visar hela innerstaden, områdena norr om staden upp till och med Stora Värtan. I syd visar kartan halva Ingarölandet. I öst sträcker sig kartan till och med Vindö. Det som är extra intressant med denna karta är att den visar även farlederna in och ut ur Stockholm, både de nordliga via Vaxholm men även den södra in till Baggensfjärden.

Pris: 12000 SEK - 27703 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Troligen ur Homanns 'Grosser Atlas ueber die ganze Welt' vilken utkom i Homanns namn 1716.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.