VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Uppsala domkyrka - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Templum Cathedrale Upsaliense»
Kopparstick av J. Marot 1670.
* I: 57. Uppsala domkyrka.
Överst står stiftsvapnet, ett rött kors i gult fält; över skölden en biskopmössa och bakom den en kräkla, Bredvid den gotiska katedralen synes Gustavianum (»Auditorium Gustavianum») med Claus Rudbecks anatomiska lärosal (»Theatrum Anatomicum»).

Pris på förfrågan. - 35658


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Kyrkoherdar - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

316. Porträttgalleri - Kyrkoherdar.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
36 porträtt. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Berggren, J. E.
Bergman, A. E.
Beskow, S. E.
Björnström, J. V.
Eklund, K. A.
Fallenius, C. M.
Fehr, F.
Fries, S. A.
Gemzell, E. E.
Grafström, T. F.
Hallberg, H. E.
Hammarsten, F.
Heüman, E. D.
Kaiser, P.
Lagerström, G. O.
Landqvist, C. A. E.
Larsson, C. W.
Lindstén, P.
Lundström, A. H.
Löfgren, A.
Martin, E. P.
Montell, W.
Nordlund, J.
Norrby, C. J.
Rothlieb, J.
Staaf, A. W.
Stave, E. E.
Sterzel, G. F.
Strandell, K. E. A.
Svenson, A. J.
Söderblom, L. O. J.
Torén, C. A.
Westman, W. E. F.
Widén, J.
Wissnell, J. A.
Åhfeldt, O. C. P.

Pris: 900 SEK - 29889


Bokenäs - Ferdinand Boberg

Bokenäs. Gamla kyrkan 1917.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Bohuslän

Pris: 500 SEK - 28120


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Norrköping - G. Ljunggren 1862.

Norrköping
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 47 x 38 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2300 SEK - 27259


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


von Mühlenfels - C. H. Tersmeden ca 1890.

von Mühlenfels
Faksimil i format A3 på 160 grams papper i färg.

Pris: 300 SEK - 37657 - Se bild.


'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk'


'71. KARLSTAD' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

71. KARLSTAD
Generalstaben 1888. Utan gravör. Uppmätt 1885. Reviderad 1908.
Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Mölnbacka i N till Hammarö i S. Från Grums kyrka i V till Gustavsvik i O.

Pris: 700 SEK - 30032


Carlskoga härad åren 1867-72.

Carlskoga härad åren 1867-72.
Örebro län.
Rikets ekonomiska karteverk.
Färglitograferad karta med handkolorering.
Vikt.
Storlek: 56x71 cm, kartytans bredd x höjd.
Lackad och uppfodrad på väv.
Socknar: Karlskoga, Degerfors, Bjurtjärn

Pris: 2000 SEK - 41838


Avaskär / Kristianopel.

Avaskär / Kristianopel.
Rapport. Medeltidsstaden 51.
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer.
Sthlm / Gbg 1983. 4:o. 62 s. Illustrerad.

Pris: 50 SEK - 38494


'83 SALA. N.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

83 SALA. N.V.
1919. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från sjöarna Storljusen och Vallsjön i N till Solingemyren i S. Från Västerfärnebo i V till 5 km öster om Norrby kyrka i O. Med staden Sala, Fläckebo, Sätra Brunn och Kumla.

Pris: 1100 SEK - 29513


Vallentuna härad. Kartlagt 1902

Vallentuna härad.
Flerfärgslitografiskt stentryck.
Tryckt 1908. 1 blad.
Skala 1:50.000.
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Angarn, Fresta, Hammarby, Vada, Vallentuna, Össeby-Garn.

Pris: 2000 SEK - 27723 - Se bild.Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Spetsgroblad, Plantago lanceolata - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Accurate Carte der Upländischen Scheren...' - Joh. Bapt. Homann. Trol. 1716.

Accurate Carte der Upländischen Scheren mit der Situation und Gegend umb Die Königl Schwedische Haupt und Residentz Stadt Stockholm.

Edirt von Ioh. Bapt. Homann Ihro Rom Kays Majt Geographo in Nürnberg.
Koppargraverad och originalhandkolorerad karta över del av Stockholms skärgård samt staden Stockholm. Två panoramavyer över Stockholm nedanför kartan. Panoramavyerna samt alla kartuscher okolorerade.
Storlek: 57x49 cm. Kartytans bredd x höjd.
Med enstaka brunfläckar och vikning i mitten. Mindre reparationer i mittveck. Spår av trycksvärta i kartans övre mittdel.
Kartan visar hela innerstaden, områdena norr om staden upp till och med Stora Värtan. I syd visar kartan halva Ingarölandet. I öst sträcker sig kartan till och med Vindö. Det som är extra intressant med denna karta är att den visar även farlederna in och ut ur Stockholm, både de nordliga via Vaxholm men även den södra in till Baggensfjärden.

Pris: 12000 SEK - 27703 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Troligen ur Homanns 'Grosser Atlas ueber die ganze Welt' vilken utkom i Homanns namn 1716.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.