VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Tranås. - 1972.

Tranås.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1972.
Färgtryckt karta.
Skala 1:10.000
Storlek: 54x54 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, gaturegister.
Planoexemplar.

Pris: 300 SEK - 38735


Trästena, Södra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Trästena kyrka, Södra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 206.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Trästena annexkyrka (587 inv.) medelstor, är byggd 1853 i den då brukliga enkla rundbågsstilen. Tornet har lanternin enligt kungl. Brefvet af den 22 mars 1759, som då ännu var gällande, hvilket föreskref, att 'tornen ej böra vara höga och spetsiga utan med medelmåttiga hufvar försedda'. Denna förordning upphäfdes den 6 november 1857. Kyrkan är täckt med skiffer, tornet med spån. Teckningen är tagen från sydost. Trästena förra kyrka var troligen från 1200-talet, af sten, hade stapel, långhusets fönster i grupp af tre, korets i grupp af två. Inom nuvarande församling fanns under katolska tiden kyrka vid Säckestad.

Pris: 200 SEK - 36113


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Angerdshestra, Redvägs kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Angerdshestra kyrka, Redvägs kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 255.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Angerdshestra annexkyrka (516 inv.) belägen strax öster om landsvägen, är medelstor, byggd af trä, med rundbågiga fönster. Kyrkan är restaurerad 1894 och spånklädd i sin helhet, äfven utbyggnaderna. Utanför hufvudingången finns en öppen förhall. Klockstapeln har spetsig spira, men ett i öfrigt egendomligt utseende. Teckningen är tagen från nordväst.

Pris: 200 SEK - 35836


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Avesta kopparverk - G. H. Mellin 1840.

Avesta kopparverk vid en af Dalelfvens vackraste forssar.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37787


YMSEN - Ekonomisk karta 1877-82.

YMSEN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39127


Borgstena - Ferdinand Boberg

Borgstena. Klockstapeln 1922.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västergötland

Pris: 500 SEK - 28279


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Dannike - Ferdinand Boberg

Dannike. Klockstapeln 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västergötland

Pris: 500 SEK - 28284


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Nynäshamn. Adress- och turistkarta. - 1985.

Nynäshamn. Adress- och turistkarta.
Upprättad vid stadsarkitektkontoret 1985.
ESSELTE Kartor AB, Stockholm 1985.
Färgtryckt karta.
Skala 1:7500
Storlek: x cm. Kartytans bredd x höjd.
Gatunamnsförteckning.
Planoexemplar.

Pris: 400 SEK - 38662


Mölnbacka - U. Thersner.

Mölnbacka
Fordna och närvarande Sverige.
No.12 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Schlachter & Seedorff
Värmland

Pris på förfrågan. - 29132


Segerfelt - C. H. Tersmeden ca 1900.

Segerfelt
Adl. ätten N:1595.
Adlad 10/10 1718.
Intr. 1720.
Svensk släkt, förut Melander.
+22/12 1753.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37068 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.Stockholm - Mentzer ca 1860.Mångbladig hökfibla, Hieracium umbellatum - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Sirkön 1869 - Topografiska Corpsen.

Sirkön.
Utdrag ur kartan '15. Huseby' utgiven av Topografiska Corpsen år 1869 i kopparstick och med handkolorering. Upplagan mindre än 50 exemplar.
Skala 1:100.000. Uppmätt 1863 och 1864. Kopparplåten graverades av C. Ebbesen. Samtidigt och senare trycktes litograferade upplagor vilka framställdes i betydlige större antal exemplar.
Utdraget i färg på 160 grams papper. Förstorat 283%. Skala 1:35.000.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 500 SEK - 27650 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Småland


Kartan hörde till de sista i Sverige utgivna med den äldre tekniken koppargravyr och handmålning. De räknas till de sällsyntaste kartorna producerade i vårt land.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.