VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

KÄFLINGE. - Ekonomisk karta 1913.

KÄFLINGE.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap 1913. Ritare: Anna Hernlund. Rekognoserad 1911 av E. P-son Berger, F.A. Dahlström, J. Hilding, A.I. Iggbom, A.J. Böös, P.V. Lindell, N.O. Olsson, G.F. Ohlsson. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39388


Växiö - G. Ljunggren 1862.

Växiö
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 39 x 56,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27295


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


'30. ÖVERKALIX' och '31. ÖFVER TORNEÅ' - Norra Kartverket.

30. ÖVERKALIX och 31. ÖFVER TORNEÅ
Norrlands Läns Kartverk 1893. Uppmätt 1888-90. och '31. ÖFVER TORNEÅ' Norrlands Läns Kartverk 1891. Uppmätt 1889. Allmänna vägar översedda 1940. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1942. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Långsel i väst till gränsen i ost samt Soukolojärvi i nord till Kamlungträsket i syd.

Pris: 500 SEK - 36240


'Port of Stockholm' - The London Magazine andra halvan av 1700-talet.

'A chart of the Port of Stockholm, Capital of the Kingdom of Sweden.'
'For the London Mag:'
Handkolorerad faksimil på akvarellpapper av kopparstickad karta ur The London Magazine.
Kraftigt förstorad.
Storlek: 73x41 cm, kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Stockholm med dess skärgård ut till och med Vindö. I norr sträcker sig kartan till och med Södra Ljusterö, större delen av Stora Värtan förutom Tornön. I syd avslutas kartan strax söder om Strömma kanal. På kartan är bl.a. Brahelund utmärkt, den fastighet där Gustav III senare lät bygga Haga slott. På Norra Djurgården är en större skans utritad. Kartan är till stor del korrekt men Lidingö tros hänga samman med fastlandet i väst. Vaxö och Vaxholm är märkligt nog dock utlämnat, Rindö, Skarpö och Resarö finns däremot.
Farlederna in till Stockholm är utmärkta, dels den inre som går innanför Vindö upp och förenar sig med den som kommer österifrån innan Lindalssundet samt den norrifrån som går norr om Fåglarö och förenar sig med de övriga två efter Lindalssundet. Samma farleder som fortfarande används in till Stockholm.

Pris: 1500 SEK - 39859


Faksimil av en sällsynt karta publicerad i The London Magazine vilken var huvudsakligen för affärsfolk.


'Karta öfver Upsala län.' - 1850.

Karta öfver Upsala län.
Utgifven af Topografiska Corpsen 1850.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Storlek 55x73,5 cm, bredden x höjden.
Infällda kartor över Enköping och Uppsala.

Pris: 3000 SEK - 27711


Hallman, Carl Israel - P.B. Eklund 1891-1905.

Hallman, Carl Israel
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38149


'74. VÄSTERÅS. N.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

74. VÄSTERÅS. N.V.
1919 och 1920. Tryckt 1921. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Västerås stad i N till Torshälla stads stadsgräns i S. Från Kolbäck i V till Aggarön i O.

Pris: 1100 SEK - 29501


Stenhammar, från sydost - Richardt 1869.

Stenhammar, från sydost
Herregårdar uti Södermanland.
Tryckt i Stockholm av Albert Bonniers förlag 1869.
Planscherna är tryckta i tonlitografi och färglitografi.
De tonlitograferade planscherna finns även handkolorerade för 800:-.

Pris: 600 SEK - 30156 - Se bild.


Ljung - U. Thersner.

Ljung
Fordna och närvarande Sverige.
No.19 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1820. Gravör / litograf: C. F. Akrell
Östergötland

Pris på förfrågan. - 29107


GULLERED - Ekonomisk karta 1890-97.

GULLERED
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39256Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Heraldischer Atlas, Tavla 25 - H. G. Ströhl 1899.


Sirkön 1869 - Topografiska Corpsen.

Sirkön.
Utdrag ur kartan '15. Huseby' utgiven av Topografiska Corpsen år 1869 i kopparstick och med handkolorering. Upplagan mindre än 50 exemplar.
Skala 1:100.000. Uppmätt 1863 och 1864. Kopparplåten graverades av C. Ebbesen. Samtidigt och senare trycktes litograferade upplagor vilka framställdes i betydlige större antal exemplar.
Utdraget i färg på 160 grams papper. Förstorat 283%. Skala 1:35.000.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 500 SEK - 27650 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Småland


Kartan hörde till de sista i Sverige utgivna med den äldre tekniken koppargravyr och handmålning. De räknas till de sällsyntaste kartorna producerade i vårt land.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.