VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

ULRICEHAMN - Ekonomisk karta 1890-97.

ULRICEHAMN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39255


Mark. - 1979.

Mark.
Adresskarta. Kartan upprättad 1979 av Stadsarkitektkontoret.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1979.
Färgtryckt karta.
Skala 1:8000
Infällda kartor på baksidan: Kommunöversikt, 'Sätila', 'Fritsla', 'Horred', 'Rydal', 'Öxabäck', 'Torestorp', 'Björketorp', 'Hyssna', 'Berghem'
Storlek: 95x70 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, gaturegister.
Planoexemplar.
Med Kinna mitt på kartan.

Pris: 300 SEK - 38689


'69. ÖRNSKÖLDSVIK N.O.' - Norra Kartverket.

69. ÖRNSKÖLDSVIK N.O.
Rikets Allmänna Kartverk 1909. Uppmätt 1905. Reviderad 1945. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1947. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Mellansel i väst till Gideå bruk i ost samt Gideå i nord till Domsjö i syd.

Pris: 500 SEK - 36375


Lummelunda - G. H. Mellin 1840.

Grottan vid Lummelunda.
Från Marteboträsk utflyter Lummelunda å, men tar, sedan den flutit ett stycke, sin väg under jorden. En fjerdingsväg från detta ställe framflyter den ånyo ur en grotta, som utgör ett af Gottlands pittoreska naturunder. Wattnet framströmmar der med hastighet och i sådan mängd, att det icke långt derifrån drifver ett pappersbruk och åtskilliga andra vattenverk.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37794


Hellestads, Vånga kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Hellestads kyrka, Vånga kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 88.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Hellestads annexkyrka, (481 inv.) som till omkring 1625 tillhört Björke pastorat, är liten, byggd af trä, kanhända på 1400-talet, tillbyggd i öster 1622. Teckningen är tagen från nordost. Inom socknen har fordom funnits ett kapell vid säteriet Krabbelund. Det var uppfördt af trä, antagligen en s. k. stafkyrka.

Pris: 200 SEK - 35937


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Karta öfver Segelleden från Stockholm genom Götha Kanal till Götheborg. - F. Schultz 1837.

Karta öfver Segelleden från Stockholm genom Götha Kanal till Götheborg.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Infälld karta över Trollhätte kanal, samt profil över Göta kanal med ortsnamn, slussar m.m. och även segeldistanser över sjöarna på vägen.
Kartan graverad av Samuel Andersson. Originalkolorering.
Storlek: 217x12 cm. Sammansatt av fyra kopparstick.
Skada i marginalen, reva å 3,5 cm.
Göta kanal från och med Stockholms innerstad med halva Djurgården till och med Göteborgs inlopp med Nya Elfsborgs fästning bl.a.

Pris: 3000 SEK - 25130


Aktiebolaget Mekanikus - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

153. Mekanikus, Aktiebolaget Mekanikus. Folkungagatan, Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
tt motiv exteriört och övriga interiört. Elektro-mekaniskt företag grundat 1874 av J. E. Erikson.

Pris: 1500 SEK - 29714


Färeds, Mariestads kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Färeds kyrka, Mariestads kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 190.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Färeds annexkyrka (225 inv.) belägen strax väster om Fredsbergs mossen, troligen uppförd på 1200-talet, var i början af 1600-talet alldeles förfallen, tills den 1680 iståndsattes. År 1869 har den åter restaurerats. Den är liten, byggd af sten, men tornet är af trä, brädfodradt, med dörr på sydsidan och täckt med plåt. Kyrkan har rundbågsfönster men är för öfrigt utan stil. Teckningen är tagen från söder.

Pris: 200 SEK - 35915


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'16. PAJALA' och '17. HUUKI' - Norra Kartverket.

16. PAJALA och '17. HUUKI'
Norrlands Läns Kartverk 1890. uppmätt 1879 och 1888 och '17. HUUKI' Norrlands Läns Kartverk 1889. Uppmätt 1879. Allmänna vägar översedda 1933. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1933. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Loukasvuorma i väst till gränsen i ost samt Kangos i nord till Kainulasjärvi i syd.

Pris: 500 SEK - 36205


YSTAD. - Ekonomisk karta 1915.

YSTAD.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap 1915. Ritare: Elsa Lagergren. Rekognoserad 1913, 14 av E. P-son Berger, F.A. Dahlström, V. Åberg. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 1200 SEK - 39420Stockholm - Mentzer ca 1860.Aminoff - C. H. Tersmeden ca 1900.


Svennevad - Sottern. - Generalstaben 1870-talet.

Svennevad - Sottern.
Utdrag ur kartan '65. Säfstaholm' utgiven på 1870-talet av Generalstaben i kopparstick och med handkolorering. Upplagan mindre än 50 exemplar.
Skala 1:100.000. Uppmätt åren 1834, 1849 och 1873.
Utdraget i färg på 160 grams papper, format A3. Förstorad 283%. Skala 1:35.000.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 500 SEK - 27614 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Närke


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.