VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Malingsbo - Ferdinand Boberg

Malingsbo. Sädesmagasin 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 600 SEK - 28186


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


LIKENÄS - Ekonomisk karta 1883-95.

LIKENÄS
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38826


'82. SKINNSKATTEBERG. N.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

82. SKINNSKATTEBERG. N.V.
1922. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Björsön i N till Övre Skärsjön i S. Från sjön Stora Korslången i V till Billsjön i O.

Pris: 1000 SEK - 29509


ALSTER - Ekonomisk karta 1883-95.

ALSTER
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38966


242. Örnsköldsvik - 1910

Örnsköldsviks stadsplan.
Fastställd år 1910.
Skala 1:4.000
Flerfärgslitografi.
42x53 cm.
Med 1 vikning.

Pris: 900 SEK - 30485


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Drängsered - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Drängsered
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41630


224. Visby - 1952

Visby och dess minnesmärken.
Jämte en kortare översikt av Gotlands och Visbys historia samt karta över Visby.

Gotlands turistförening 1952.
72x35 cm.
48 textsidor samt utvikbar karta.

Pris: 200 SEK - 30467


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Hjo, Kåkinds kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Hjo kyrka, Kåkinds kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 185.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Hjo stadskyrka (2,852 inv.) ligger midt inne i staden, som har ett det härligaste läge vid Vättern. Den är stor, ombyggd i rundbågsstil 1799, tornet, som står på kyrkans södra sida är kanhända äldre. Kyrkan var i början af 1700-talet till hälften af sten och till hälften af trä samt takryttare öfver träafdelningen, dess äldsta del troligen från 1200-talet.

Pris: 200 SEK - 35943


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Kinnekulle - G. H. Mellin 1840.

Kinnekulle från Öredal.

Herr Kaptenen L. W. Kylberg har till planchen benäget meddelat originalteckningar.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37937


Karta med olika förslag till kanalled förbi Trollhättefallen.

Trollhättefallen.
Original (41x60) i Kungl. Biblioteket.
Karta hämtad från 'Trollhättan. Dess kanal- och vattenverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen.'
Reproduktion i ljustryck 1911.
Handkolorerad.
42x29, bildytans bredd x höjd.

Pris: 600 SEK - 27895Karta öfver Stockholm. - 1904.'Brésil N.E. et Guyanes.' - Librairie Hachette et C.ie ca 1910.


Svennevad - Sottern. - Generalstaben 1870-talet.

Svennevad - Sottern.
Utdrag ur kartan '65. Säfstaholm' utgiven på 1870-talet av Generalstaben i kopparstick och med handkolorering. Upplagan mindre än 50 exemplar.
Skala 1:100.000. Uppmätt åren 1834, 1849 och 1873.
Utdraget i färg på 160 grams papper, format A3. Förstorad 283%. Skala 1:35.000.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 500 SEK - 27614 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Närke


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.