VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Järnvägs- och vägkarta över europeiska och asiatiska Ryssland. - 1851.

Järnvägs- och vägkarta över europeiska och asiatiska Ryssland.
Mått 78 x 98. Uppf. på väv och vikt.
Vackert utförd karta av Topografiska Corpsen i Ryssland genom löjtnant Cemenov enligt uppdrag av ryska generalstaben. 4:e utgåvan, S:t Petersburg 1851. (Utgivningen beviljad av militärcensuren).
Med 6 infällda kartor bla. stadsplaner. Med påklistrade symboler för placeringen av ryska arméenheter. Av detta skäl unik och har varit hemlig.

Pris: 5000 SEK - 26996


'Imperii Russici Sive Moscoviae' - Frederick de Wit, Pieter Mortier ca 1710.

Imperii Russici Sive Moscoviae
Status Generalis in ejus Regna. Ducatis, Privincias, Populos Subjacentes Divisus, et ex Tabula Spectat.mi Domini N: Witsen, Urbis Amstelodamensis Consulis etc: pro Maiori Parte Excerptus Per F. de Witt. Amst. Cum Priv: P.D.: Ord: Holl: West-frisie ex Officina P. Mortier. at London by Christopher Browne.
Handkolorerad koppargraverad karta, originalkolorerad kartusch.
Storlek: 56x45 cm, kartytans bredd x höjd.
Vikt, reparation i mittveck.
Kartan visar en övergångsperiod i rysk historia, Tartarerna behärskar fortfarande Svarta havets norra kust och slätten norrut, på kartan står 'Tartaria Minor'. Ukraina har börjat dyka upp som ett litet område öster om Dniepr under namnet 'Ucrania Russica' och på andra sidan Dniepr återfinner man 'Polonici Ucrania Pars'. I det 'ryska Ukraina' är bl.a. den för svenskar så ödesmättade staden Poltava utmärkt. Söder om Don är landet namngivet såsom 'Circassia'. Öster om Volga är det däremot Bulgarerna som styr enligt kartan, 'Bulgaria Regnum' med 'Casani Regnum' (Kazan) och 'Astrachanum Regnum' (Astrakhan) norr resp. söder om. 'Baskiria' dyker upp som gränsland mot 'Magnae Tartariae'.
Inne i Ryssland kan nämnas att det är inte tätare mellan ortsnamnen någonstans på kartan än längs Dvinas lopp mot Vita Havet och Archangelsk.

Pris: 12000 SEK - 39795 - Se bild.


Avdraget (kartan) gjort av Pieter Mortier (eller dennes dödsbo) från kopparplåten som Frederick de Wit hade graverat ett par decennier tidigare. Pieter Mortier köpte större delen av Frederick de Wit's dödsbo 1710 (fyra år efter den senares frånfälle) men fick knappt njuta av inköpet förrän han själv avled 1711. Man fortsatte att trycka kartorna under Pieter Mortiers namn fram till 1721 då hans son och Johannes Covens startade sin firma och började utgivningen under namnet Covens & Mortier.


'Carte de la Russie' - Timmermans ca 1900.

Carte de la Russie
Manuskriptkarta, handkolorerad.
Storlek: 30x38 cm.

Pris: 1500 SEK - 27004


Karta över telegraflinjer i ryska imperiet. -1862.

Karta över telegraflinjer i ryska imperiet.
Utgiven av ryska telegrafverket 1862. Uppf. på väv och vikt. Mått 77 x 61. Litograferad av 'Arngolda', troligen i S:t Petersburg. Med teckenförklaringar på kartan. Infällt telegraflinjen i Sibirien samt schema över telegraflinjerna i S:t Petersburgs-området.

Pris: 2500 SEK - 26997


'Carte de la Partie Européenne de Empire de Russie...' - 1809.

Carte de la Partie Européenne de Empire de Russie.
avec l'indication des chemins de poste, ainsi que des douanes frontieres et de la repartition actuelle en gouvernements et districts redigée, gravée et impremée au depot imperial des cartes ā st petersbourg l'année 1809
Stor karta uppf. på väv och vikt. Mått 117 x 115. Kartan ligger vikt i sin originalpärm och originalkassett. I mycket gott skick.

Pris: 5000 SEK - 27003


'Tabula Russiae.' Visscher / Piscatore 1651.

Tabula Russiae
ex mandatio Feodor Borissowits Delineata Magno studio plurimis in locis aucta edita et Magno Domino, Tzari et Magno Duci Michaeli Fedorowits omnium Russorum Autocratori wolodimeriae, Moscoviae et Nouogardiae. Tzari Cazaniae, Tzari Astracaniae, Tzari Sibiriae, Domino Plescovie, Magno Duci Smolenscoviae, Otweriae, Iugoriae, Permiae, Wiatkiae, Bulgariae etc. Item Domino et Magno Duci Nouogardiae Inferioris etc. Domino regionum Iveriae, Kartalinie et Grocsiniae Tzari, dedicata a Nicolao Ioannis Piscatore.
Infälld karta: 'Celeberrima Ingens et Imperialis Civitas Moscua.', med tillhörande teckenförklaring.
Infällda vyer: 'Russche Narva sive Ivane-gorod.', 'Archangel sive Archangelscka-goroda.', 'Curia Imperatoris Russi appellata Kremelena-gorod.', 'Hypocausta Russorum.', 'Molendina Russorum.'
Originalkolorerad koppargraverad karta över Ryssland, tryckt i Amsterdam 1651.
Dekorativ kartusch med figurer ståendes på varav en hållandes en sköld med dubbelörn, under figurerna står det 'Habitus Russorum', 'ryska invånare'.
Storlek: 51x41 cm. Kartytans bredd x höjd.
Reparerad skada i mittveck samt höger marginal.
Kartan gjordes av den ryske tsaren Fjodor II [Godunov], son till den mer kände Boris Godunov, runt sekelskiftet 1500-1600. Den gavs dock inte ut förrän 1614, nio år efter Fjodors död, då den hade redigerats av Hessel Gerritsz och trycktes hos Blaeu i Amsterdam. Kartan är dedikerad till tsar Michail I vilken hade tagit makten året innan den gavs ut. Denna upplaga, redigerad och utgiven av Visscher 1651, står ut från de övriga av samma karta främst genom sina vyer på högra kanten av de för handeln så viktiga platserna Ivangorod, Archangelsk och Moskva. En kuriositet är att man även har valt att inkludera en rysk bastu samt kvarn.

Bland kartans övriga texter och detaljer kan man notera följande...
'Pontus Euxinus Rhutenis Zorno More' - Intressant text då kartan tar upp det Rutenska namnet på Svarta Havet, med andra ord det vitryska och ukrainska namnet. Inget ryskt namn anges vilket är logiskt då Moskva ännu inte hade några hamnar vid Svarta Havet.
'Mare Caspium quod Russi vocant Gualentscha More vocatur etiam Mare de Sala vel de Bachu' - 'Gualentscha More' är inte ett vedertaget äldre ryskt namn för Kaspiska havet, men kommer troligen från staden och området Gilan vid dess sydöstra kust. Gilan var från 1400-talet och framåt ett centrum för sidenproduktion.
I havet runt Nova Zemlja finns två texter som med faktauppgifter behandlar holländarnas upptäckt och resor till Nova Zemlja.
Runt floden Dvinas lopp ända från ena biflodens källa ner till kusten vid Archangelsk är det en stor mängd orter med ortsnamn utsatta. Detta speglar det faktum att Archangelsk i princip var Moskvas och Rysslands enda utskeppningshamn vid denna tid.

Pris: 35000 SEK - 27001


Ryssland. - Lotter ca 1770.

Spatiosissimum Imperium Russiae Magnae
juxta recentissimas Observationes Mappa Geographica accuratissime delineatum / opera et sumtibus Tobiae Conradi Lotteri, Geogr. et Chalcogr. Augustae Vindel[icorum].
Tryckt i Augsburg ca 1770.
Storlek: 57x50 cm. Bildytans storlek.
Skala: ca 1:10.900.000
Gammal kolorering.
Kartan sträcker sig från Östersjön till Stilla havet. I syd ner till Kaukasus, Kaspiska havets södra strand, gränsen mot Persien, Lahor, Dehli och Agra, samt Ganges utlopp i Bengaliska viken. Bland de karterade länderna märks 'Usbekia', 'Dsongari' med bl.a. Potala utmärkt såsom Dalai Lamas residens, 'Mongalia' samt i öst delar av 'Iaponia'.

Pris: 7000 SEK - 26998


Stor dekorativ kartusch med ryska dubbelörnen, kvinna(?) i romersk rustning samt byggnadsverktyg till vänster om kartuschen. Till höger om densamma, elefantbetar (ev. mammutbetar) och ryssar klädda i den traditionella klädedräkten som användes innan Peter I reformerade Ryssland. Symboliserar både det europeiska Ryssland och det asiatiska Ryssland.

Stora delar av karteringsarbetet har med säkerhet utförts av svenska officerare tillfångnatagna efter Karl XII:s fälttåg i Ryssland. Exempelvis hamnade en svensk officer såsom artilleriexpert hos den Jungariske khanen vilket säkerligen gav honom stor insikt i Jungariets geografi.


'Novissima Russiae Tabula.' - Isaac Massa / M. Pitt ca 1680.

Novissima Russiae Tabula
Authore Isaaco Massa
Doctrina et humanitate praedito D. Isaaco Bernart, rerum quae per Moscoviam maxime trahuntur mercatori peritissimo, hanc Moscoviae tabula dedicat affinis finis. Hen. Hondius.
Koppargraverad karta med samtida kolorit, även kartuschen, över i huvudsak europeiska Ryssland.
Storlek: 55x47 cm. Kartytans bredd x höjd.
'Mourmanskoye More id est Norvegicum et Danicorum Mare quia Russi Norwegos et Danos Mauremans vocant' - I denna korta text lyfter Massa fram att ishavet norr om Murmansk i första hand är Norge och Danmarks hav. Det kommer från de medeltida avtalen som ger i första hand Norge rätt till fisket i ishavet och jakten på Kolahalvön trots Moskvas överhöghet över området.

I övre kanten av kartan är södra Spetsbergen inritat, ett tecken på den ekonomiska betydelsen för Moskva och även Moskvas territoriella intressen vilka än idag består i form av Svalbardsavtalet.

Pris: 9500 SEK - 27002


Observera att det råder en viss diskrepans mellan kartans uppgifter och dess tryckår då kartan ursprungligen gjordes senast 1633.


'Les Etats du Czar ou Empereur des Russes en Europe et en Asie.' - Nicholas de Fer 1722.

Les Etats du Czar ou Empereur des Russes en Europe et en Asie. Avec les Routes Q'uon tient ordinairement de Moscow A Pekim.
Dressé sur les Memoires de N. Witzen, Evart Esbrand, le P. Varil et autres par N. de Fer Geographe de sa Majesté Catolique.
A Paris chez I. F. Bernard gendre du S. de Fer Geograph e de sa Majesté Catolique quay de lor loge du Palais ā la Spheré Royale 1722.
Koppargraverad och gränskolorerad karta över Ryssland med Sibirien samt del av norra Kina.
Fyra skalor angivna, ryska verst, polska och ukrainska 'mil' samt 'lieües d'une Heure de Chemin', bokstavligen den sträcka man tillryggalägger på en timme till fots.
Konstantinopels, Moskvas och Pekings koordinater utsatta i kartuschen.
Infälld tabell vid högra kanten av kartan: 'Route de Moscow a Pekim Par la Siberie et la Tartarie. Que Adam Brand a'tenüe ętant envoye de sa Majesté Czarienne a la Chine en 1692 et 1694. Pour etablir un commerce entre les deux Empires.'
I tabellen listas orter och städer längs med vägen från Moskva till Peking, ibland med en liten kommentar som vid Tobol - 'Ville Capitale de la Siberie', Sibiriens huvudstad.
Två små scener i titelkartuschen. Under titelkartuschen en större scen från den kinesiske kejsarens hov, bredvid titelkartuschen ett kinesiskt landskap med en palm.
Mycket sällsynt. Kartan i gott skick, reparerad skada i mittveck utan kartförlust, två reparerade nålhuvudstora hål på bägge sidor om mittveck.

Pris: 35000 SEK - 26994


Nicolas de Fer, (1646-1720), fransk kopparstickare och geograf. Var en av de mest beresta av den tidens geografer. Vid sin död var han kunglig geograf. Som kartograf var han mycket produktiv. Noggrannheten var inte alltid den bästa men hans kartor var ofta elegant utstyrda. Bland hans främsta verk kan nämnas 'La France triomphante sous le rčgne de Louis le Grand' (1693), en karta i 6 blad, prydd med över 200 kartuscher som visar kungaporträtt, medaljer, monument etc., 'Les Cķtes de France' (1695) och 'La France divisée par généralités' (1718). Dessutom finns en mängd specialkartor över franska provinser, vägar, vattendrag m.m.. Han gav också ut en 'Introduction ā la Géographie', som kom i flera utgåvor. (Nouv. biogr. gen.)Stockholm - Mentzer ca 1860.'Vänö - Hanko.' - Finland 1941.


Ryssland. - de l'Isle, M. Seutter ca 1730.

Imperii Moscovitici pars Australis
in lucem edita per Guillielmum de l'Isle, celeberr. Regis Galliae Geographum; nunc excusa et venalis exposita per Matthaeum Seutter, S.C.M. Augustae Vindelic.
Koppargraverad karta med samtida kolorering. De olika furstendömena inom Ryssland är kolorerade. Kartan är det södra bladet av två över europeiska Ryssland.
Kartan har spruckit i mittvecket ca två cm ner från kanten.
Storlek: 58x50 cm. Kartytans mått bredden x höjden.
Kartan sträcker sig från Novgorod och Kostroma i norr till Bender och Rostov na Don i syd. Från Pskov med Peipus östra strand i väst till strax öster om Saratov, nästan hela Volga är med, floden försvinner ut över kanten men återkommer i stora bågen vid Saratov för att sedan försvinna över kanten igen strax innan Astrakan.
Kiev ligger precis innanför den ryska gränsen, i en båge som gränsen bildar runt staden. Vid Rostov na Don, som är benämnt Azof på kartan, finns en kort text om tsarens belägringar av staden 1695 / 1696.
Snett tvärs över kartans ryska delar står det 'Russia Moscovitica' och över de östra områdena med bl.a. Saratov står det nästan lika stort 'Tartaria Moscovitica'. En intressant kvarleva från tiden före Jermaks erövring av Sibirien och tartarernas underkastelse.

Pris: 4000 SEK - 27014 - Se bild.
Europa - Östra Europa - Ryssland, Ukraina, Vitryssland - Europeiska Ryssland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.